Антикорупционната комисия уличи главния архитект на Стара Загора Виктория Грозева в конфликт на интереси

Антикорупционната комисия започна на 29 ноември проверка в Община Стара Загора и за нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Снимка: КПКОНПИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е установила конфликт на интереси по отношение на главния архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева.

В хода на проверката, започнала по сигнал на граждани, комисията е събрала данни, че на 5 юни м.г. Грозева е издала заповед, с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество V&V Arhitects, чийто едноличен собственик е нейният съпруг Владимир Георгиев. А той е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора.

„По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, и материална – изразяваща се в получаване на парична сума в частен интерес за свързано с нея лице“, е констатирала антикоруепционната комисия.

В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба,

пише в прессъобщението на комисиятая, която й налага глоба в размер на 5 хил. лв. Решенията на КПКОНПИ не са влезли в сила и могат да бъдат обжалвани по съдебен ред. Каквото възнамерявала да направи и архитект Грозева, научи „За истината“ от кмета на града Живко Тодоров. Попитан дали ще я освободи, ако съдът потвърди решението на комисията, той отговори, че ще предприеме съответните действия. Помолен да уточни какво разбира под това, кметът допълни :

“Ще направя кадрови промени“. 

Ето и предисторията на решението на КПКОНПИ:

Сигналът до комисията, оглавявана от Сотир Цацаров, е подаден на 01.02. 2021 г. от граждани на квартал „Крайречен“ срещу  Заповед №19-13-65/05.06.2020 г. на главната архитектка, с която тя разрешава допускане на изработване на ПУП. Жителите не желаят презастрояването на квартала и унищожаването на единствената зелена площ, място за игра на техните деца. „За истината“ публикува свое разследване по случая още на 10 февруари тази година.

Как Главният архитект на Стара Загора разгневи колегите си в града – тук

В него е посочено, че преди да се стигне до изпращането на сигнала до КПКОНПИ, жители на квартала събират подписка, която внасят в кабинета на кмета. Чакат отговор четири месеца, но такъв не получават. Граждани като активистката Иванка Христова – инициатор на действията в защита на зелените площи, прави опити да се срещне и разговаря с кмета, ресорния зам. кмет и самото главно действащо лице – архитект Грозева. Напразно. След като администрацията на Живко Тодоров и той самият обръщат гръб на гражданите, избрали го да защитава техните права, те започват дело в Административния съд. Губят и него, но не и

надеждата за справедливост.

Според представители на архитектурната гилдия в Стара Загора, Виктория Грозева е била в конфликт на интереси при одобряването на проекти, подпечатани от нейния съпруг нееднократно. Формално тя не нарушава закона, а го заобикаля като не присъства на обсъжданията в Експертния съвет по устройство на територията. А след това проектите на съпруга й се подписват от архитект Снежана Ортакчийска, която замества Грозева в нейно отсъствие. По тази схема са одобрени проекти на архитект Владимир Георгиев за строежи на редица многоетажни жилищни сгради, твърдят архитекти в града, които в писмо до кмета Тодоров от 25 януари изразиха остро недоволството си от комуникацията между тях и главната архитектка Виктория Грозева.

Оттук нататък думата има съдът.

Ако той намери за достатъчни доказателствата, събрани от Антикорупционната комисия и потвърди нейното решение, най-логично е кметът Тодоров да освободи Виктория Грозева, както направи с нейния предшественик архитект Иван Кирчев, подал оставка също заради конфликт на интереси.  Но ако градоначалникът реши да я преназначи на друг, също добре платен пост в общината, това само ще потвърди съмненията, че той или прикрива или дори одобрява действията на гл. архитектка. Пред медията ни Живко Тодоров потвърди, че по негово разпореждане инспекторатът в общината е проверил и други подобни сигнали срещу Виктория Грозева за конфликт на интереси, но проверката не е установила нарушаване на закона.

Ако подателите на сигналите до кмета не са удовлетворени от резултатите на тази проверка, може да се окаже, че

КПКОНПИ ще има нови поводи да влезе в община Стара Загора.

Но най-вероятно едва след смяната на Сотир Цацаров. Но преди това Антикорупционната комисия предстои да се произнесе и за една друга проверка, свързана с обществените поръчки за закупуване на автобуси в Стара Загора. Обществото очаква да разбере ще бъдат ли осветени корупционни практики или акциите са само за разлайване на кучетата и хвърляне на прах в очите на гражданите.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам