Много фестивали може да отпаднат от Културния календар на Пловдив

Снимка: podtepeto.com

Редица знакови фестивали може да отпаднат от културния календар на Пловдив заради готвени промени в Наредбата, по която се финансират събитията от Културния календар на града. За възникналата ситуация информира регионалното издание „Под тепето“, където се пояснява, че причината е влезлият в сила от 28 октомври 2017 г. Закон за държавните помощи.

Предлаганите от Общината промени са били представени на специална среща на заместник-кмета по култура и туризъм на Община Пловдив Александър Държиков и директора на дирекция „Култура и културно наследство“ Нина Димовска с творци, издатели, творчески гилдии, читалища, културни оператори, дружества, организации с нестопанска цел, медии и други заинтересовани в Дома на културата в Пловдив.

Най-общо Законът за държавните помощи разпорежда, че когато се харчат публични финанси, не следва да се дават нерегламентирани държавни помощи, пише „Под тепето“ и пояснява, че с промените Общината не може да подпомага със средства партньори, които развиват икономически и стопански дейности като продажба на билети, отдаване под наем, такси и други.

В случаите, когато  организаторите на фестивали и събития, кандидатстващи по Наредбата за финансиране на културни събития, развиват икономическа дейност, ще трябва да преминават през процедура по Закона за обществените поръчки.

Според Димовска, се допускат частични дейности с икономически характер, но приходите от тях трябва да са пренебрежимо малки на фона на общия бюджет на проекта – под 20 процента,  и то в случай, че се разходват изцяло за покриване на разходи, свързани с реализирането на събитието, които са разписани в одобрения бюджет в частта на собственото финансиране“. В случай, че приходите от търговски дейности надхвърлят 20 процента, културните оператори ще трябва да участват в обществени поръчки.

В Община Пловдив са планирали поръчките да бъдат обявени прозрачно, за да са ясни условията при кандидатстване от страна на културните оператори.  Ако някои от традиционните фестивали не отговарят на условията на финансиране, Общината можело да ги запази, като ги включи в Културния календар в отделно перо и след одобрение от Общински съвет, да обяви процедура по ЗОП за тяхната организация.  Изискванията към организаторите щели да се консултират със специализираната дирекция – запазени права, търговски марки, които се държат от конкретни културни оператори,  брой представления или концерти, участници с награди, максимална сума за реализация на проекта.

Организаторите на събития, преди да кандидатстват за финансиране, ще трябва добре да прецизират бюджетите си и да изчислят приходите от икономически  дейности. В случай, че не надхвърлят 20 процента, ще могат да кандидатстват. В противен случай трябва да изчакат приемането на бюджета на града в началото на следващата година и обявяването на процедура по ЗОП, са обяснили от Общината.

Всеки културен оператор ще трябва да направи преценка, са пояснили от Общината. Тези събития, които са на вход свободен,  нямат противоречия със Закона за държавните помощи.  Фестивали, които са с билети, но продажбата им носи символични приходи от 1000-2000 лв. на фона на общ бюджет от 40 хиляди, и с тях се разплащат, например хонорари на участниците, също няма проблем да кандидатства за финансиране, станало още ясно на срещата.

Сериозни промени щели да настъпят и в сроковете за кандидатстване по два от компонентите в Културния календар на Пловдив: „Фестивали и значими събития“ и  „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“, но за следващата година.

Заради случаи на отпаднали качествени проекти поради „формални критерии“ – грешки в документацията, липса на подпис, печат, забравена декларация и т. н. в миналото, общинската администрация в Пловдив планира да организира процеса, така че онези участници, в чиито документи комисиите по допустимост са открили пропуски, ще имат тридневен срок да нанесат корекции и да ги внесат отново за разглеждане.

Най-сериозни промени в Наредбата настъпват в правилата, свързани с подпомагането на „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“, пояснява „Под тепето“ – . Поради невъзможността на общината да финансира стопански  дейности, изданията одобрени от комисията щели да бъдат подпомагани със средства само в творческата част, в етапа до изработването  на електронна книга в PDF.  Чисто икономически дейности като отпечатване и продажба са в противоречие със Закона за държавните помощи. Щели да се подпомагат разходите за авторски  хонорар, дизайн, коректор, редактор, чисто творческите дейности.  Можело да има продължение на този процес,  но това са взаимоотношения между издателство и автор, които се уреждат  в договор между тях. Другият вариант бил книгата да се разпространява в интернет пространството, станало ясно още на срещата.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам