МОСВ: Има несъответствие между одобреното инвестиционно предложение и издадените разрешения за строеж в Синеморец

Асен Личев – Министър на околната среда

В имота за строеж „Хотел“ в местност „Поляните“ край Синеморец, община Царево, строителните дейности са изпълнени в нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), без съгласуване по реда на ЗООС и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това потвърждава министърът на околната среда и водите Асен Личев в писмо до началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК).

Имотът попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, както и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – Природен парк „Странджа“.

От екоминистерството алармират за несъответствия между одобреното от РИОСВ-Бургас инвестиционно предложение за изграждане на три вилни сгради и издадените разрешения за строеж от главния архитект на Община Царево за обекти Апартаментен хотел блок 1 и блок 2 в същия имот, без проведена съответната законова процедура по реда на ЗООС и ЗБР.

Строителството е спряно от август до привеждане на строежа в съответствие с разпоредбите на ЗБР.

От Министерство на екологият, обаче, посочват, че за вече започнало строителство, не може да се извърши съгласуване.

„Налице e строеж на обект „Хотел”, за който е пропуснат най-ранният етап за уведомяване на  директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционното предложение.  За вече извършено строителство без съгласуване по реда на ЗООС и ЗБР, не може допълнително да бъде проведена процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, съвместена с оценката по ЗБР, респективно от компетентния орган по околна среда не може да бъде издаден административен акт“, пише министър Личев, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Констатираните несъответствия с екологичното законодателство могат да бъдат преодолени единствено чрез разпоредбите на Закона за устройство на територията, посочват от екиминистерството.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам