Марица е била замърсена с пластмаса 16 пъти над нормата, източникът е установен

В градската част на р. Марица в Пловдив днес отново бяха забелязани водолюбиви птици.
Снимка: „Под тепето“

Причината за масовото измиране на риба в р. Марица вчера се оказа залпово замърсяване с пластмасови мленки – продукт, който се получава при преработка на пластмасови отпадъци. Това съобщиха от Ррегионалната инспекция по околна среда в Пазарджик.

Причинител на замърсяването е компанията „Екоинвест“, която преработва отпадъци. Нейната база се намира в промишлената зона на Пазарджик. Установено е също, че в производствените отпадъчни води на дружеството, различни вещества превишават няколко пъти пределно допустимите концентрации (ПДК). Така например при показателя „химическа потребност от кислород“ (ХПК) – при норма 700 mg/l, пробите са показали 2322 mg/l, или превишение от 3 пъти. Над 16 пъти е превишена и нормата на неразтворени вещества – вместо 200 mg/l, каква то е допустимата норма, те са били 3140 mg/l.

Високи стойности на тези показатели са установени и в градския колектор, който отвежда отпадъчните води от „Екоинвест“ЕООД / ХПК – 2940 mg/l и нерезтворени вещества – 5392 mg/l/. Анализът на данните сочи за преминало залпово замърсяване от този обект.

По тази причина „Екоинвест“ е преустановила от вчера следобед производствената си дейност, свързана с формиране на отпадъчни води. Нови проби от канализационните колектори и р. Пишманка, взети тази сутрин са показали, че замърсяването е преустановено. Показателите от Градски колектор-1 са: ХПК – 128 mg/l и неразтворени вещества – 209 mg/l, а от Градски колектор-2: ХПК – 49 mg/l и неразтворени вещества – 29 mg/l.

Бяха взети водни проби от отпадъчните води на инсталация за преработка на отпадъци в промишлената зона на Пазарджик, от двата градски колектора на ул. „Заводска“ и от отпадъчните води на предприятия за преработка на хартия в село Главиница, община Пазарджик. Проверени са още три промишлени обекта в индустриалната зона, за които се установи, че в момента не заустват отпадъчни води в канализационната система с водоприемник река Пишманка, локализирана като участък на замърсяването.

Вчера прокуратурата е започнала разследване на случая.

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева призова гражданите да не купуват риба от нерегламентирани обекти, да не ловят и да не допускат домашни животни в близост до реката. Според нея Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е проверила течението на Марица до Първомай и не е установила мъртва риба.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам