402 хил. лв. на боклука – спецпрокуратурата потвърди разкрития на „За истината“, но не откри виновен

Теренът край Дивдядово, където се предвижда да бъде изграден заводът за преработка на боклук.
Снимка: Диана Желязкова

Нарушения има, но виновни няма. Така накратко може да се обобщи становището на Специализираната прокуратура по разследване на сайта „За истината“, разкриващо нарушения на обществени поръчки в община Шумен. Публикацията „Пари на боклука – как общини в Шуменско хвърлиха 402 хил. лв. в неосъществен проект за сепариране на отпадъци“ разказва за злополучния опит на няколко общини в Шуменска област да изградят инсталация за сепариране на битови отпадъци и дадените „на вятъра“ 402 000 лв. обществени средства.

След като прокуратурата в Шумен е сезирана от гражданин за посочените в публикацията нарушения, по случая е образувана преписка, която е изпратена в Специализираната прокуратура /СП/. Назначена е и финансова инспекция. 

Изнесените в разследването факти се потвърждават от финансовата инспекция. Въпреки това Специализираната прокуратура отказва да образува досъдебно производство, тъй като не открива пряк умисъл за установените нарушения, нито пък пряка материална изгода за отговорното длъжностно лице – в случая заместник-кметът по строителство на община Шумен инж. Боян Тодоров, който е подписвал обществените поръчки. 

Това става ясно от постановлението на прокурора от СП Петър Белчев от 14. 01. 2022 г., с което той отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката по случая. Копие от постановлението е изпратено до шуменеца Билан Янков, който е подал сигнал в прокуратурата. 

Историята на хвърлените на вятъра 402 000 лв.

е от 2016-2017 г. и щеше да си тъне в забрава, ако през последната година в Шумен не беше настъпила криза със сепарирането на битовите отпадъци. Това припомни как беше провалената идеята на няколко общини в Шуменска област да изградят собствена инсталация за сепариране на отпадъци

Пари на боклука – как общини в шуменско хвърлиха 402 хил. лв. в неосъществен проект за сепариране на отпадъци – тук

През 2016 г. по Оперативна програма „Околна среда“ много български общини имаха възможност да направят сепариращи инсталации с евросредства. Затова общинският съвет в Шумен възложи на кмета Любомир Христов да предприеме действия за кандидатстване на общината по европроект, съвместно с общините от регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/. Със същото решение съветниците предоставиха за подготовката на проекта 350 000 лв. /без ДДС/.

В началото на 2017 г. Община Шумен обяви не една, а 5 процедури за избор на изпълнители по подготовката на проекта, по които бяха сключени 5 договора за общо 402 000 лв. /с ДДС/. И петте договора са от една дата и под един и същ номер – изх.№ 25-01-135 от 13.04.2017 г. 

Прави впечатление, че и петте договора са на приблизителна цена 67-68 000 лв., независимо дали става въпрос за анализи на разходите, за проучване на обществени нагласи или за изготвяне на прогнози. Договорите са сключени с две фирми – „Профроект България“ ЕООД и„ЕС-Енерджи проект“ ЕООД. 

Експерти по европейски проекти обаче бяха категорични, че от гледна точна на ЗОП има

очевидни нарушения

в процедурата. Най-същественото нарушение е, че една обществена поръчка е разделена на пет отделни процедури, по които се сключват пет отделни договора. Това е недопустимо според член 21, ал. 15 от ЗОП. Според експертите, в случая е трябвало да бъде обявена само една процедура при спазването на всички изисквания за състезателност, равнопоставеност и възможност за обжалване по установения от закона ред.

Въпреки това, предпроектните проучвания бяха извършени, парите – изплатени на фирмите, но проектът така и не стартира. В края на 2018 г. кметът на Шумен Любомир Христов обяви, че процедурата по кандидатстване е прекратена, тъй като се налага преработването на всички документи за проектното предложение и има опасност съфинансирането от страна на общините да стане непосилно за някои от тях. Затова на работна среща в края на 2018 г. общините от регионалното сдружение прекратяват процедурата по кандидатстване.

След като е била сезирана за публикацията,

прокуратурата образува преписка и започва проверка

на случая. Държавното обвинение обаче не се занимава с пропуснатите ползи от проваления проекта, а се насочва към нарушенията при обществените поръчки, възложени от община Шумен.

Възложена е финансова инспекция на община Шумен, която да провери дали наистина има нарушения, както твърди публикацията в „За истината“. Ревизията на АДФИ е приключила с доклад от 29.09.2021 г. и потвърждава фактите от публикацията. Обществената поръчка наистина е разделена на 5 процедури, по които са сключени 5 отделни договори на стойност между 76 000 лв. и 82 000 лв. Всички договори са подписани от зам. кмета по строителство Боян Тодоров, който е упълномощен от кмета на Шумен.

Сключените 5 договора с одобрените изпълнители са били извършени чрез събиране на оферти с обява. Според финансовата инспекция, възлагането на 5 обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява е нарушение на чл. 21 от ЗОП. 

Анализирайки заключенията на финансовата инспекция и фактите по случая, прокурор Петър Белчев от СП постановява: „ В описания казус, при изпълнение на своите правомощия, във връзка със сключване на договорите, заместник-кметът по строителство на община Шумен Боян Тодоров е нарушил разпоредбата на чл. 21, ал. 15 от ДПО, т.е. налице е нарушение на служебните му задължения. От друга страна в материалите по преписката липсват данни за субективната страна на деянието по чл. 282 от НК.

Липсват данни за прекия умисъл

Тодоров да набави за себе си или за другиго облага или да причини вреда“.

След това прокурор Белчев коментира, че макар „да е приложен грешен ред за сключване на договорите, то това е станало в пределите на действие на закона“. Прокурор Белчев постановява, че в случая липсват данни за безстопанственост, за присвояване и за неизгодна сделка, поради което прекратява преписката.

Така приключва историята – нарушения има, виновни няма. Нито за похарчените на вятъра 402 000 лв. от бюджета на шуменци, нито за провала на сепариращата инсталация за отпадъци. А нишата, която общината освободи, най-вероятно в скоро време ще бъде заета от частна фирма. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам