BG | EN

Намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения във врачанско

Снимка: ИА „Главна инспекция по труда“

Намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения, съобщават от Инспекция по труда- Враца.

Само за месец април тази година във врачанско са изплатени забавени заплати за 444 400 лв. , като проверяващите не са констатирали неизплатени заплати в новопроверени фирми, съобщава регионалното издание „Зов нюз“ като цитира данни на инспекцията.

Инспекция по труда продължава да проверява за работа без трудови договори, рискови обекти и такива с висок трудов травматизъм, както и строителни обекти. Продължава също така и мониторингът и проверките на фирми, извършващи саниране на сгради и работещи по изпълнение на водния цикъл в областта.

От инспекция по труда проверяват и всички земеделски производители, включително за законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост.

При проверките си през месец април Инспекция по труда – Враца е констатирала 462 нарушения, като 234 от тях са по трудови правоотношения (липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.). 140 са нарушенията, свързани с организация на здравословни и безопасни условия на труд – липса на документи, инструктаж и обучение, 61 по безопасност на работното оборудване и 23 по хигиена на труда. В резултат на проверките са издадени 436 предписания, 11 са дадените устни разпореждания от инспекторите, спрени са две машини. Съставени са 23 акта за административни нарушения и също толкова работодатели са заплашени от глоби, чрез наказателни постановления за обща сума от 16 700 лв.

При заявка от работодатели, помощник-инспектори могат да консултират работодателите за осигуряването на безопасност и здраве при работа и да демонстрират функционалностите на инструментите за онлайн оценка на риска по проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, допълва изданието.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините