BG | EN

КЗК отхвърли жалбите на смолянски фирми за дискриминация при възлагане на поръчки

Шефът на "ВиК" ЕООД - Смолян Мариян Николов и министърът на околната среда и водите Нено Димов след подписването договора за финансиране на първия воден проект по Оперативна програма „Околна среда“
Шефът на „ВиК“ ЕООД – Смолян Мариян Николов и министърът на околната среда и водите Нено Димов след подписването договора за финансиране на първия воден проект по Оперативна програма „Околна среда“
Снимка: „Отзвук“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбите на смолянски строителни фирми срещу дискриминационните и ограничителни условия в две обществени поръчки на „ВиК“ ЕООД. 

Така комисията попари „бунта на малките строители в Смолян“, както го определи „Капитал“. Във вторник, 23 юли, КЗК оповести и второто си решение, с което остави без уважение жалбата на „Красин“ ООД срещу процедурата за възлагане на обществена поръчка „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“. Преди това, на 11 юли КЗК отхвърли и жалбата на „Крис – МТ“ ООД срещу другата голяма поръчка на „ВиК“ – „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции“.

Строителството по двата конкурса, по които ще се доизгражда и ремонтира ВиК-мрежата на Смолян, е за 83 милиона лева с ДДС.

Голяма част от тези средства – 68 млн. лева, са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“.

Проектът е популярен като втори етап на водния цикъл на Смолян. Обжалваната от „Красин“ ООД обществена поръчка е за над 27 млн. лева с ДДС. С тези средства трябва да се изгради 2,7 км. нова водопроводна мрежа и близо 8,5 км. нова канализационна мрежа, както и да се реконструира 5.5 км. от водопроводната мрежа и 9 км. от канализационната мрежа. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 2 години, а кандидатите, според тръжните условия, трябва да имат най-малко 30 млн. лв. оборот през последните 3 години. Както и да са изпълнили през последните пет години минимум 8 000 метра водоснабдителна мрежа и 17 000 метра канализационна.

Оспорената от „Крис – МТ“ ООД обществена поръчка пък е за близо 56 милиона с ДДС и е разделена на две обособени позиции. Първата е за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на Смолян за 37.5 млн. лева с ДДС и включва изграждане на 7.5 км. нова водопроводна мрежа и близо 9 км. нова канализационна мрежа, реконструкция на 6.5 км. от водопроводната мрежа и на 10 км. от канализационната мрежа. Втората обособена позиция е за реконструкция на главния събирателен колектор и е на стойност 18.3 млн. лева. Срокът за изпълнение на строителството и по двете обособени позиции отново е 2 години. Шефът на „ВиК“ инж. Мариян Николов постави условие фирмите, които кандидатстват за изпълнител на първата позиция, да имат оборот от най-малко 45 млн. лева през последните три години, а за втората – 23 млн. лева. От кандидатите за първата обособена позиция се изискваше да са построили през последните пет години 13 000 метра водопроводна мрежа и 19 000 метра канализационна. За обособена позиция № 2 шефът на „ВиК“ бе поставил условието кандидатите да са построили 7 800 м. канализация. Местните фирми стигнаха до заключението, че

тази обществена поръчка е насочена към конкретен участник,

който е изпълнил подобни обекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони през програмния период 2007-2013 г.

Освен това дружествата оспориха и методиката за оценка на офертите,

възприета от „ВиК“. Тя предвижда изпълнителите на водния цикъл да се избират по критерия „Концепция за изпълнение“ с тежест 65% и цена – 35%. Заради подобни ограничителни критерии на Община Смолян бяха наложени финансови корекции с 600 хил. лева по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Ако бъде приложена същата мярка, то на „ВиК“ може да бъде наложена финансова корекция от няколко милиона лева. Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) дава право на възложителите да изискват планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение. „Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите“ – мотивираха се местните строители, цитирайки чл. 33, ал. 1 от ППЗОП. Същото бе и становището на Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и ръководител на Управителния орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, потвърдено с решения на Административния съд в Пловдив.

Тези ограничителни условия провокираха придобилия известност в страната „бунт на малките строители в Смолян“. На 8 май

управителите на 25 фирми, членове на Камарата на строителите в Смолян, пуснаха жалба в Комисията за защита на конкуренцията

срещу конкурса по жълтата книга на ФИДИК. Строителните фирми настояха за отмяна на обществената поръчка, като поискаха от КЗК да наложи и временна мярка „спиране“ на основание чл. 203, ал.1 от ЗОП.

За да бъде образувано производството, КЗК указа на 25-те фирми да внесат не обща, а самостоятелни жалби, както и всяка от тях да плати по 4 500 лева държавна такса, или общо 112 500 лева. Затова фирмите се споразумяха от името на 25-те жалба да внесе „Крис-МТ“ ООД, чийто управител Владимир Кехайов е председател на Камарата на строителите в Смолян.

На 21 май 24 фирми поискаха в обща жалба да бъде спряна и втората обществена поръчка – по червената книга на ФИДИК. По идентичен начин КЗК отново нареди всяка фирма да внесе самостоятелна жалба като всяка от тях плати 4 500 лева държавна такса. За да спестят разноските, които биха стигнали 108 хил. лева, строителите се разбраха жалбата да бъде внесена от „Красин“ ООД.

Комисията за защита на конкуренцията не намери нищо нередно в ограничителните условия, поставени от „ВиК“ и които биха довели до невъзможност смолянските фирми, дори да се обединят, да покрият критериите на водоснабдителния монополист.

„Така се елиминира местният бизнес“, смята Георги Писков, собственик на „Барин Алп“, която има 810 хил. лв. приходи за 2017 г. Търгът е направен в полза на „големите строители“ като „Трейс“, „ГБС“, „Хидрострой“ и „Джи Пи Груп“, имат общо оборот над 1.8 млрд. лв. за 2018 г. 

„Определен кръг от десетина компании печелят всички търгове,

а търсят нас като подизпълнители, след това имаме проблем с разплащанията“, казва пред „Капитал“ Владимир Кехайов.

КЗК обаче счита, че изискването кандидатите да са изпълнили цитираните по-горе дължини за водоснабдителна и канализационна мрежа е съобразено с предмета, обема и сложността на обществената поръчка.

„То произтича от спецификата на конкретната обществена поръчка и е свързано със строителство, което ще се изпълнява в урбанизираната територия на гр. Смолян“ – пише в решението. Поради което за „ВиК“ било от голямо значение потенциалните участници да имат опит при изпълнението на такъв вид дейности в населени места.

С други думи КЗК и „ВиК“ се грижат за гражданите на Смолян. Защото реализирането на водния цикъл „е свързано с причиняване на големи неудобства за живущите и гостите на града, а именно – промяна на организацията на движение, ограничаване на достъпа до жилищата на хората, повишава се риска от запрашаване и замърсяване на въздуха, улиците в града, околната среда и др. По тези причини и с оглед продължителността на проекта – 720 календарни дни, е необходимо участниците действително да са изпълнявали строителство на ВиК мрежи в населени места.“

Това според Комисията за защита на конкуренцията било гаранция, че големите външни фирми ще организират така строителството, че да се сведат до минимум неблагоприятните последици, ще се намалят затрудненията за жителите на Смолян.

„В тази връзка КЗК намира, че при определянето на критериите за подбор, възложителят, без да превишава пределите на оперативната си самостоятелност, е въвел изискване, което да осигури изпълнител с доказана добра практика и технически възможности.“ – пише в решението.

Дали това е така, предстои да видим. Но

ако държавата и управляващите продължават да мачкат местния бизнес, в Смолян няма да останат достатъчно хора, които да се възползват от европейските фондове и услугите на „ВиК“.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано от „Крис – МТ“ ООД и „Красин“ ООД във Върховния административен съд в 14-дневен срок. Ако смолянските фирми решат, че си струва да продължат тежката си битка с пленената от олигархията държава.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Зарко Маринов
Зарко Маринов е редактор и разследващ журналист в "Отзвук.БГ" - Смолян. Завършил е "Българска филология" във Великотърновския университет и "Хардуерни и софтуерни системи" в Пловдивския университет. Автор е на стотици разследвания и критични публикации за злоупотреба с власт и корупция в местната власт, заради което е подлаган на тормоз и преследване. Натискът върху него е отразен и в доклад на Държавния департамент на САЩ през 2019 г. Бил е народен представител от "Демократична България" в 48-ото Народно събрание.

Още от автора

Пилонът „Рожен“ – „паметникът на обединението“, който раздели България

Инициативата на Фондация „Наследство в бъдещето“ да издигне 111-метровия пилон „Рожен“, на който да се вее най-високото национално знаме в Европейския съюз, се превърна в символ на разделението в общество ни.

Общински съвет – Смолян се събира извънредно заради съмнителна обществена поръчка за 3 млн. лв.

Конкурсът е обявен от кмета на Смолян Николай Мелемов на 30 юни 2023, срокът за подаване на оферти е 1 август, а стойността на обществената поръчка е 3 милиона лева без ДДС за срок от 5 години.

Референдумът в Златоград каза „не“ на заем от 1.7 млн. лв. за кооперативен пазар

С 1650 гласа "НЕ" и само 150 гласа "ЗА" златоградчани отхвърлиха намерението на кмета на Златоград Мирослав Янчев (ГЕРБ) да построи със заем нов кооперативен пазар в града с кредит от 1.7 млн. лв.

Още за новините

От ДПС-Никола Козлево първи в Шуменско декларираха подкрепа за Ахмед Доган във войната му с Пеевски

Депесарите от най-малката шуменска община Никола Козлево се оказаха двигател на процесите в цялата регионална организация, която дълго се колебаеше каква позиция да заеме в откритата война между почетния председател на ДПС Ахмед Доган и съпредседателя на движението Делян Пеевски, санкциониран за корупция по глобалния закон „Магнитски“.

КОНПИ ще трябва да предостави достъп до всички свои решения за отнемане на имущество, реши окончателно съдът

Това слага край на период от две години, в който КОНПИ прибегна до поредица от процедурни трикове, за да избегне изпълнението на съдебното решение, което я задължава да разкрие информацията.

Трусове в ДПС–Шумен: Областният съвет наложи декларация в подкрепа на близкия до Пеевски Хамид Хамид

След тежко мълчание по повод откритата война между Ахмед Доган и Делян Пеевски, областният съвет на ДПС в Шумен най-после излезе с позиция, която обаче предизвиква нови трусове в местната организация.