BG | EN

Кметът на Хисаря осъди Общинския съвет

Хисаря
Снимка: „Под тепето“

Административният съд в Пловдив е определил като незаконосъобразно решение на Общинския съвет в Хисаря от есента на т.г., с което на дружеството „Натура фит“ са опростени задължения за такса „Битови отпадъци“ в размер на над 72 хил. лв.

В мотивите на съда, обявени на 19 декември, е записано, че „Общинският съвет в (гр. Хисаря) е взел решение в нарушение на нормативно установената компетентност. Законодателят не е определил критерии, при които Общинският съвет може да освободи лицето, което дължи ТБО (такса „Бтови отпадъци“). Тя представлява публични държавни вземания. Компетентен да опрощава държавни вземания е само Президентът, като опрощаването винаги е индивидуално, а не по категории лица“, е записано още в мотивите на съда.

Според публикувания текст в решението на Общинския съвет има „съществени пороци“. По тази причина решението за опрощаване на задълженията на „Натура фит“, взето на 5 септември т.г. Освен това съдът е определил задължението да бъде изчислено „на база една пета от отчетната стойност, ведно със законовата лихва“.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок, който изтича на 2 януари 2018 г.

Според журналистическо разследване на пловдивския сайт „Под тепето“, по врме на заседание в началото на септември тази година, нарушавайки собствените си наредби, осем от присъствалите 12 съветници гласуват „за“ опрощаването на 4/5 от просрочени близо 73 хил. лв. от такса „Битова смет“ на дружеството „Натура фит“. Справка в търговския регистър показва, че негов собственик и управител е Мария Кощилакова, дъщерята на дългогодишния член на БСП Данчо Кощилаков. Останалата една четвърт от дълга се разсрочва, за да може дружеството да кандидатства с чисто данъчно досие за получаване на безвъзмездно финансиране по програми на Европейския съюз.

Гласувалите го общински съветници умишлено провалиха извънредно заседание, насрочено от председателя им Гатьо Султанов (коалиция „Промяна“) за прегласуване на незаконосъобразното решение, а областният управител на Пловдивска област не упражни правомощията си да го върне за повторно разглеждане. В края на краищата кметъта на Хисаря Пенка Дойкова (Партия на зелените) обжалва решението пред Административния съд в Пловдив.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините