BG | EN

Комисията за защита от дискриминация глоби издател на вестник

Изображение: www.kzd-nondiscrimination.com

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) наложи имуществена санкция в размер от 2 хил. лв.  на дружеството издател, както и глоба в същияразмер лично на Мартин Радославов -издател на вестник „Уикенд“. За двама от журналистите, работили в изданието, комисията е изпратила сигнал до прокуратурата за евентуално извършено лъжесвидетелстване, съобщиха в информация до медиите от КЗД.

Глобата е заради публикация във вестника от  м. юни миналата година. Според комисията, с написването, публикуването и разпространението на статия със заглавие „Циганите са българските терористи!“ вестникът и издателят му са осъществили дискриминация под формата на „тормоз“ и „подбуждане към дискриминация“.

Делото е образувано по жалба на ромския активист от Самоков Христо Николов, председател на фондация „Саворе“, който получи правна помощ от Правната програма на БХК.

Според КЗД, „Статията представлява поредица от оценъчни изявления, като това, че „циганите“ са „истинските терористи“; „отказва[т] да следва[т] цивилизованите ни правила“; служат си „с насилие и тотално незачитане на законовите и моралните норми“; „паразитира[т] все по-нагло“; „крада[т], убива[т] и се гавр[ят] с българите“; че ромите са „безпросветни отрепки нискочели, смърдящи на фекалии социопати, които продават собствените си деца и могат да ти прережат гърлото за фалшив часовник от 10 лева“; че са „неконтролируеми“, „нагли“ и „изнасилват, бият или мамят по телефона възрастните ни сънародници“ и пр.“ и още: „Изтъквайки етноса на твърдените извършители, се внушава, че ромската им идентичност е обусловила извършването на твърдените престъпления, тоест, че те са извършили престъпленията, понеже са роми. Така се внушава, че ромите са по природа престъпни, че следователно всички роми са такива и всеки ром, в това число и жалбоподателят, следва да се предполага, че е такъв“.

„Говорейки за ромите изобщо“, продължава в мотивите си КЗД, „статията неизбежно говори и за жалбоподателя, защото той е ром, част от атакуваната в статията общност“. КЗД приема, че като представя ромите в крайно негативна светлина, статията настройва мнозинството в обществото – неромите – срещу представителите на ромския етнос, с което създава за последните враждебна и застрашителна среда.

Като посочва, че свободата на словото не е абсолютна, а за нея са предвидени ограничения в Конституцията и международното право, КЗД се произнася още, че „[и]зразяването и разпространението на мнение е ограничено от забраната за дискриминация, която е установена в законите именно за санкциониране на прояви на расизъм, ксенофобия, хомофобия или други форми на нетолерантност“.

Наложеното наказание е в максималния размер, тъй като са взети предвид предишни нарушения от същите лица, мотивира размера на санкцията КЗД.

Комисията е сезирала и прокуратурата тъй като двама от работилите в изданието журналисти, разпитани като свидетели по преписката, невярно са посочили, че към април 2018 г., когато се явяват пред комисията, се намират в трудови правоотношения с дружеството – издател на „Уикенд“, но справка от Националната агенция за приходите показала, че договорите им са били прекратени още през февруари.

Решението на КЗД не е влязло в сила и подлежи на обжалване пред съда, се разбира още от съобщението.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините