BG | EN

Летището в Силистра – опит за летене и приземяване в реалността

Бившето летище в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

Бившето летище на Силистра край с. Полковник Ламбриново може да се превърне във фотоволтаичен парк. Това показва инвестиционното предложение на собственика му Явор Георгиев, подадено в местната администрация.

Идеята предизвика  реакция от страна на транспортния министър Николай Събев.

Според съобщение, публикувано на сайта на Министерството на транспорта и съобщенията, Събев е изпратил писмо до кмета на Силистра Юлиян Найденов, с което категорично е възразил срещу изграждането на фотоволтаична централа на територията бившето летище за граждански полети в Силистра. Мнението на министъра е, че политиката на Министерството на транспорта и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване е насочена и към

възстановяването и последващото развитие на малки регионални летища.

В съобщението се посочва още, че според обявлението на Община Силистра, публикувано на 3 февруари т.г., е планирано фотоволтаичната централа да бъде изградена върху по-голямата част от пистата за излитане и кацане, пътническия терминал и прилежащата инфраструктура на територията на бившето летище Силистра. Във връзка с това е поискана подробна информация от кмета Юлиян Найденов за извършените административни процедури и издадените административни актове по отношение на летищната инфраструктура на летището.

Съобщението на министерството може да бъде прочетено тук: https://www.mtc.government.bg/bg/category/1/ministur-nikolay-subev-vuzrazi-sreshtu-izgrazhdaneto-na-fotovoltaichna-centrala-na-teritoriyata-na-bivsheto-letishte-silistra

Каква е ролята на общината в случая?

Местната администрация в Силистра изпълнява законово задължение, като публикува обявление на официалната си страница. Същинската процедура, предприета след подаване на инвестиционното предложение обаче, според екологичното законодателство е в правомощията на РИОСВ – Русе.

Обявлението от 3 февруари е публикувано на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с която се определят условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Публикация на обявлението можете да видите тук.

Това обявление обаче се предхожда и от друго в същия раздел, което е за „Осигуряване на обществен достъп“. То е публикувано на страницата на общината на 10 декември м.г. В него се дава 14 дневен срок за постъпване на становища и предложение от заинтересованите страни – жителите на общините Силистра, Калипетрово и Полковник Ламбриново. Според преписката, становища в дадения срок не са депозирани.

Това съобщение можете да прочетете – тук.

Самата процедура стартирала с уведомление за инвестиционното предложение на компанията „Р-Инженеринг“ ЕООД, собственост на Явор Георгиев, което е подадено  до РИОСВ – Русе на 17 ноември 2021 г.

Копие от решението на директора на РИОСВ – Русе от 27 януари т.г.

Според неговото съдържание не е необходимо да се извършва оценка на въздействието на околната среда за инвестиционното предложение, защото нямало вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони.


Предложението предвижда

изграждане на огромна фотоволтаична централа

с мощност от 100 MW на територията на бившето летище за граждански полети. Интересно е, че в исканията до компетентния орган РИОСВ  -Русе, инвеститорът „Р-Инженеринг“ изтъква, че територията е бивше „селскостопанско летище“, а не за вътрешни и международни граждански полети, както гражданите на Силистра знаят от години. Инсталацията ще бъде изградена в рамките на три поземлени имота, като входът ще бъде от южната страна до съществуващата кула за управление на летището. Плановият живот на модулите е 30 г., след което те трябва да бъдат демонтирани.

Този документ вижте – тук.

Летището е станало частна собственост още през 2005 г.,

а намеренията за изграждане на фотоволтаичен парк върху него датират още от 2009 г., става ясно от документите. Така преди шест години за изграждане на фотоволтаични централи върху територията на летището са проведени процедури по екологична оценка, одобрени с решения на директора на РИОСВ-Русе. Във връзка с това за имотите има одобрен от Община Силистра ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план-план за застрояване).

В резултат от изготвянето на този план въпросните три имота в рамките на летището още тогава са с променен начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“. Това е отразено и в кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, кадастър и картография , където е посочен променения начин на трайно ползване (НТП) на имотите –  те са  предназначени „за електроенергийно производство“. Това също е било одобрено със Заповед на Началник на Кадастъра в Силистра още през 2009 г. Въпросните промени, извършени преди години, улесняват започналата сега процедура и не се налага промяна на подробни устройствени планове и други административни дейности от компетентността на Община Силистра. Единият от имотите се намира през пътя за летището, в землището на с.Калипетрово, и също е с променен начин на трайно ползване.

Как „новата баня“ в Силистра бе придобита от анонимен дарител на общината – тук.

И понеже въпросното инвестиционно предложение за фотоволтаичния парк попада в процедура на преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), това се отбелязва в съответния раздел със съобщения в сайта на Община Силистра.

Решението на директора на РИОСВ – Русе от 27 януари т.г. е

да не се извършва оценка на въздействието на околната среда

за инвестиционното предложение, защото нямало вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е „Лудогорие – Сребърна, която е на 380 м. от летището.

Вижда се, че собствеността на летището е частна,  и че летището не е летище отдавна. А за да бъдат осъществени намеренията на министъра за възстановяването и последващото му развитие като регионално малко летище, то ще трябва или първо да бъде придобито от държавата обратно или евентуално имотите да се ползват под наем, което изглежда доста нерентабилно.

Явор Георгиев е един от най-големите производители на зърно

и преработка на маслодайни семена в Силистренско през дружеството „Първи май“. Освен летището в Ламбриново, той притежава и много други ключови имоти в града, придобити през годините от общината или държавата. Сред тях са сградите на бившия Градски народен съвет, в която се помещава компанията – собственик на летището, бившият универсален магазин, складови бази и др. През 2020 г. Явор Георгиев беше избран и за почетен гражданин на Силистра заради направените тогава дарения за болницата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините