BG | EN

КОЦ-Враца търси изпълнител на строително-монтажни работи за над 2,3 млн. лв.

Снимка: Фейсбук/КОЦ-Враца

Комплексен онкологичен център(КОЦ) – Враца пусна обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи с прогнозна стойност 2,3 млн. лв. без ДДС.

Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г” и чл. 2, ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, се уточнява в обявлението.

Обектът е „Надстройка етаж 2, пристройка (линеен ускорител) и частично преустройство в етаж 1 на Лъчелечебен център към КОЦ – Враца“. Според данните в поръчката, дейностите се налагат заради необходимостта от изграждане на болничен стационар и втори линеен ускорител към Лъчелечебения център.

Прогнозната стойност за изпълнението на обекта е 2 300 000лв. без ДДС, а документи за участие се приемат до 6 март 2023г.

Според описанието, сградата, предмет на проекта, е Лъчелечебен център към КОЦ-Враца и представлява едноетажна постройка, част от комплексно застрояване за болничния комплекс – онкологичен център Враца. Тя е масивна едноетажна сграда /със сутерен/, с плосък „топъл“ покрив към момента. С настоящото инвестиционно проектиране се предвижда надстройка с един етаж на тази съществуваща едноетажна сграда, частично преустройство на част от съществуващият етаж и пристройка към сутеренния й етаж. Пристройката на ниво сутерен ще бъде линеен ускорител, а надстройката ще се ползва за стационар с 30 легла за лежащо болни, стаи за: лекари, сестри, помощен персонал, помощни обслужващи и санитарни помещения. 

Съществуващият лъчелечебен център, предмет на надстройка и пристройка в настоящия проект, е долепен по североизточната си фасада до друга съществуваща в имота двуетажна сграда – също на КОЦ-Враца. Тялото на новопредвиденият „Линеен ускорител е решено като еднообемна пристройка със самостоятелна монолитна стоманобетонна конструкция, отделена на фуга от 10 см. от основната сграда на КОЦ и с необходимите дебелини, посочени от условията за защита на околната среда от лъчението на апарата. Осъществена е вътрешна връзка между двете постройки на ниво първи етаж, като такава се предвижда и на нивото на надстройката /втори етаж/.

Сградата функционално е решена на три нива: съществуващи етаж 1 (партер), етаж -1 (сутерен) и новопроектиран етаж 2 (надстройка).

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините