BG | EN

На юнашко доверие съветници гласуваха инвестиционната програма на ВиК в Смолян

Заседание на Общински съвет – Смолян                                                          снимка: Отзвук

Програмата е включена на сесия като извънредна точка, в последния момент, без да е обсъждана в постоянните комисии. В нея няма анализ и обосновка, липсва обяснителна записка къде и какви инвестиции се насочват и защо точно там, но е приета от Общински съвет – Смолян единодушно.

Общинският съвет в Смолян с 22 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“ прие Инвестиционната програма на „ВиК“ за 2018 година. При това без нито едно изказване и без да е обсъждана в постоянните комисии. А колко от съветниците са я чели, е друг въпрос. Нито един от общинските съветници, с които разговаряхме, не можа да каже каква инвестиционна програма, разработена от „ВиК” ЕООД, са одобрили на заседанието на 6 февруари и какво точно ще гласува кметът на Смолян на заседанието на Асоциацията по ВиК. Точката влезе като извънредна в последния момент, а материалите са били изпратени на съветниците допълнително на 1 февруари в 16.57 часа, съобщи регионалното издание „Отзвук“.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК) бе насрочено от областния управител Недялко Славов, който е и неин председател, за 07.03.2018 г. от 14:00 ч. В дневния ред е предвидено обсъждане на отчетите за дейността и бюджета на Асоциацията по ВиК, както и отчет на направените инвестиции от оператора “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, бюджет на Асоциацията за 2018 г. Пета точка е обсъждане и приемане на Инвестиционна програма за 2018 г. на „ВиК” ЕООД.

Въпросната инвестиционна програма за 750 хиляди лева се оказа една табличка с числа на половин страница. В нея няма текстова част, няма анализ и обосновка, липсва обяснителна записка къде и какви инвестиции се насочват и защо точно там. Беглият поглед сочи, че „ВиК” ще харчи инвестициите „на калпак” според гласовете на съответната община в АВиК. Гласовете в Асоциацията се разпределят както следва – 35% за държавата, представлявана от областния управител, и 65% за общините, разпределени между тях според броя на населението от последното преброяване. Така за община като Неделино, в която през годините е имало най-малко инвестиции и има сериозни проблеми с водоснабдяването и режим на водата, са заделени 3.85%, или едва 30 хиляди лева. 25 000 лева ще бъдат насочени към Община Борино, малко над 30 000 лева към Баните. За община Мадан, която също изпитва сериозни проблеми във водоснабдяването и режим на водата, са предвидени 66 хиляди лева. За сметка на това за областния управител има 150 000 лева от инвестициите на „ВиК” ЕООД. В община Смолян ще бъде похарчена една трета от „инвестиционната” програма, или 250 000 лева.

Инвестиционната програма на ВиК за 2018 г.

Разпределението на средствата по инвестиционната програма е пропорционално според участието, като има различни компоненти в тази таблица, каза областният управител Недялко Славов. Областният управител има 98 актива публична държавна собственост, които са най-вече довеждащи водопроводи, и тези 150 000 лева са за текущ ремонт на тези напорни водопроводи, добави той. Наистина малко повърхностно гледат на въпроса общинските съвети, допълни областният управител. Не би трябвало, а и аз по никакъв начин не приемам да има формално вземане на решения за „ВиК” в общинските съвети. И аз нарочно, когато насрочвах заседанието за месец март, оставих възможност да се гледат документите на две заседания, както през януари, така и през февруари. Не очаквах в Смолян да го включат в последния момент като извънредна точка от дневния ред, каза още областният управител.

Не за първи път общинските съветници, включително и тези от опозицията, приемат на „юнашко доверие“ без да четат докладни записки на кмета Мелемов. През октомври м. г. в отчета на кмета за изпълнението на програмата за намаляване на фините прахови частици бе записано, че е „заменено опесъчаването в централната градска част с химически препарати“. А целият град знае, че „Титан“ и хвърля пясък на улиците в центъра на града.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините