Кметът на Чепеларе съди предшественичката си за причинени вреди на общината

Кметът на Чепеларе Боран Хаджиев
Снимка: „Отзвук“

Дело за причинени вреди е образувано в Чепеларския районен съд срещу бившата кметица на общината Славка Чакърова. Искът е от настоящия кмет Боран Хаджиев и е за 20 000 лв. – частичен иск от претендираните 325 000 лв. Делото, което е прецедент за страната, все още не е насрочено и е на етап размяна на книжа между страните.

Сумата, за която претендира кметът Боран Хаджиев от 325 000 лв., представлява присъдените лихва и разноските по търговско дело 42/2019 г., които Община Чепеларе бе осъдена да плати на „Глобал Клинър“ (една от фирмите на „Титан“ – б.а.).

За огромните дългове към сметосъбиращата фирма, натрупани в продължение на три години и половина, се разбра миналата година. С решение на Окръжния съд в Смолян от 9 декември 2019 г. Община Чепеларе бе осъдена да плати на „Титан“ 1 838 805,18 лв., от които 1 512 881.78 лв. задължение по договор, лихва за забава в размер на 221 479.77 лв. и 104 443.63 лв. разноски по делото.

Договорът между Чепеларе и „Глобал Клинър“ е сключен на 18 септември 2015 г. за срок от 60 месеца и с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо „Теклен дол“, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Чепеларе“ малко преди края на мандата кмета Тодор Бозуков. Година по-късно – през юли 2016-на Община Чепеларе спира да плаща. Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза също установява, че всички фактури са отразени в счетоводствата на двете страни, включени са и в дневниците за продажби на „Глобал Клинър“. Фактурираното количество отпадъци за периода е 9 346.960 тона, а количеството извозени отпадъци по кантарната книга е 9 379.010 тона, което според експерта фактури за сметоизвозване отговарят на предадените по месеци количества по кантарната книга, както и фактурираните услуги за зимно почистване, съответстват на осчетоводените машиносмени по месечни отчети.

„Неизпълнението по договора е станало по вина на Славка Чакърова. Вредата, която е нанесена на Община Чепеларе е поради нейното виновно бездействие – тя не е изпълнявала задълженията си да заплаща на фирмата уговореното възнаграждение, макар да е разполага с приходи от такса битови отпадъци, които са целеви“, посочва кметът Боран Хаджиев. Към материалите по делото срещу Чакърова от Община Чепеларе прилагат като доказателство и доклад на АДФИ от 25 юни 2019 г. , в който са отразени констатации за отклоняване на целеви средства от такса битови отпадъци за други цели.

„Смятам, че бях длъжен да заведа делото, защото всеки трябва да носи отговорност, когато харчи обществени средства. Съдът ще реши кой е прав в случая. Но смятам, че всеки трябва да си понесе отговорността. Много кандидат-кметове се заканват, а когато встъпят в длъжност и забравят. Смятам, че всеки трябва да си носи отговорността“, каза още кметът на Чепеларе.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам