Мъртва риба изплува в река Камчия

Институциите проверяват източника на замърсяването.

тръбата, която се излива в реката
При оглед на районна експерти от РИОСВ забелязали тръба, вкопана под нивото на терена, завършваща в бетонов канал, който е предназначен за отвеждане на води.
Снимка: РИОСВ

Мъртва риба изплува в река Голяма Камчия между шуменските села Янково и Желъд. Случаят вече се проверява от експерти на Регионалната инспекция по околна вреда и води (РИОСВ) – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  Малко преди това на тел. 112 е подаден сигнал от гражданин за изтичане на черна вода и за мъртва риба в река Камчия.

Екоинспекцията е извършила оглед по течението на р. Камчия в присъствие на подателя на сигнала, според когото възможен източник на замърсяването е свиневъдният комплекс в село Радко Димитриево, съобщиха от РИОСВ. 

При обхода на района на животновъдното предприятие е била усетена остра миризма на свински фекалии.  Експертите от РИОСВ-Шумен са огледали район около жп линията, преминаващ под лагуната на животновъдния комплекс.  Забелязана е тръба, вкопана под нивото на терена, завършваща в бетонов канал, който е предназначен за отвеждане на води. Бетоновата част от канала е била пълна с вода в черен цвят и без дебит на отпадъчни води.

Дадено е предписание на свинекомплекса да представи подробна схема на канализационната мрежа на свинефермата, съобщиха от РИОСВ.  Изпратено е писмо до Община Шумен за проучване по компетентност на произхода и предназначението на тръбата, а също и до Областната дирекция по безопасност на храните за предоставяне на информация по компетентност.

Според кмета на с. Радко Димитриево, населеното място не разполага с дъждовна канализация, която да отвежда отпадъчни води към р. Поройна, приток на река Камчия.

На тел. 112 е подаден сигнал от гражданин за изтичане на черна вода и за мъртва риба в река Камчия.
Снимка: РИОСВ

Експерти от регионалната лаборатория са взели 6 проби – четири от река Голяма Камчия и две от река Поройна.  Пробите са взети от водите край селата Кълново, Янково, с. Салманово, Радко Димитриево и Дибич.

За подобни нарушения Законът за водите предвижда санкции в размери от 2 хил. лв. до 10 хил. лв.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам