Когато инвеститорски и обществен интерес се сблъскат челно

Визуализация на проектираното строителство на терен, предвиден за озеленяване
Илюстрация: „За истината“

Урбанизираните ни градове дишат чрез зелените си площи. Затова хората са особено чувствителни към изсичането на всяко дърво. Бурно реагират и жителите на Стара Загора в  социалните мрежи при всяко посегателство върху „белите дробове“ на града им. Последният повод за недоволството им беше изсичането на дървета в поземлен имот, който в Общия устройствен план от 2011 г. е предвиден за озеленяване.

Проверка, извършена от „За истината“ показва, че имотът е купен на общински търг през 2015 г. за 1.7 млн. лв. от едноличното дружество с ограничена отговорност „Еврострой инженеринг“, собственост на Николай Дяков.

Теренът, на който е предвидено високоетажното строителство
Илюстрация: АГКК

Инвеститорът предвижда да изгради на терена

жилищен комплекс от шест осеметажни сгради.

В Декларация до кмета на града, председателя на общинския съвет и до съветниците от всички групи архитект Йордан Данев настоява да се извърши пълна проверка затова как е придобит имотът, какви са мотивите за промяна на устройствената зона от „Озеленяване“ в „Жилищно високо строителство“, кой е допуснал и одобрил изменението, кой е автор на Подробния устройствен план и на Инвестиционния проект за имота, кой е оценил проекта и спазени ли са всички нормативни изисквания. Според автора на декларацията, кметът на Стара Загора Живко Тодоров от години е предоставил всичките си функции, свързани с градската среда на вече бившата главна архитектка Виктория Грозева, а цялостният контрол на зам. кмета Янчо Калоянов.

Това, според автора на Декларацията е довело до

конфликт на интереси, двойни стандарти,

директно възлагане на проекти без конкурси, презастрояване, безстопанственост на обществени обекти, умиращи села и пр.

Копие от декларацията на арх. Йордан Данев
Илюстрация: „За истината“

Отговор досега арх. Данев не е получил от никого.

От консултантската фирма „Геодет“ ЕООД на Антоанета Дамаскинова обясниха пред „За истината“, че още при купуване на имота от „Еврострой инженеринг“ планът за застрояване е бил предвиден за жилищно строителство. При надзора те се интересували единствено дали са спазени строителните правила, норми и разпоредбите на Закона за устройство на територията, а не дали, кога и защо е бил променен ОУП на Стара Загора.

Автор на Подробният устройствен план и на жилищното проектиране е на Драголюб Наков.

Но няма яснота дали той е проектирал като част от екипа на бюрото V&V Architects на Владимир Георгиев – съпруг на бившата главна архитектка Виктория Грозева или от името на собствената си фирма „ДН Архитекти“.

Мануил Манолев – представител на консултантската фирма заяви само, че документите са с печата на архитект Наков.

Фокус-бокус! – как главният архитектх на Стара Загора се превърна в общински директор – тук.

Според Манолев има влязла в сила заповед на Плана за застрояване, както и заповед за изсичане на дърветата от имота, който досега беше зелена площ. Той не можа да конкретизира колко дървета са унищожени, но уточни, че 25 процента от всички трябвало да бъдат запазени. Ландшафтният архитект Тодор Добрев е проектирал преместването на 20 дървета в същия или друг общински имот. Но дори и да бъдат презасадени, шансовете им да оцелеят са минимални, а разходите за тази дейност само за едно дърво са между 4 и 5 хиляди лева.

Няма яснота и на базата на какво дендрологично становище е решено

кое дърво е маловажно,

дали е извършено заснемане на растителността от геодезист и къде в града ще има компенсаторно залесяване.

Пред „За истината“ кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че през 2007 година е изработен Подробен устройствен план за тази територия, имотът е отреден за застрояване, но промените не са били отразени в Общия устройствен план на града от 2011 година, в който същият имот е отразен като зелена територия. Затова през 2014 година Общинският съвет е гласувал частично изменение на ОУП, било е обособено УПИ(урегулиран поземлен имот) и парцелът е бил продаден на търг, спечелен, както посочихме от „Еврострой инженеринг“. А в общинския бюджет са постъпили 1.7 млн. лева от сделката.

В терена е предвидено изграждането на 6 осеметажни сгради
Илюстрация: „За истината“

На въпроса ни дали познава инвеститорът Николай Дяков, кметът Живко Тодоров отговори отрицателно, заяви, че дори не е чувал за него. Същият въпрос – познава ли се с кмета на града зададохме и на собственика на „Еврострой инженеринг“. И получихме същия отговор. Така на практика се оказа, че кмет и един от най-големите инвеститори в строителството не са се срещали в един град с по-малко от 125 хиляди души население по данни на НСИ от преброяването през 2021 г.

Този конкретен случай поставя и още въпроси. Между които

най-важният е

чий интерес доминира при вземане на решения

от Общинския съвет в Стара Загора – общественият или частният?

И когато на септемврийската сесия през 2014 година съветниците са дали „зелена светлина“ за частичната промяна на Общия устройствен план на града, съобразили ли са обществения интерес или са се предоверили на вносителя на предложението от администрацията? А може би съветниците не винаги знаят и за какво гласуват?

От дебрите на общинските далавери в Стара Загора изскочи… ресторант – тук.

Живко Тодоров беше категоричен в разговора ни, че не одобрява презастрояването и намаляването на зелените площи в града. Но този проект е точно такъв.

Той унищожава една

зелена територия и то на едно от най-замърсените места

в града, където има целодневно засилен трафик, за да изникне утре жилищен комплекс високо строителство на тази малка площ.

Дали и кой би си купил жилище в бъдещите сгради не е тема на този текст. Но според предварителните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на тази година в Старозагорска област са въведените в експлоатация 52 жилищни сгради със 138 новопостроени жилища в тях.

Статистиката показва, че в сравнение със същия период на миналата година има 73.3 процента ръст на сградите и 14 на сто ръст на жилищата в тях. Най-висок за последните пет години е ръстът през последното тримесечие на 2021 година, когато пандемията от Ковид 19 не беше още отшумяла, а бизнесът претендираше за компенсации от държавата.

В същото време населението и в региона, и в Стара Загора намалява, много от новопостроените жилища са необитаеми, но цените им, дори и „на зелено“ прескачат психологическата граница от 1000 евро на кв. метър.  

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам