BG | EN

Национална мрежа за децата осъди здравното министерство за отказ за достъп до информация

Илюстративна снимка: pixabay.com

Национална мрежа за децата спечели дело срещу Министерство на здравеопазването за отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), съобщиха от неправителствената организация. Жалбата касае два отказа за достъп до информация по изпратено запитване от Национална мрежа за децата до здравното министерство относно закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Делата са водени с правната помощ на Програма достъп до информация.

В свое решение от 3 април т. г. Административен съд – София-град е отменил отказа на Министерство на здравеопазването (МЗ) за предоставяне на информация и постановява тя да бъде предоставена на Национална мрежа за децата, посочват от организацията. „Финансирането на лечението на деца е важен, обществено значим и социален въпрос, и всичко свързано с този въпрос е от надделяващ обществен интерес, и не следва информацията, свързана с него да бъде ограничавана по никакъв начин. Не представянето на поисканата информация, създава усещане у обществото за нещо скрито, прикрито и тайно. Това усещане противоречи на принципа за прозрачност, залегнал в основата на ЗДОИ“, се казва в мотивите към съдебното решение, което не подлежи на обжалване.

Министерството на здравеопазването е осъдено да заплати на сдружение Национална мрежа за децата сумата от 10.00 лв. за направените по разноски по делото.

От Националната мрежа за децата припомнят, че в края на миналата година са изразили притеснения по повод закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към НЗОК. Тогава от организацията изпращат отворено писмо до МЗ и медиите с въпроси дали тези действия ще отговорят на водещите принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето за най-добрия интерес на детето и присъщото му право на живот и осигуряването в максимална възможна степен на оцеляването и развитие на всяко дете. Обърнато е внимание и на липсата на яснота за бъдещото съществуване на Обществения съвет като колективен консултативен орган, гарантиращ прозрачност, публичност и контрол в работата на тази структура, която работи по една от най-чувствителните за обществото ни теми.

„В случая се касае за изключително важна структурна промяна, която беше наложена през Закона за държавния бюджет, без провеждането обществено обсъждане и консултации със заинтересованите страни, а работата на Фонда, както всички знаем, е една от темите с най-висока обществена чувствителност и значение“, коментира по темата Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, цитаран в съобщението на организацията.

След като получават два отказа за информация без конкретни мотиви и предвид важността на темата, от неправителствената организация предприемат съдебни действия с помощта на адвокат Стефан Ангелов от Фондация „Програма достъп до информация“.

Административният съд постановява, че отказът за предоставяне на информация от страна на МЗ е незаконосъобразен, като посочва следните мотиви: „Въпросът с преструктурирането на органа, отговарящ за финансирането на лечение на деца с тежки заболявания, е въпрос от съществено социално значение. Въпросите, свързани с причините, довели до вземането на това решение, са от важен обществен интерес. Още повече, че взетото решение за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК, е извършено с постановление на МС, което подлежи на задължително обсъждане. А за да участва жалбоподателят, като сдружение с основен предмет на дейност защита на децата и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни, то следва да се запознае с поисканата информация“.

Национална мрежа за децата е обединение на 152 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. През 2018 г. организациите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си над 74 000 деца и 13 000 семейства. Повече от 4 500 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности.


Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините