BG | EN

Когато в Севлиево не вали сняг, валят пари за почистването му

Разходите за зимна поддръжка в общината нарастват необяснимо с всеки нов зимен сезон.

Илюстративна снимка: Наталья Коллегова от Pixabay

На всеки три години разходите за почистване на снега през зимата в Община Севлиево нарастват с няколко стотин хиляди лева. На фона на меките зими от последните години и снеговалежи, които се броят на пръсти, обяснение за по-високия разход е трудно да се намери. Няма логика и в това, че въпреки намаляващите ставки на километър пробег, парите за поддръжка на пътищата се увеличават в пъти.    

С 724 хил. лв. повече са изплатени за зимно поддържане в община Севлиево от 2016 г. до 2019 г.спрямо предишния тригодишен период. Справка в регистъра за обществени поръчки на фирмите, поддържали пътната мрежа от 2013 до 2016 г., показва, че изплатената сума е 477 хил. лв. с  ДДС. През следващите три сезона дейността е възложена на други две дружества, които  поддържат пътищата в периода 2016 г.- 2019 г. С отчитането на техния договор за приключен става ясно, че за поддръжката на абсолютно същата пътна мрежа, са изплатени 1.2 млн. лв. Вероятно заради доброто качество при изпълнение на услугата на тях е възложено изпълнението й и до 2022 г., но на още по-висока цена – близо 1.6 млн. лв. с ДДС.  

И какво като не вали?

За целия зимен период в Севлево сняг вали между четири и шест пъти. Това показва справка, която всяка година се представя пред Общинския щаб за защита при бедствия преди наближаването на всяка зима. Справката се изготвя от служителя по сигурността в Общината Димитър Ножаров. Според нейното съдържание през 2016 г. в Севлиево и селата на общината е имало четири снеговалежа – един през ноември и три през януари. Последният дебел сняг е паднал в края на януари 2016 г. и той единствен е изисквал интензивно снегопочистване.  

Същата справка сочи, че през 2017 г. първият сняг е завалял на 21 ноември, а за целия сезон е имало само шест реални зимни ситуации.   

Данните за 2018 г. предстои да бъдат обобщени. Каквито и да са те обаче, е ясно, че за три поредни зими ситуациите, изискващи пълна мобилизация на хора и техника няма да се окажат повече от петнайсетина, което трудно оправдава многократно по-високия разход за зимно поддържане.

Една подробност – чистачите са различни

От 2013 г. до 2016 г. фирмите, които почистват снега и обработват пътищата срещу обледяване са две – севлиевската „Мазалат“ и „Пътстрой Габрово“.

„Мазалат“ има договор да снегопочиства и опесъчава улиците в града и селата, „Пътстрой Габрово“ поддържа общинската пътна мрежа. Обществената поръчка, която печелят, е за близо 1 млн. лв., разделена на три обособени позиции. След изтичане на срока за изпълнение, тя е отчетена като изпълнена, а срещу изплатени суми по нея е посочено 477 хил. лв., т.е. за толкова са били реално извършените и фактурирани дейности. 

През 2016 г. Община Севлиево обявява обществена поръчка за снегопочистване за нови три сезона. Печели дружеството по Закона за задълженията и договорите „Зимно почистване Севлиево“, обединение от две фирми – севлиевката „Инфрастроежи“ и хасковската „Еко Традекс Груп“. Двете изпълняват обществени поръчки на Община Севлиево за милиони лева и са сред любимците на общинската управа както поотделно, така и обединени. Тази обществена поръчка също е за 1 млн. лв., отчетена е като изпълнена, а изплатените суми по нея са само с 4 лв. под стойността й, т.е. парите са на сто процента усвоени.

С тях е платено поддържането на 288 км общински пътища, 325 км улици в селата, 51 км улици в Севлиево и почистването на 10 главни улици в селищни образувания (квартали извън строителните граници на града, б.ред.). Тази пътна мрежа е една и съща за всички обществени поръчки.

Високо, високо

В края на 2018 г. Община Севлиево обявява поредна обществена поръчка за зимно поддържане – за сезони 2019/2020, 2020/2021 и 2021/22. Първоначално обявената й стойност е за близо 1.6 млн. лв. с ДДС. Изпълнението пак е възложено на „Зимно поддържане Севлиево“. В договора, който от дружеството подписват с Общината е заложена цена за километър пробег снегопочистване 17 лв. на километър. Това е много по-ниско от цената, на която същото дружество е сключило предишния договор с Общината за същата пътна мрежа.

В него цената на километър пробег за снегопочистване е почти 30 лв. Интересно какво се е случило, че участникът е свалил толкова много цената и как през 2017 г. чисти за 30 лв. на километър, а през 2020 г. ще го прави за наполовина по-малко. Една от възможните причини е, че цената, която конкурентна фирма, участвала в процедурата дава, също е конкурентна – 19 лв. на километър. Тази информация обаче се пази в тайна до отваряне на ценовите оферти, така че защо една и съща фирма решава да снегопочиства в Севлиево на значително по-ниска цена от тази, на която вече е чистила, остава загадка.    

Загадка е и какво в повече е направено за поддръжката на улиците и пътищата в Севлиево, за да скочи цената на услугата с 60% от 2016 г. досега и какво повече ще се направи, щом същата услуга скача с още 30% до 2022 г.    

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините