Колония от редки птици е изчезнала заради строителството край Алепу

Унищожаването на местообитанията на защитени видове е престъпление по Наказателния кодекс

Строителните дейности на плажа „Алепу“
Снимка: Петя Михова

Строителните дейности по укрепването на свлачището над плажа Алепу са прогонили два вида защитени птици, които гнездяха там – пчелоядът и черният щъркел. Това твърдят от Асоциацията на парковете в България.

Още през януари т.г. разследване на „За истината“, извършено по сигнали на асоциацията, показа, че строителните дейности по укрепване на крайбрежно свлачище, извършвани от дружеството „Алепу вилидж“ АД, вече са унищожили местообитанието на птиците. Това се случи въпреки, че проектът бе преминал през две екологични оценки.

В началото на годината от бургаската екоинспекция обясниха, че извършваните строителни работи са напълно законни и местообитанието не е застрашено, тъй като

пчелоядът бил приспособима птица.

Пчелоядът е познат у нас в няколко разновидности.
Снимка:
Luc Viatour

Мотивът в Доклад за оценка на съвместимостта беше, че извън наличните 60-70 дупки на пчелояди в ската на свлачището, в съседни имоти има още 10. По тази причина очакванията били, че колонията от защитени птици ще се премести. Но това не се сручи.

Още тогава обаче Тома Белев от Асоциацията на парковете в България прогнозира, че укрепителните дейности на свлачището ще разрушат гнездата на птиците и те повече няма да се завърнат в „Алепу“. Сега това се оказа факт, показват данни от проверка на организацията, обхванала цялото Черноморие. Тя е извършена в средата на май, когато е гнездовият период на птицата.

„ Единствено в защитената зона, в която попада и „Алепу“, не установихме

нито един пчелояд,

каза Белев. Това е птица, която гнезди по пясъците. Когато те са покрити с почва, за да се направи път и от там да минават машини, птицата липсва“, обясни той.

Аналогична е ситуацията и с черния щъркел. Това лято той вече не гнезди край Алепу. България е задължена да опазва местообитанията му не само по според Директивата за птиците, но и по силата на ангажиментите, поети по Конвенцията за Черно море.

Тома Белев посочи, че по повод на направените констатиции от Асоциацията на парковете в България ще информират Европейската комисия за решението на Районната инспекция по околната среда в Бургас, довело до

увреждане на местообитанието на защитените птици.

Укрепването на свлачището над плажа Алепу
Снимка: Петя Михова

Ако резултатите от проучването на Асоциацията на парковете в България бъдат потвърдени, законността на преценката на експертите и тази на РИОСВ – Бургас може да бъде оспорена по съдебен ред. Унищожаването на местообитанията на защитени видове е

престъпление по Наказателния кодекс“

Според Белев отговорността за случилото се край Алепу ще лежи върху експертите, които са изготвили доклада по оценка за съвместимост на проекта на „Алепу Вилидж“, но и върху директора на РИОСВ – Бургас.

Според

инвестиционното намерение

на терена в местността Алепу трябва да бъдат изградени две ваканционни селища. Общата им площ е малко над 20 дка. Възложители са компаниите „Алепу Вилидж“, „БРИЗ 2000“ и „ГБС ТУРС“.

Върху терена се предвижда изграждането на два комплекса със сгради – сезонни, апартаментен тип със съответните обществено обслужващи сгради. Като първи етап на инвестиционното предложение , възложителите са заявили, че ще бъде извършено укрепване, тъй като районът е свлачищен.

Към момента, преди да се премине към самия строеж на сградите инвеститорът трябва да укрепи свлачището на терена, собственост на „Алепу Вилидж“, а фирмата изпълнител е „ГБС ТУРС“.

Според справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър,

теренът е урбанизирана територия,

предназначена за изграждането на курортен хотел или почивен дом.

„Свлачището е в частен имот, каза Ангел Бърнев, който представлява „ГБС ТУРС“. То комроментира асфалтовия път , засипват се и много земни маси по плажната ивица. Това е обект, който представлява само и единствено укрепване на свлачище“.

Според данни от Търговския регистър, в дружеството „Алепу Вилидж“, което е собственост на имота, върху който трябва да бъдат построени ваканционните селища участие имат Община Созопол с 34 % и„Черноморска лизингова компания“ с 66 %. В борда на директорите на компанията влизат „ГИМ Консулт“ АД, „К КЕПИТЪЛ“ АД, „Черноморска лизингова компания“ ЕООД и „Черноморска лизингова къща“ ООД.

Дружеството е с предмет на дейност „изграждане и експлоатация на хотелкси комплекс с двуетажно вилнообразно строителство и съответната инфраструктура, хотелиерство, и ресторантьорство“ и др.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам