BG | EN

Съдът отказа да опрости глоба за нарушения на закона, извършени от кмета на Севлиево

Община Севлиево
Снимка: Емилия Данкова

Кметът на Севлиево Иван Иванов (ГЕРБ) е с наложен глоба от 1500 лв., защото не е спазил разпоредбите на Закона за електронното управление (ЗЕУ).

С аргумента, че „сроковете, предвидени в закона, както и всички останали задължения, са създадени, за да се спазват, защото така се гарантира обществения порядък“ съдът потвърди вината му, след като два различни съдебни състава отхвърлиха жалбата, която Иванов подава срещу санкцията.

Глобата на Иван Иванов е наложена заради това, че разходите на Община Севлиево за електронно управление, за информационни и комуникационни технологии, не са съгласувани, както е по закон, с Държавна агенция „Електронно управление“, а информация за бюджета, който Общината разпределя за електронно управление е подадена извън регламентираните срокове. Несъгласен с мотивите към глобата, Иванов я обжалва пред Районен съд Севлиево, който отхвърли жалбата, потвърдена в началото на декември м.г. и от Административния съд в Габрово. За грешките на кмета този път не трябва да плащат данъкоплатците, тя е за негова лична сметка, обясни адвокат пред „За истината“.

Нарушението на севлиевския кмет е установено в края на 2020 г. при проверка, назначена в Общината със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Проверката е по документи и за това какво се очаква от Общината, тя е била уведомена предварително.

Отчет, план и съгласуваност

Проверяващите са поискали попълнена анкета за състоянието на административните органи по спазването на Закона за електронното управление и подзаконовите му актове, плюс документи по опис, удостоверяващи изпълнението на нормативните изисквания. Съгласно описа са изискани утвърден бюджет и тримесечни отчети за касовото изпълнение на разходите, направени в областта на електронното управление и тригодишна бюджетна прогноза за същото, която да обхваща 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Крайният срок за всичко това е 16 декември 2020 г. Има обаче една подробност – планираните разходи задължително трябва да бъдат предварително съгласувани с ресорната Държавна агенция. В Севлиево това не е направено, установява проверката.

Липсват доказателства

Според съдебните книжа липсват документи, които да докажат, че разходите за електронно управление са съгласувани с държавната агенция, а в анкетата, попълнена от администрацията, срещу въпроса съгласуван ли е бюджетът за електронно управление преди внасянето му в общинския съвет, пише „не“. Съдът приема за безспорно, че от Община Севлиево към държавната агенция „не са изпращани документи, а само екранни снимки, удостоверяващи опит за предоставяне на информация в Информационната система за бюджетен контрол“.

В подкрепа на тези изводи е и обстоятелството, че всички документи са изготвени на 11 и 14 декември 2020 година, а според съда „не е налице нито правна, нито фактическа възможност тригодишната бюджетна прогноза за 2021, 2022 и 2023 година, проектобюджета за 2020 година, утвърдения годишен бюджет и извършени промени по бюджета в тази област, както и текущите и годишните отчети да са изготвени в края на 2020 година“.

Нарушението на закон е маловажен случай

Тъй като очевидно законът не е спазен, на кмета на Севлиево е съставен акт за установяване на административно нарушение. При връчването на акта, с който Иванов има право да не се съгласи, той не е написал нищо. Едва по-късно депозира писмени възражения.

В тях обяснява, че изпращането на документите било затруднено и забавено, защото файловете били обемисти и програмата имала техническа невъзможност да реагира. Пак във възраженията си кметът казва, вероятно по съвет на своите адвокати, (столично адвокатско дружество, което от години представлява Община Севлиево по съдебни дела, б.р.) че държавна агенция „Електронно управление“ е трябвало да предостави предписания как точно да бъдат изпълнени задълженията на Общината, тъй като разпоредбата и процедурата били нови и нямало ясно установени правила за прилагането им.

На последно място във възражението се твърди, че нарушението, за което държавата глобява Иван Иванов, е маловажен случай с ниска степен на обществена опасност, без настъпили последствия и вреди, заради което той не трябва да бъде санкциониран.

Сроковете са за да се спазват

Срещу това реагират и двата съдебни състава, а определението на второинстанционния Административен съд в Габрово не оставя съмнение, че „поради високите очаквания на гражданите и бизнеса към публичните институции е необходимо осигуряване на по-голям публичен контрол върху дейността им и подобряване качеството на предоставяното обслужване, който се постига и с механизма на бюджетния контрол по целесъобразност на разходите в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии“.

Сроковете предвидени в закона, както и всички останали задължения са създадени за да се спазват, смятат магистратите, защото спазването им гарантира обществения порядък. Според съда отмяната на глобата за кмета на Севлиево няма да доведе до дисциплинирането на онези, които са задължени да спазват нормативните срокове и изисквания. „Напротив, подобен извод и подобна практика би довела да масово неглижиране на административните задължения, което съвсем не е целта, която законодателя си е поставил при уреждането на подобен род обществени отношения“.

Решението на Административен съд Габрово не подлежи на обжалване.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

„Липсва особено мнение в протоколите“ – ВАС потвърди избора на кмета на Севлиево

Липсата на особено мнение от членовете на секционни и Общинска избирателна комисии, както и отразяването на разногласия относно броенето на бюлетини, означава, че резултата от вота е правилен и не се налага повторно преброяване на бюлетините. С тези аргументи Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПП-ДБ срещу резултата за кмет на Севлиево.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Още за новините

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Общински съветници от ГЕРБ в Стара Загора лобират в полза на бивш офицер от ДС и подсъдим по делото „Масларова“

ъпреки забраната в Закона за устройство на територията общинският съвет в Стара Загора одобри проект за изменение на Общия устройствен план на община Стара Загора в частта му за имот със статут на озеленена територия за публично ползване в устройствена зона за вилно селище.

Побити камъни – история в сегашно време за каменна гора, потънала в отпадъци

Отбиваме вдясно от магистралата за София, само на 15-ина минути с кола от Варна. Движим се по черен път. От едната страна се нижат микросметище след микросметище. Ясно личат следи от багер, явно разчиствал купищата боклук. От другата е кално трасе, представляващо писта за мотокрос. Стигаме до малка полянка с черни кръгове изгоряла трева и почти изпепелен ствол на дърво.