Над 50 % ръст на средствата за кметските заплати в Шуменско е планиран за 2021 г.

Снимка: „Радиан“

В проектобюджета за 2021 г. е заложен над 50 % ръст на средствата за възнаграждения на кметовете в Шуменска община.  Парите за заплатите на избраните кметове се получават в общината като държавен стандарт и се увеличават от 311 600 лв. тази година на 487 500 лв. през следващата година. Това става ясно от докладна записка на зам. кмета на Шумен по икономически дейности Росица Антонова.

Тя предлага със задна дата от 1 октомври да бъдат увеличени с 20 % заплатите на шуменския кмет Любомир Христов /ГЕРБ/ и на 15-те избрани кметове на населени места в общината. Ако предложението бъде прието от общинския съвет, основната заплата на кмета на Шумен ще стане 3 600 лв., а на селските кметове ще бъде между 1 015 и 1 239 лв.  Върху тях се начисляват допълнителни възнаграждения за прослужено време.

В докладната си до съветниците зам. кметът Росица Антонова обяснява, че местният бюджет има средства за увеличението на кметските заплати както през тази година, така и през следващата. Тази година за възнаграждения на избраните кметове община Шумен има по държавен стандарт 311 600 лв. До края на септември са изплатени 192 000 лв. за възнагражденията на селските кметове и още 27 000 лв. за заплатата на общинския кмет, отчита Антонова.  Предлаганото 20-процентно увеличение ще струва допълнително по 4 800 лв. на месец или 14 500 лв. до края на годината и средствата са налични по бюджета на община Шумен, информира икономическият зам. кмет.

В докладната се посочва още, че в проекта за държавен бюджет за 2021 г. за общинската администрация на Шумен в частта за кметовете са предвидени 487 500 лв. като държавна отговорност. „Предвиденият ръст в делегирания от държавата стандарт за възнагражденията на кметовете през 2021 г. ще обезпечи необходимите средства по направеното предложение“, мотивира се Росица Антонова.

Впечатляващият ръст от над 50 % на средствата за кметските възнаграждения през 2021 г. показва, че сегашното увеличение няма да бъде последното.  Вероятно следващата година те ще получат още 30-процента повишение на заплатите, както планира правителството за държавните служители, и общото повишение се залага в бюджета отсега, коментират общински съветници.

На предходната сесия през октомври съветниците в Шумен решиха да повишат само заплатите на селските кметове, без тази на общинския кмет. Предложението беше направено от групата на ДПС и беше прието с 26 гласа „за“ от общо 41 съветници.  В сесийната зала беше предложено да се увеличи и заплатата на общинския кмет, но мнозинството съветници от ДПС, БСП и част от десните отказаха да включат точката в дневния ред.

Очаквано, областният управител Стефан Желев спря решението и го върна за ново разглеждане. Мотивите на Желев са, че предложението за повишаване на заплатите трябва да се внесе от общинския кмет, а не от съветници. Сега администрацията внася предложението отново, този път в пакет със заплатата на общинския кмет.    

Ако се повиши възнаграждението на шуменския кмет, това ще означава по-високи възнаграждения и за общинските съветници, и обществения посредник, чиито пари се определят като процент от кметската заплата.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам