BG | EN

Над 45 моста в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе са в лошо състояние и належаща необходимост от основен ремонт

Снимка: пресцентър прокуратура

Над 45 мостови съоръжения, намиращи се на територията на Великотърновската апелативна зона, са в лошо експлоатационно състояние и належаща необходимост от извършването на основен ремонт, става ясно от съобщение на прокуратурата в резултат на извършната проверка за състоянието на мостовите съоръжения на територията на региона, разпоредена на окръжните и прилежащите им районни прокуратури в състава на Великотърновската апелативна зона.

Проверката е приключила, като на територията на Великотърновската апелативна зона, която обхваща окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе са били проверени всички мостови съоръжения върху републиканската пътна мрежа и тези върху местните пътища.

Част  от мостовите  съоръжения били в добро експлоатационно състояние. Констатирана е била необходиомост от  отстраняване на  нарушения и пропуски в  мостовите съоръжения, като непочистена буйна храстовидна и дървесна растителност по, под и около съоръженията, препятстваща видимостта и спомагаща разрушаването на конструкцията, затлачване на речното корито; липса на хоризонтална, вертикална маркировка или несъответствие помежду им, замърсеност на пътното платно или тротоара; дефекти и повреди по предпазните огради и парапети; несъответствие във височината съобразно нормативните изисквания; запушени отводнители, липсващи решетки; отводнителите (воронките) нямат удължители; износване на настилката, слягане на подходите, пропуквания, обрушване (събаряне – пълно или частично) на бетоновото покритие, оголване и корозия на арматурата, течове по устоите на съоръжението, лошо състояние на дилатационните фуги.

За над 45 от проверените мостове е било констатирано лошо експлоатационно състояние  и належаща необходимост от извършването на основен ремонт. Те са  част от републиканската пътна мрежа и общинските пътища на територията на всички области, поясняват от прокуратурата, като дават следните примери:

В област Велико Търново – мостът над р. Янтра в местността Дълга лъка от републиканската пътна мрежа и мостът над р. Янтра между с .Шемшево и с. Леденик на общински път;

Мост към Божковска поляна община Трявна, който по данни на габровската прокуратура с пътен знак е затворен за движение на пътни превозни средства, като стоманобетоновата конструкция е силно компрометирана-подкопана и има опасност за преминаващите по него пешеходци.

Мостът в гр. Летница, област Ловеч,  на ул. „Шипка“, над канал с дължина около десет метра е във видимо лошо състояние с нарушена цялост на настилката и без метален парапет или мантинели от двете страни.

В критично състояние, според проверката на прокуратурата, е мостът над река Осъм при с.Козар Белене област Плевен. Същият от едната страна е върху насип, прекъсващ старото корито на р. Осъм. Има нарушения на конструктивни елементи и е опасен за срутване. Такова е и състоянието на моста над река Дъбнишка бара, където ограничителните системи били откраднати. Необходимо Областно пътно управление спешно да обезопаси моста, допълват от държавното обвинение.

Мостът по бул. „Трети март“ (известен като Сарайският мост) в гр. Русе  също бил с влошено експлоатационно състояние. Констатирани са били частични разрушения по устоите.

Мост на път III – 202 км. 36+946 с. Кацелово бил с пукнатини по пътно платно и е необходимо е да се вземат спешни мерки относно укрепване на средната опора, възстановяване на брегоукрепването

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините