Историята на тунела под връх Шипка – „най-голямата мечта на Габрово“ става на 125 г.

Снимка: Държавен архив Габрово

На 23 март м.г. по повод отварянето на ценовите оферти за строителство на тунел под връх Шипка, кметът на Габрово Таня христова написа във Фейсбук: „Най-голямата мечта на Габрово е на път да се превърне в реалност!“. Окозво се обаче, че тази мечта е на цели 125 г.

На 1 февруари т.г. ще се навършат 125 г., откакто габровските народни представители Иван Пецов и Христо Манафов пишат писмо до министър-председателя на България Константин Стоилов, в което излагат идеята си за строеж на трансбалканска железопътна линия, която да минава през Шипченски проход. Документи и свидетелства за първите опити да се изгради тунел под вр. Шипка бяха извадени и публикувани тези дни от Държавен архив Габрово.

Първи тласък за бъдещия тунел дава приетия от правителството на Константин Стоилов през 1894 г. Закон за проектиране и построяване на железопътна мрежа в България. С приемането на този закон предприемчиви габровци виждат възможност да свържат града с България и Европа чрез удобния жп транспорт. Така на 1 февруари 1897 г. народните представители от Габрово Иван Пецов и Христо Манафов пишат писмо до министър-председателя със становище относно строежа на Трансбалканската жп линия. В това писмо двамата подчертават: „.. Ний като не сме имали за цел защитата само на локалните интереси на гр. Габрово, а сме се ръководили и от по-високи съображения на общи-народен интерес…”.

Да помислим малко, додето не сме сбъркали непоправимо

Това писмо може да се счита за раждане на идеята за построяването на тунел през прохода Шипка. Тя обаче не е възприета еднозначно и се започват дебати. Представители на градовете Нова Загора, Елена и Сливен лобират за прокарването на линията през други две трасета – Търново-Хаинбоаз-Нова Загора и Търново-Елена-Сливен. Вариантът към Елена и Сливен бързо е изоставен, поради липсата на големи населени места по тази линия.

Тъй като са налице две идеи за две различни трасета, се търси мнението на инженерите. В доклад „Новопроектираната от габровските народни представители Трансбалканска линия и доклада на комисията за оборването на тази идея“, публикуван в печатно издание от 8 февр. 1897 г., пазено в Габровския архив под заглавие „Шипченский проход и Хаинбоязкий за Балканската линия“ е публикуван инженерен анализ на предимствата и недостатъците на двете обсъждани трасета. Той завършва така: „…България от Освобождението си е чакала цели 20 години за трансбалканската линия, може да почака още една, додето видим, разберем, научим и сравним подробно. Да помислим малко, додето не сме сбъркали непоправимо.”.

Исторически шанс, габровци се мобилизират

Пред появилата се реална конкуренция, габровската общественост се мобилизира, за да не се изпусне големия исторически шанс. На заседание на Габровския градски общински съвет от 16 март 1897 г. се решава да се извърши инженерно проучване на двата прохода и да се направи сравнителен доклад, като разноските за ангажираните инженери да се поемат от частни лица. На същото заседание е решено да се направи подписка сред габровци за събиране на необходимите средства и съветът да избере делегат, който да посети Севлиево, Свищов, Казанлък, Стара Загора, Калофер, Карлово, Пловдив, чиито граждани да подкрепят идеята, заради общия им интерес от прокарването на жп линията с тунел под Шипка.

За делегат е избран почетния гражданин Христо Манафов. На него е възложено да обходи градоветe и да се срещне с министър-председателя Константин Стоилов, пред когото да изложи мотивите за извършване на инженерното проучване. Избират се комисари, които да събират средства от населението и комисия, в която влиза кметът Христо Русев, и която да движи финансовите въпроси.

Габрово и Казанлък решават да са заедно

В следващи протоколи от заседания на Габровския общински съвет, съхранявани в Държавен архив – Габрово, се разкриват засилените контакти и съвместни действия между Габрово и другия най-заинтересован град от прокарването на Шипченската линия – Казанлък. Жителите на южния град подкрепят усилията на габровци и Общинския съвет взема решения да се работи съвместно по проекта. Като делегат в градовете в Северна България (Севлиево, Ловеч, Плевен, Никопол и Свищов) е изпратен габровецът Атанас Кехлибарев, за да се работи солидарно с тях. Разноските по пътуванията се поемат от доброволните пожертвования, събрани от габровските граждани.

Подкрепа за проекта изказват и жителите на Севлиево, като Градския общински съвет на свое заседание взема решение да се помоли Председателя на Министерския съвет да внесе пред Народното събрание в предстоящата му редовна сесия, мнение Трансбалканската линия да се построи през Търново-Габрово-Шипченски проход-Стара Загора, като се направи разклонение от Габрово за Севлиево.

Изследванията на Държавен архив Габрово сочат, че в най-голяма пълнота усилията на габровци са запазени в преписка на Габровското градско общинско управление със Севлиевски окръжен управител, Княз Фердинанд І, народни представители, министър-председателя д-р Константин Стоилов, кметове и др. по построяването на Трансбалканската железница през Шипченския проход. Тя обхваща периода 15 март – 24 дек. 1897 г. В няколко писма е запазена информация за проведените от Общинското управление срещи с училищните настоятели и габровски граждани за разглеждане на важния въпрос, като поканените на срещите лица са поименно изброени.

Доклад „Преимуществото на Шипченския пред Хаинбоазкий проход за трансбалканската линия“ от инж. К. Трънка с критичен анализ на доклада на инженерната комисия, дала предимство на Хаинбоазкото трасе, 4 [февруари 1897 г., снимка: Държавен архив Габрово

Тунел под Шипченски, не под Хаинбоазкия проход

В преписката са запазени и имената на габровците, дарили средства за проучване на Шипченското трасе, като сред тях са братя Хаджистойчеви, Христо Бобчев, Андрей Дойкин, братя Калпазанови, Коста Априлов, дядо Миню Попа, братя Ямантиеви и много други. Тук се намират и писмата, разменени между Габровското и Дряновското общински управления, които разкриват, че дряновската общественост застава зад габровския проект.

Въпреки, че протоколите на Габровското общинско управление с решенията относно действията за жп линията не са утвърдени от Министъра на вътрешните работи, т.к. това било изцяло в компетенциите на държавата, активните действия на габровци не спират. Избраният делегат Христо Манафов обхожда заинтересуваните градове, засилват се и контактите с Казанлък. Стига се до решение за обща среща на представители на заинтересуваните градове от Северна и Южна България – Габрово, Казанлък, Стара Загора, Чирпан, Пловдив, Севлиево, Ловеч, Плевен, Никопол, Свищов, Дряново, която да се проведе в Пловдив на 10 октомври 1897 г., както и до едно общо представяне в столицата на желанието на населението на тези градове жп линията с тунел да минава през Шипченския, а не през Хаинбоазкия проход. Делегати излъчват Габрово, Казанлък, Свищов, Севлиево, Никопол, Ловеч, Стара Загора, Чирпан, Карлово, Калофер, с. Шипка (днес град).

В последствие севлиевци се отказват, отправени са покани и към Плевен да излъчи представители. Габровският народен представител Иван Пецов дава указания за конкретната работа на делегатите, дава сведения за предимствата на Шипченското трасе, както и за икономическите изгоди на градовете в Северна България от реализацията му. Освен от габровските народни представители, проектът е подкрепен от депутатите на Пловдив, Стара Загора, Карлово и Чирпан, търси се подкрепата и на Иван Вазов като действащ министър на народното просвещение.

Чуждестранна експертна оценка

Габровци се активизират и в още една посока – в България пристига френският инженер Пол Етиен, който да извърши проучването на двете трасета и даде своята експертна оценка. В поредица от телеграми, изпратени до габровското общинско управление от Иван Пецов, от намиращия се по това време в София габровски кмет Христо Русев и от кметове на съседни градове се проследява пътуването на Етиен до Габрово, придружен от инженерите Фишер и Илиев. Чете се информация за дадените указания за посрещането му в Габрово.

Френският специалист идва в Габрово на 14 октомври 1897 г., като веднага извършва проучване на терена и дава положителна оценка за видяното. Проведена е среща между него видни габровци, след която надеждите на габровци нарастват.

Развръзката

Два месеца по-късно, на 13 декември 1897 г. от София идва вестта, че Народното събрание гласува Закон за допълнение на Закона за проектиране и построяване на железопътна мрежа, в който се приема Трансбалканската жп линия да минава през Шипченския проход. Иван Пецов и Христо Манафов пишат до кмета на Габрово „..Събранието със Закон реши прокарването на линията през Шипченский проход и отдаването й на търг…”. Радостта в града е голяма, Габровското общинско управление съобщава на гражданите за случилото се чрез специално обявление , изпратени са поздравителни телеграми от кмета на Габрово и отделни граждани до Негово Височество Княз Фердинанд, министър-председателя Константин Стоилов, председателя на Народното събрание д-р Георги Янкулов, до габровските народни представители, в. „Мир” и др.

Телеграма от Иван Пецов и Христо Манафов – габровски народни представители до кмета на Габрово с информация, че Народното събрание със Закон е решило прокарването на жп линията да е през Шипченския проход, 13 дек. 1897 г., снимка: Държавен архив Габрово

Изпратени са и много благодарствени писма до депутати, Княза, министър-председателя, редактори на вестници, където всеки от поздравяващите граждани се е подписал собственоръчно. В писмото до Иван Пецов и Христо Манафов са записани имената на 418 габровци, сред които представители на много известните фамилии Негенцови, Кехлибареви, Дюстабанови, Ямантиеви, Калпазанови, Бобчеви, Хаджистойчеви, както и редови граждани. В писмото до княза, подписите са още повече, а само за отбелязване е, че градът по това време наброява около 7500 души.

Княз Фердинанд отговаря на габровци с телеграма, адресирана до габровския кмет, в която четем „…Радвам се заедно с габровци за справедливото и патриотическо решение на народното представителство за прокарване на Трансбалканската ж.[елезо] пътна линия през Шипченския проход….”. Поздравителна телеграма се получава и от инж. Пол Етиен: „Благодаря ви от все сърце. Отправям Ви моите благопожелания за преуспяването на България и градът Габрово.”.

Неосъщественият проект

По редица политически и икономически причини (конфликтът между министър-председателя К. Стоилов и княза и последвалата оставка на Стоилов, изчерпването на средствата от сключените заеми, без да са сключени нови), проектът за прокарване на жп линия с тунел под Шипка остава неосъществен. Мечтата на цяло поколение габровци също. Налага се друго, по всеобщо мнение по-неблагоприятно трасе през Балкана: Търново-Трявна -Плачковци -Борущица.

Почти век по късно, през 80-те години на XX век, проектът отново е изваден на светло. Окръжният народен съвет в Габрово изготвя становище за перспективните проучвания на път I-5 Габрово – Шипка, с тунелно преминаване под Стара планина. Това е сякаш началото на възраждането на мечтата за тунел под Шипка. Темата отново е на дневен ред и след промените от 1989 г. През юни 1993 г., кмета Иван Ненов (1991-1995 г.) внася в Общински съвет – Габрово предложение относно изграждането на участъка „Габрово-Шипка” от магистрален път I-5 „Русе-Маказа”. Единодушно общинските съветници гласуват Решение, в което се предлага и настоява пред Министерски съвет да бъде утвърден варианта за първокласен път (Е-85) Русе-Маказа, включващ тунелно преминаване в участъка Габрово-Шипка и да бъде даден ход за провеждане на търг с международно участие за неговото финансиране.

Историята на неосъществения тунел продължава и в наши дни, а скоро ще станат 125 години откакто предприемчиви габровци проявили смелостта да бъдат първи.

В текста са ползвани проучвания и изводи на Държавен архив Габрово

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам