Незаконна канализация излива фекални води до питейни сондажи край с. Мадара

Разливът от спуканата канализация
Снимка: Дияна Желязкова /“Радиян“

Две години и половина след като вода от мръсната канализация на Шумен заля жп линията край града заради преливаща помпена станция, в района потече и река от фекална вода.

Този път мръсният разлив е в с. Мадара, в което, както се оказва, може би е заложена екологична бомба

Незаконна канализация във вододайната зона

Покрай мръсния разлив се разбра, че вече 10 години една незаконна канализация изсипва отпадни води до вододайната зона на Мадара. Канализацията е изградена от община Шумен още през 2012 г. и към нея са свързани десетина къщи от ромската махала в селото, обясни кметът на Мадара Неделчо Неделчев.

Тръбата обаче се намира във втора зона на основния водоизточник в района – дълбок сондаж, който захранва с питейна вода жителите на две туристически населени места, Мадара и Кюлевча. Нещо повече, канализацията се зауства в септична яма в общински имот, намиращ се само на 200 м. от сондажа. Това е грубо нарушения на изискванията за санитарно-охранителните зони (Наредба No3/16.10.2000 на МОСВ) и заплашва селото с екологична катастрофа, алармира кметът на Мадара, който още от 2020 г. подава сигнали до Община Шумен за незаконните строежи в селото, сред които според него е и и канализацията в ромската махала.

Повече от две години обаче сигналите на Неделчев оставаха без реакция от общината до декември 2022 г., когато стана авария. Заради счупване на тръбата, фекалните и отпадни води от махалата вместо в септичната яма, директно започнаха да се изливат в посока на дълбокия сондаж и да попиват в земята само на 20-тина метра от него.

Неделчев веднага сезира кмета на общината Любомир Христов, постоянната общинска комисия по екология и селско стопанство, и регионалната екоинспекция. След проверка от РИОСВ – Шумен издават предписание до общината за преустановяване на замърсяването. Аварията е установена и от Басейнова дирекция, която при проверка на 15 декември констатира, че „от канализацията, която поема битово фекалните води от двете улици „Кокиче“ и „Висока поляна“, изтичат отпадни води в общински имот, който попада във втора зона на санитарно-охранителната зона на сондаж „Мадара“.

Няколко дни по-късно община Шумен ремонтира пробитата канализация и отпадните води отново поемат към септичната яма в санитарно-охранителната зона. С това задълженията на общината по случая приключват, поне на този етап.

Опасност от екологична катастрофа

„Действията на община Шумен са единствено отлагане на екологичната катастрофа“, предупреждава отново кметът на Мадара. Този път Неделчо Неделчев сезира главния прокурор и министрите на регионалното развитие и на околната среда и водите. Селският кмет подчертава, че основният проблем е незаконната канализация и също толкова незаконната септична яма, които застрашават местния водоизточник, но общината нехае за този проблем.

„Вместо да се обърне внимание в дълбочина и разрешаване на проблема от самата му причина, състоящ се в неспазване разпоредбите на екологичното законодателство и на основния ни устройствен закон – ЗУТ, община Шумен е решила да „ремонтира“ незаконното съоръжение“, пише в сигнала си Неделчев и алармира, че този незаконен строеж заплашва цялото село с екологична катастрофа.

Разливът от спуканата незаконна канализация на ромското гето в с. Мадара
Снимка: Дияна Желязкова /“Радиян“

Кметът на Мадара призовава главният прокурор и двамата министри да се намесят, тъй като местната власт явно не може /или не иска/ да се справи. Неделчев иска от прокуратурата да направи проверка по случая и да разследва отговорните лица: „Считам, че в случая с незаконния строеж на канализация от Община Шумен и потенциалната опасност в следствие на него да се достигне до екологично замърсяване и епидемия от болести в с. Мадара, предвид локацията му във II-ра охранителна зона на водоизточника на селото, е от компетенция на Прокуратурата и може да бъде образувано досъдебно производство (чл.351, ал.1 и ал.2 от Наказателния кодекс“)“, пише той в сигнала си до главния прокурор.

След поредните сигнали на Неделчев, в началото на януари отново беше направена проверка на канализацията от експерти на РИОСВ – Шумен и на Басейнова дирекция. Проверяващите установяват, че канализационната тръба към улиците „Кокиче“ и „Висока поляна“ е ремонтирана, мястото с мръсния разлив е запръстено и замърсяването е отстранено

„Отпадъчните води се отвеждат в септична яма, която се намира в общинска собственост, а на около 200 метра от ямата е разположен водоизточник – сондаж, който захранва с питейна вода жителите на Мадара и Кюлевча“, се посочва в протокола от проверката на РИОСВ – Шумен. От екоинспекцията заявяват, че няма данни кога е изградена септичната яма и кой я стопанисва, и изискват информация за това от община Шумен.

От Басейнова дирекция също пишат протокол, че „тръбата под пътя е ремонтирана и отпадните води се изливат в септичната яма във втори пояс на санитарната зона“. В протокола се посочва, че канализацията е построена по проект през 2007-2010 г., но „изградените канализационни клонове не са приети и не са въведени в експлотация, и не се стопанисват от ВиК“. С две думи, институциите официално признават, че канализацията е незаконна.

Институциите си прехвърлят горещия картоф

Контролиращите държавни институции продължават да си прехвърлят горещия картоф, а самата община Шумен продължава да се прави, че не разбира същността на проблема. Басейнова дирекция е препратила към дирекцията по строителен контрол сигнала, че канализацията в Мадара е незаконна и строежът трябва да се премахне.

Междувременно проблемът беше внесен за обсъждане и на заседание на общинската комисия по околна среда. „Канализацията по протежение на ул. „Висока поляна“ в с. Мадара е изградена по време на двата мандата на Красимир Костов /БСП/. За тази канализация все още никой от общинска администрация не е потърсил и открил съпровождащата техническа документация. Тя обаче, дори и при наличието на такава, не би могла да бъде законна поради простия факт, че самото разположение и заустване на канализацията е на територията на втора охранителна зона на водоизточника и нарушава един по-висшестоящ нормативен документ(Наредба №3/ 16.10.2000 на МОСВ)“, посочва Неделчо Неделчев в официалния си сигнал до общинската комисия и настоява спешно да се изгради нова канализация далече от вододайната зона.

„Вместо обсъждане, заседанието на комисията се превърна в надвикване, а кметската администрация се прави, че такъв проблем не съществува“, каза след заседанието общинският съветник Добромир Драев. „Двамата шуменски кметове – старият Красимир Костов /БСП/ и сегашният Любомир Христов /ГЕРБ/ се обединиха и заедно нападнаха кмета на Мадара, когото обвиниха, че едва ли не ще остави селяните без канализация“, заяви Драев. Той е категоричен, че канализацията в ромската махала в Мадара е абсолютно незаконна, но кметската администрация в Шумен не само че оправдава нейното съществуване, а дори е готова да я брани от „посегателства“.

„За мен е шокиращо, че кметът на общината изобщо не поставя въпроса, че тази канализация е незаконна. Напротив, кметът /Любомир Христов/ се възмущава, че Неделчев искал да разруши тази канализация“, недоумява Драев. Според него единственото решение е премахване на канализацията. Това е незаконно строителство, което изобщо не може да съществува до вододайната зона, категоричен е общинският съветник и подчертава: Това е екологиична бомба, тези отпадни води са до водоизточника на двете най-туристически села в Шуменско и ако администрацията се прави на разсеяна, то общинският съвет няма право да мълчи!

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам