Над 7 пъти са превишени нормите на азот-амониев във водата при заседналия кораб край Камен бряг

Снимка: МОСВ

Повече от седем пъти са превишени стойностите на азот амониев и азот нитритен около заседналия край Камен бряг товарен кораб. Това са показали взетите вчера от представители на Министерството на околната среда проби.

Пробонабирането се извършва от две точки – южно от плавателния съд и в близост до носа на „Вера Су“. От Министерството на транспорта са готови със спасителния си план.

При извършения на 16 октомври мониторинг на морски води в брегови пункт на 60 метра южно от кораба и от пункт непосредствено до носа на кораба са взети общо три водни проби.

Установени са превишения в стойностите на азот-амониев и азот-нитритен в двата пункта, като най-сериозно е увеличението на стойността на азот-амониев във водите непосредствено до носа на кораба.

Досега измерваните стойности на азот-амониев са показвали задържане в интервал 0.030-0.050 мг/л, докато вчерашните проби показали превишение над 3 пъти на тренда в бреговия пункт (0.114 мг/л. в 07:40 ч. и 0.143мг/л. в 17:30 ч.) и над 7 пъти при кораба.

Измерената концентрация на азот-нитритен е както следва: в пункт 60 м. южно в 07:40 ч. е 0.0083 мг/л., в 17:30 ч. е 0.0074 мг/л.; в пункт при носа на кораба – 0.0094 мг/л.

За резултатите от проверката незабавно са уведомени Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Областният координационен щаб.

Екипите на МОСВ продължават всекидневно да следят състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб и остават в готовност за съдействие по време на следваща операция по разтоварване на кораба, уверяват от екоминистерството.

Вчера от екоминистерството съобщиха и за мазно петно в района на кораба, за което по-късно шефът на „Морска администрация“ капитан Валентин Енчев заяви пред журналисти във Варна, че се е разнесло.

Метеорологичните условия в района на Яйлата са влошени и това не позволява да бъде задействан плана на Морската администрация за кораба. По думите на капитан Енчев, има план и се изчаква по-добро време, но ще са необходими поне 4-5 дни.

Междувременно се разбра още, че статутът на кораба все още не е ясен.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам