Колко платихме за лечение на COVID-19 в „Пирогов“ и какво последва от това?

Снимка: Болница“Н.И.Пирогов“

От средата на март, когато бе обявено извънредното положение, до края на 2020 година правителството е изразходвало 3,4 млрд. лева от националния бюджет и от ЕС за финансиране на здравната система и за преодоляване на социално-икономическите последствия от ковид кризата. Поне такива са официалните данни. А резултатите от борбата с коронавирусната инфекция не се оказаха реципрочни на разпиления огромен публичен ресурс и това показва статистиката, която ни поставя сред страните с най-висока смъртност в света от Covid-19.

Служебното правителство в рамките на краткия си мандат не може да направи пълна ревизия на тези харчове, която би осветила пътя на парите през първата година на пандемията. Анализът* на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) „Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с Covid-19 в България. Корупционни рискове и мерки при борбата с пандемията“ прави този опит на базата на събрана огромна информация, а някои от посочените практики и злоупотреби бяха потвърдени и от служебния кабинет. Но въпроси като този как се формира цената на един PCR тест, например, която варира от 50 до 120 лв. в различните градове и лаборатории, като стартира от 130 лв. в началото на пандемията, остават без отговор.

Цялата информация за разходите на лечебните заведения в страната и за средствата, които получават те от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерство на здравеопазването (МЗ) и дарители е публична по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Но малко болници я предоставят, когато им бъде поискана от институции, медии или граждани.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина

“Н.И.Пирогов“ отказа подобна справка

на БИПИ, но бе принудена да я изготви след произнасянето на Административния съд в София с решение от 23 юли т.г. по делотго, заведено срещу отказа,

макар че анализът вече бе завършен и публикуван. Припомняме, че информация по ЗДОИ за направени дарения от физическото лице Делян Пеевски или от негови фирми лечебното заведение отказа и на За истината преди това. 

Кой дарява от името на Пеевски – тук

„Интръст“ – скритият дарителски портфейл на Делян пеевски – тук

Как ВМА скри документи за даренията на Пеевски – тук

Предоставените в справката и приложенията към нея данни от изпълнителния директор професор д-р Иван Поромански са в отговор на поставените осем въпроса към ръководството на една от най-големите болници в страната, водеща в областта на спешната и бедствена медицина в България за периода от 13.03 2020 г. до 31.01. 2021 г.

„Пирогов“ разполага с пет клиники и отделения по анестезиология и интензивно лечение със 75 легла и 90 респиратора. В началото на пандемията са били разкрити 420 легла за средно-тежки пациенти и 58 инвазивни и през нея са преминали 27 923 пациенти.

От тях 3627 са лекувани от Covid-19. Починалите пациенти в лечебното заведение през 2020 г. са 1638, в т. число 410 от коронавирусната инфекция.

През 2019 година те са били 1594.

По клинична пътека 104 („Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи с усложнения“) за лекуване на Covid-19 НЗОК е изплатила на болницата 2,745 млн. лв. за 2397 пациента, пише в справката. А кой е платил за останалите 1130 пациента, преминали през лечебното заведение за посочения период със същата диагноза? И възможно ли е една трета от всички пациенти с Covid-19, лекувани в „Пирогов“ през тези 11 месеца, да са били здравно неосигурени? Отговорът е „не“, защото от болницата посочват пред „Свободна Европа“, че през 2020 г. здравно неосигурените им пациенти са били 275, от които eдва 50 са били с Covid-19.

Това разминаване в данните, освен всичко друго, не позволява и коректното изчисляване на смъртността от коронавирусната инфекция в болницата през първите 11 месеца от пандемията у нас.

Ако приемем, че пациентите с ковид са били 2387, тогава смъртността е 17 процента, ако те са били 3627, смъртността спада до 11 процента. Но и в двата случая, дори и да съобразим самия профил на лечебното заведение,

смъртността е значително по-висока от средните 4 %

за страната ни към онзи период.

Според приложение 1 към справката получена по ЗДОИ от Българският институт за правни инициативи, фактурираните и получени средства от СЗОК/НЗОК и Министерството на здравеопазването от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г. са над 30 млн. лв. Тази сума включва заплащането на 85 % и на 100 % от дейностите, средствата за т.нар. „първа линия“, тези за ваксини и PCR-и, както и отпуснатите с Постановление на Министерски съвет 385, с което се одобряват допълнителни разходи в здравната система.

В графата „първа линия“ фигурира една сума – 611 219.77 лв. за януари 2021 г. Но от останалите 13 приложения става ясно, че тези средства ръководството на болницата е раздавало през всички месеци от март 2020 до януари 2021 г. Общата сума за целия период е 3 363 117,52 лв. При това в самото начало на пандемията, когато не е имало никаква методика за разпределянето на парите,

въпросните 1000 лв. месечно са получавали и технически секретари, директори на дирекция, началници на отдели, електромонтьори, водопроводчици, стъклари, работници по поддръжка на сгради, инспектори по обществено здраве и пр.

От „Пирогов“ не предоставят поисканата от БИПИ информация за правилата или документите за начина и реда на определяне на тези допълнителни средства, отпуснати на лечебното заведение. Ако прибавим тези 3,6 млн. лева към 30-те милиона публичен ресурс, получен от „Пирогов“ за 11-те месеца, сумата става около 37 милиона лева.

В условията на извънредно положение, което остава в сила и до сега, действа Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. Чл.13 от него регламентира, че в условията на извънредната епидемична обстановка и три месеца след отмяната в множество случаи не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Такива случаи са например закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, консумативи, медицински изделия и апаратура за диагностика, лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и възлагането на дейности по обезвреждане на болничните отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения. В нaчaлoтo нa aприл миналата година и Eврoпeйcкaтa кoмиcия публикувa нacoки oтнocнo прилaгaнeто нa нoрмaтивнaтa урeдбa зa oбщecтвeнитe пoръчки в извънрeднaтa cитуaция, пoрoдeнa oт кoрoнaвируca. Тe пoзвoлявaт нa възлoжитeлитe нa oбщecтвeни пoръчки дa cъкрaщaвaт cрoкoвe, дa дoгoвaрят бeз публикувaнe нa oбявлeниe или дa прeминaвaт директно към прoцeдурa нa прякo дoгoвaряне. Това отвори възможности за злоупотреби и спекула и създаде условия за непрозрачно изразходване на публични средства. Затова Делия Ферейра Рубио определи COVID кризата в света не само като здравна и икономическа,

но основно като корупционна,

и то такава, „каквато засега не успяваме да управляваме“, твърди ръководителка на международната организация „Трансперънси интернешънъл“.

В този контекст особен интерес представлява справката за сключените от УМБАЛСМ „Пирогов“ договори на основание чл.13 от Закона за извънредното положение. Става дума за 75 договора с различни фирми за продажба и закупуване на медицинска техника, апаратура и оборудване на обща стойност 9,918 млн. лева. Трудно може да бъде проверено дали закупените от „Пирогов“ изделия са на пазарни цени. Дори и когато това е възможно, както при мобилен рентгенов апарат „Кугел“ (договор 2 в справката), се вижда, че цената му надвишава максималната пазарна с 4 хиляди лева. Но знаем, че на практика така се получава и при възлагане на обществени поръчки с конкурси, тъй че не сме изненадани. Но има договори като този с фирмата „СИКОНИКС ГРУП“ ООД (17-ти в списъка) за закупуване на медицинско оборудване за 248 346 лв. с ДДС без никаква спецификация, задължителна при подобни договори. Същите условия са нарушени и при договор 75 за закупуване на медицинска апаратура на стойност 65 хиляди лева.

По-важното е, че няма яснота

с какви средства за платени доставките по тези 75 договора

в справката и къде са отчетени тези близо 10 млн. лева.

Във всички случаи не са от парите, отпуснати по 385 ПМС за МЗ, тъй като за 11-те месеца болница „Пирогов“ е получила от тях общо 7 627 364 лв., тоест с 2,3 млн. лева по-малко от общата стойност на сключените с фирмите договори.

Този, макар и повърхностен анализ на данните за разходите в една от най-големите и структуроопределящи болници в България създава представа за това как се изразходва публичен ресурс в системата на болничната помощ у нас. Някои биха нарекли некоректна една подобна рекапитулация за преминалите болни през лечебното заведение, излекуваните, починалите и похарчените за овладяване на ситуацията с коронавирусната инфекция пари на обществото. Да, задълбочен анализ биха могли да извършат експертите и няма да е зле да го направят. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) пък би могла да се произнесе има ли злоупотреби с публични средства от бюджета и европейските програми. Но се оказва, че за периода от 13 март м.г до 31 януари т.г. на Агенцията

не са възлагани, съответно не са и извършвани финансови

инспекции във връзка с разходването на  публични средства за справяне с пандемията от COVID-19” на основание чл.5, ал.1 и 2 от Закона за държавната финансова инспекция.

Това пише в справка на АДФИ до Българския институт за правни инициативи, поискана по ЗДОИ. Може би служебният здравен министър доктор Стойчо Кацаров ще поиска финансови инспекции в болниците, усвоили най-голям публичен ресурс за овладяване на пандемията от Covid-19. А резултатите от тях би трябвало да покажат имал ли е основание да извърши персонални промени в техните ръководства, както направи с изпълнителния директор на УМБАЛСМ “Пирогов“ проф. доктор Асен Балтов. Всичко останало работи против институциите, към които обществото отдавна е изгубило доверие.

*Венелина Попова е част от авторския колектив на БИПИ, направил анализа.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам