Множество нарушения са открити при проверката на имота на нос „Чукалята“ в парк „Росенец“

Снимки: prb.bg

Множество нарушения са открити при проверката, разпоредена от Върховната административна прокуратура на имота на нос „Чукалята“ в парк „Росенец“. В същото време Община Бургас все още очаква строителят на обекта да представи изисканите документи. Според бургаския общински съветник Димитър Найденов има противоречие между данните от местната администрация и заключението на прокруратурата.

Сградите, които са изградени на нос „Чукалята“ в парк „Росенец“ нямат одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Това показва проверката, назначена от прокуратурата. Става въпрос за три масивни сгради, три бунгала и оранжерия.

От Община Бургас посочиха, че според документите, представени от строителния надзор и от собственика на имота става ясно, че Акт 15 за годността за приемане на строежа има съставени за два от строежите – за външния басейн и за допълващото застрояване.

Относно основната сграда са представени три броя Акт 14. Те са за приемане на конструкцията на отделните части на строежа. След пожара от 18 май т.г., са направени предписания за необходимите строително-монтажни работи за възстановяване. След като те приключат, ще бъде допълнен и подписан Акт 15 за строеж “Сграда на водна спортна база“, посочват от Общината.

Според общинския съветник Димитър Найденов

има противоречие между данните от Община Бургас и заключението на прокуратурата.

Според Найденов няма практика, в която администрацията да иска документи от собственика на имота, строителя и строителния надзор. По този начин 7-дневният срок от връчването на искането може и да не започне да тече, ако не бъде намерена една от страните, допълни той. „Единствено се уведомява инвеститорът, който е собственикът. Той трябва да представи документите. Сега разбираме от прокуратурата, че такива документи няма нито на място при инвеститора, нито в Община Бургас.

Как може Община Бургас да не разполага със строителните книжа?

Акт 14 е част от цялата документация, в която има проекти, ел., ВиК, архитектура. Към тях има Акт 2 строително разрешение, Акт 2 откриване на строителна площадка. Актуване нагоре до Акт 14. Не може да имаш Акт 14 без да имаш одобрени проекти. Къде са те?“, коментира Найденов.

Проверката на прокуратурата установи още и че изграденият пристан за яхти няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота е  установено, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За извършеното документно престъпление материалите се изпращат на Върховната касационна прокуратура, посочват от институцията. От там допълват, че началникът на строителния надзор и Община Бургас трябва да предприемат действия за отстраняване на нарушенията.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам