Министерството на електронното управление е най-непрозрачно, Община Банско – най-открита, сочи проучване

Карта на прозрачността, източник: ПДИ

Министерството на електронното управление е най-непрозрачното българско ведомство. С 28.9 точки от максимални 82, то заема последното дванайсто място според проучване за прозрачността на централните органи на изпълнителната власт в България.

Това сочи годишният граждански одит на активната прозрачност за 2022 г., резултатите от който фондация Програма Достъп до информация обяви в онлайн пресконференция миналата седмица.

Проучването се прави чрез преглед на интернет страниците на институциите. Тази година то бе направено в периода 1 април – 10 юни 2022 г., когато бяха прегледани страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Нивото на прозрачност през 2022 се оценява с точки по различни индикатори. Най-много са индикаторите (108), по които се изчислява прозрачността на първостепенните разпоредители с бюджет. Следват териториалните звена на централните органи на власт и второстепенните разпоредители с бюджет, които са оценявани по 94 индикатора и 118 са индикаторите, по които се изчислява прозрачността и интегритета на българските общини.

Министерството на отбраната, Министерството на финансите и Министерски съвет заемат първите три места за най-прозрачни бългаарски министерства. В дъното на таблицата са Министерството на иновациите и растежа, Министерството на културата, което две поредни години е най-непрозрачно и Министерството на електронното управление.

Какво не е направило най-младото българско ведомство, за да получи оценка „най-непрозрачно“?

Според проучването на ПДИ Министерството на електронното управление не е предоставило вътрешни правила за административните услуги, които предоставя. Същото не са направили още МВР и Министерството на младежта и спорта.

Министерствата, които публикуват нормативните си актове и текстове са повече, но сред тях пък има такива, от страниците на които не става ясно на коя дата са публикувани актовете. Това важи за Министерски съвет и още девет ведомства – Министерство на правосъдието, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, МВР, Министерството на транспорта, Министерството на финансите, Министерството на културата и Министерството на външните работи.

Докладите от обществените консултации също се спестяват

Това важи при проекти на нормативни актове, които трябва да преминат обществено обсъждане, а резултатите от обсъждането трябва да бъдат публикувани. Това обаче не всички ведомства правят.

Министерството на енергетиката и министерството на електронното управление нямат публикувани програми или стратегии за развитие. Двете не публикуват и отчети за дейността си. Същото не правят още в МВР и Министерството на отбраната.

Рейтингът на прозрачност на централните органи на изпълнителна власт вижте тук.

Община Банско е най-прозрачната българска община през 2022 г.

С излизането й начело между българските органи на местна власт Банско изместни Община Белоградчик, която  в това проучване е на трето място.  Най-слабо прозрачните общински администрации са в Рудозем, Невестино и Левски.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество формират Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

Министерството на вътрешните работи се оказва по-слабо прозрачно от една от областните си дирекции. ОДМВР в Кюстендил е на челно място сред всичките 28 дирекции в страната, най-непрозрачна е ОДМВР в Шумен.

Същото е и при Регионалните инспекции по околна среда и води. Ресорното им министерство МОСВ e с по-нисък рейтинг на прозрачност от Регионалните инспекции в Пловдив и Русе.

Цялото проучване може да бъде видяно тук.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам