Кметът на Силистра поиска 5 млн. лв. заем за „дофинансиране“ на европроекти

Велоалеите в Силистра раздвоиха тротоарите и мненията
Снимка: Димитър Пецов

На свикана извънредна сесия на 9-ти декември силистренските общински съветници одобриха по спешност докладна записка, внесена от кмета на общината с искане за отпускане на временен безлихвен заем от Министерство на финансите на стойност 5 млн. лева.

Със сумата щяло да се осигури “мостово” – временно финансиране за участие на общината в три проекта по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014-2022 г.  Тези три проекта включват финансиране на започналия ремонт на покрива на Художествената галерия, изграждането на почти довършената 8 километрова мрежа от велоалеи с велостоянки и соларен паркинг, както и нестартирал още проект за изграждане на рампа на брега на Дунав с речна станция до пристанището.

Защо не стигат парите на общината

На последното заседание на общинския съвет през ноември от общинска администрация се похвалиха с увеличена събираемост и подобрени параметри на бюджета, което послужи като основание общинския бюджет да бъде увеличен общо с 12 милиона.

Повече за увеличението тук:

Това обаче се оказва недостатъчно за участието в тези проекти и от общината сега имат друго обяснение за искания заем: “Община Силистра се намира в невъзможност да осигури свободен финансов ресурс за мостово финансиране до приключването на горепосочените проекти. За 2022 г. Общината отчита сравнително висок процент на изпълнение на собствени приходи, но същият е насочен към осигуряване дофинансирането на разходи в сферата на образованието, културата, административното обслужване.”, аргументира кметът Юлиян Найденов в текста на предложената докладна. 

Самото гласуване на искането за заема не предизвика толкова критики от страна на общинските съветници (всички 25 съветници, присъствали в залата гласуваха „За“), колкото целесъобразността и начина на изпълнение на самите проекти.

Според общинския съветник от местната коалиция “Гражданско единство” Георги Гайдаров, изпълнението на въпросните проекти облагодетелства единствено изпълнителите, защото проектите не се обсъждат предварително: “Проблем няма, ще вземем един безлихвен заем, ще се разплатим с фирмите, които ще извършват дейността, след което проверяващият орган ще ни върне парите. И ние сме чисти с едно финансиране от порядъка на 200-300 хил.лв. Проблемът е в друго – проблемът е, че ние всички сега тука, като слепи котета в пустиня ще гласуваме за нещо, което въобще не ни е ясно какво е, защото никой не го е видял и нямаме време да го видим”, репликира общинския съветник  в изказване.

Той посочи конкретно проекта за изграждане на велоалеи в град Силистра: “Проектът с велоалеите трябваше да се обсъди предварително така, че да оправят тротоарите в града – тоест максимално да се използва този проект, а не просто да се каже, че има проект.”

За какво ще отидат парите

На заседанието общинския съвет не стана ясно как точно е била определена от администрацията сумата от 5 млн. лева за безлихвения заем, който ще се иска от Министерство на финансите. И в контекста на тази неяснота беше отправен въпрос от общинския съветник от групата на БСП Стилиян Стойчев: “Каква е гаранцията, че гласувайки тоя заем, парите ще стигнат за приключването на трите проекта по трансгранично сътрудничество?”

В докладната също няма конкретни изчисления и посочване на конкретни обстоятелства, обосноваващи необходимостта от точно тази сума, освен общите аргументи, че не достигат средства за мостово финансиране от бюджета на общината.

Ден преди гласуването беше проведено и заседание на комисията по “Бюджет и финанси”, което обаче не беше обявено в страницата на общинския съвет и така на практика обсъжданията в нея преминаха на закрито. 

В отговор на питанията, кметът посочи, че въпросните проекти са в изпълнение на европейските изисквания за екологично чист транспорт и Зелената сделка. “Велоалеи има навсякъде в Европа….това е нещо казано от Европейския съюз и не можем да вървим в друга посока”, заяви той. Парите по заема за проектите щели да се възстановяват от управляващия орган на програмата след верифициране на разходите, увери кметът. Според него по принцип верификациите се забавяли, затова се стигнало и до това решение да се иска заема.

Защо се забавят верификациите

Регистрите на Административен съд – Силистра показват, че общината има сериозни проблеми с управляващия орган МРРБ при верифицирането и признаването на разходите по един от трите проекта – именно този за велоалеите. Както писахме в “За истината”, през март 2022 г. управляващият орган по програмата беше наложил финансова корекция от 25 % от допустимите разходи на обществената поръчка за изграждане на велостоянките по проекта, заради нарушение в избора на изпълнителя-изпълнителят не е трябвало да бъде избиран, защото не е отговарял на изискванията.

Велостоянките, станали предмет на санкции от управляващия орган
Снимка: Димитър Пецов

Проектът за велостоянките е на стойност 1,7 млн.лв. с ДДС и е възложен отново на същата фирма, която изпълни велоалеите – “Ай Ти Ди Груп” ЕООД с управител Иванов Драшков-младши, син на бившия зам.председател на Държавната агенция “Национална сигурност” Иван Драшков.  Общината оспори тази санкция и съдът в Силистра отмени корекцията като незаконосъобразна. Управляващият орган обаче е оспорвал отменителното съдебно решение пред Върховния административен съд и в момента делото за корекцията от 25 % е висящо  пред ВАС.  Само за сведение, по тези дела общината използва външни юристи – адвокати, а хонорарът на адвоката, който е ползвала общината по това дело, е 8194. 18 с ДДС. 

Повече за корекцията от 25%  – тук:

Междувременно, след решението на силистренския съд, отменящо първата наложена санкция, управляващият орган е направил още една проверка по сигнал за нередност от август тази година и е наложил още една финансова корекция за същия проект от 10 % върху допустимите разходи.

Така корекциите по проекта стават общо 35 %. Последната корекция е наложена от органа със забележката, че ако първата от 25 % влезе в сила, втората от 10% няма да се прилага. Общината е обжалвала пред Административен съд-Силистра и решението за тази втора корекция. Но независимо от изхода на делата, това говори за много несигурни отношения между Община Силистра и управляващия орган на програмата, като не е ясно какви суми ще бъдат възстановени.

Разбира се, тези съдебни проблеми не бяха споменати от кмета при гласуваната докладна.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам