BG | EN

Кметът на Смолян бе осъден да даде информация за публичните задължения на Общината

Стефан Сабрутев

Смолянският общински съветник Стефан Сабрутев спечели дело по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Съдебният процес се гледа в Административния съд в края на септември след отказ на кмета Николай Мелемов, който е кандидат за трети мандат, да даде информация за публичните задължения на Община Смолян.

Сабрутев е поискал му бъде предоставена справка за публичните задължения на Общината по месеци за периода от 1.10.2018 г. до 1.06.2019 г., като информацията да е изготвена в табличен вид, като се посочи дата на възникване на задълженията и дата на плащането. На 3 юли т.г. кметът Николай Мелемов отказва да даде данните с мотив, че те не съществуват в обобщен вид и изготвянето на справка не може да се квалифицира като „обществена информация“.

„Информацията е налична в Община Смолян, може да бъде извлечена от документите и не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия по събирането, тъй като финансовите задължения следва да бъдат отразени в бюджета на общината“, посочва пред съда Сабрутев. Според него е налице надделяващ обществен интерес – информацията е пряко свързана с разходите в общинския бюджет и предоставянето й ще повиши отчетността на общината.

На 10 октомври т.г. Административният съд в Смолян отмени като незаконосъобразно решението на досегашния кмет Николай Мелемов, с което отказва предоставянето на обществена информация и върна преписката на Община Смолян за ново произнасяне. Според съда исканата информация ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за дейността на Общината, като не се търси анализ на данни, а систематизирането им в писмен вид за определен период. „Обстоятелството, че данните не съществуват в обобщен вид, а предстои да бъдат синтезирани, не обосновава законосъборазността на постановения отказ, тъй като исканата информация, е налична и задълженията следва да бъдат отразени в бюджета на общината.“, посочва съдът.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Общинският съветник Стефан Сабрутев е кандидат за кмет на Смолян на предстоящите местни избори.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините