НАП отиде на място, за да преброи 32 млн. лв. в касата на дружеството, стопанисващо „златния гьол“

Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов
Снимка: Иван Атанасов, архив от 2021 г.

Дружеството „ПИ.ЕФ.СИ.“  е изплатило всичките си задължения към държавата, а от НАП са преброили на място 32-та милиона лева, декларирани от дружеството като касова наличност.

Това сочи информация на Министерството на финансите, получена от „За истината“ по Закона за достъп по обществена информация.

В началото на юни  2021 година изпълнителният директор на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов съобщи, че е установена касова наличност от 32 млн. лв. в дружеството „ПИ.ЕФ.СИ.“  , което извършва дезинфекция на превозните средства на границата с Турция. Тогава Спецов каза, че очакват тези пари да бъдат донесени в НАП, където да бъдат преброени. Той съобщи също, че на дружеството са съставени 11 наказателни постановления, за нарушения на финансовата дисциплина. 

Как един безполезен селски язовир глътна огромен държавен ресурс – тук.

На 29 юни от Националната агенция по приходите съобщиха, че все още чакат парите от „ПИ.ЕФ.СИ.“, за да ги преброят и опишат.

На 1 септември 2021 г. Георги Димов, зам.-изпълнителен директор на приходната агенция каза пред Комисията по ревизия в Народното събрание, че парите още не са постъпили в НАП.

През цялото това време не беше ясно, дали парите, заявени от „„ПИ.ЕФ.СИ.“ като наличност действително съществуват?  По-късно стана ясно, че парите не са донесени в НАП, а данъчните са отишли да ги преброят на място.  

 „Проверка за установяване на факти и обстоятелства целяща установяване касовата наличност на дружеството е приключила на 24.02.2022 г., пише в отговорите на заявлението по Закона за достъп до обществена информация, изпратено до „За истината“. В хода на проверката е извършено посещение на адрес, посочен от представляващия „ПИ.ЕФ.СИ.“ ЕООД във връзка с физическо преброяване на паричните средства, като при проверката е установено съответствие между касовата наличност по счетоводни данни и фактически преброените парични средства.“

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам