Недостъпен за пешеходци тротоар в Севлиево се оказа „проектиран по всички правила“

Тротоарът, при чието проектиране са спазени принципите на безопасност, достъпност, в това число за хора с намалена подвижност, непрекъснатост, удобство и привлекателност
Снимка: „За истината“

Не е проблем, че тротоар на севлиевската ул. „Марин Попов“, по който след ремонт бе оставено около педя място за пешеходци, не става за придвижване. Възможност за движение има по отсрещния тротоар, смята кметът на града Иван Иванов (ГЕРБ).

Община Севлиево няма задължение да осигури тротоари от двете страни на всяка улица. Това се разбира от отговор на Иванов по повод питане от общински съветник. То бе провокирано от вида, в който изглежда новоремонтирания тротоар, по който с просто око се вижда, че движението е невъзможно. И ако здрав човек би успял да се промъкне между бордюрите, то за хора със затруднения в движението това е абсолютно невъзможно.

Как Севлиево направи тротоари, по които се минава на куц крак – тук

Кой е приел проекта в този му вид и Община Севлиево като възложител упражнила ли е контрол върху ремонта, попита общинският съветник Димитър Тонев (Коалиция Ние, гражданите). Всички дейности се извършват съгласно проектната документация, отговори Иван Иванов. Проектът е разработен от правоспособни проектанти и съгласно Закона за устройство на територията и Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и свързаната с тях подзаконова нормативна рамка, каза още севлиевският кмет.

Защо тогава текстове от въпросната наредба са в пълно противоречие със състоянието на новоремонтирания тротоар, кметът не обясни. След като цитира Наредбата вероятно е запознат с чл. 33 ал. 2 от нея, който казва, че „при планиране на пешеходната инфраструктура се спазват следните принципи: безопасност, достъпност, в това число за хора с намалена подвижност, непрекъснатост, удобство и привлекателност.

Да видим кой от въпросните принципи е спазен при ремонта на тротоара на ул. „Марин Попов“ в Севлиево, ако приемем, че по този тротоар изобщо може да се върви.

Без съмнение тротоарът не е безопасен, тъй като там всеки би могъл лесно да се препъне в оставените високи бордюри около дърветата. Инциденти са твърде вероятни, освен ако пешеходците не са на сто процента концентрирани, когато минават оттам.

За достъпност е очевидно, че изобщо не може да се говори, за удобство също. Привлекателността е по-скоро въпрос на лична оценка и май непрекъсността е единственото, което е спазено при ремонта – една цяла непрекъсната ивица напълно непроходим, но след основен ремонт тротоар.

Ремонтът на ул. „Марин Попов“ е част от обществена поръчка за ремонт на седем севлиевски улици, обявена през февруари 2019 г. на стойност 4.2 млн. лв. с ДДС, но договорът с изпълнителя е сключен на цена под предварително обявената, т.е. 3 684 000 лв. Парите са отпуснати с постановление на Министерски съвет в края на 2019 г.

Дали въпросният тротоар ще остане във вида, в който е на снимките, направени след приключване на обекта, не е ясно, тъй като работата не е приета от Общината, уточни кметът на Севлиево. Той не каза, обаче, дали това означава, че ще има ремонт на ремонта и за чия сметка ще е той, въпреки, че в питането от общинския съветник този въпрос бе изрично зададен.                   

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам