Незаконна канализационна мрежа изпуска отпадни води в близост до водоизточника на шуменско село

Снимка: radian.bg

Екоинспектори бяха вдигнати на крак по сигнал за изпускане на фекални води в непосредствена близост до водоизточник, снабдяващ шуменското село Мадара с питейна вода.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен, съобщиха, че заедно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна и служители на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за изтичане на фекални води в имот, общинска собственост.

Имотът, представляващ пасище, е в непосредствена близост до водоизточник, снабдяващ село Мадара с питейна вода.

При извършения оглед експертите са установили незаконно изградена канализационна мрежа, заустваща отпадъчни води в септична яма, разположена  близо до жилищните имоти.

Тръбата, отвеждаща отпадъчните води е разрушена, в резултат на което те се стичат наоколо по посока на водоизточника на селото. Около 30-40 метра преди водоизточника фекалните води постепенно попиват в почвата, успокояват от екоинспекцията.

Проверката не е установила заустване на отпадъчни води в река Мадарска.

За установяване състоянието на отпадъчните води са взети водни проби от тръбата.

Издадено е предписание на кметовете на Община Шумен и на с. Мадара да се преустанови изтичането от канализационната мрежа в околни терени и да се уведоми екоинспекцията за предприетите мерки.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам