Конкурси за управители на три лечебни заведения във Враца ще гласува местният парламент

Снимка: Фейсбук страница на Община Враца

Общински съвет – Враца ще гласува предложения за откриването на процедури за провеждане на конкурси за шефове на 3 лечебни заведения в общината.

Проектопредложенията за избор на управители на Комплексен онкологичен център, на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и на Център за психично здраве, са заложени в дневния ред на следващото заседание на местния парламент, което е насрочено за 30 ноември т.г.

Настоящи мениджъри на трите лечебни заведения са съответно д-р Григор Томов, д-р Костадин Шахов и д-р Надя Иванова. За техните позиции ще бъде обявен конкурс за нов управленски мандат от 3 години. Предложените документи и изисквания за конкурсите са почти идентични.

Сегашният управител на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД („КОЦ – Враца“ ЕООД), д-р Григор Томов Григоров е избран след конкурс през 2016 година, а през 2019 г. договорът му е бил продължен с още 3 години.

Също през 2016 година е назначен и сегашният управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД („СБАЛПФЗ – Враца“ ЕООД), д-р Костадин Никифоров Шахов. И неговият договор е удължен впоследствие с още три години.

Управлението на „Център за психично здраве” ЕООД („ЦПЗ – Враца“ ЕООД) е било възложено на д-р Надя Емилова Иванова отново през 2016 г. и удължено с три години през 2019 г., се разбира от внесените документи за сесията.

И за трите позиции се търсят кандидати лекари или икономисти с 5 годишен стаж като такива и минимум 3 години управленски стаж.

Тема за събеседването с тях е: Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от кандидата, включваща цялостната визия на кандидата за развитието и управлението на лечебното заведение в следващия 3 годишен период, място и роля на съответното лечебно задение в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.

В комисиите, които ще ги оценяват е предложено да участват общински съветници, юрист и д-р Орлин Димитров, който е директор на РЗИ – Враца.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам