BG | EN

Кметът на Мизия призова общинските съветници да потвърдят върнато от областния управител решение за заем

Заседание на Общински съвет – Мизия, архив
Снимка: Фейсбук/Общински съвет Мизия

Кметът на община Мизия Валя Берчева възропта срещу акт на областния управител на Враца, с който е върнато като незаконосъобразно решение на Общински съвет – Мизия.

С решение от от 23 февруари съветниците в Мизия са одобрили предложение на администрацията да кандидатства за заем от 522 000 лева пред Фонд ФЛАГ, които са й необходими, за да изготви и кандидатства за средства по няколко работни проекта.

Обастният управител на Враца Георги Митов връща две решения на Общински съвет – Мизия за преразглеждане, съобщиха от областната управа. Първото решение е за поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд на органите за месно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране изработването на проекти във фаза „работен проект“ с цел – осигуряване на пълна проектна готовност за бъдещо кандидатстване по различни мерки за финансиране в размер на 522 хил. лв.

Второто върнато решение е също за поемане на общински дълг, но при условията на финансов лизинг в размер на 43 хил. лв., които да се използват за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на домашния социален патронаж.

Мотивите за връщането на решенията са едни и същи – Общинският съвет не може да приема решения за финансиране след изтичане на 39 месеца от неговото конституиране, какъвто срок се поставя в чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг. Двете решения са взети 12 дни след изтичане на този срок, се посочва още в решението на областния управител.

Проектите, за които Община Мизия ще кандидатства за заем включват доизграждане на водопроводна мрежа в Крушовица и зона за спорт и отдих в същото село; основен ремонт на уличната мрежа в Мизия, изграждане на център за строителни отпадъци и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в общинския център; изграждане на канализационна система в Мизия; обособяване на велоалея в града; извършване на основен ремонт на Народно читалище „Просвета 1915“; основен ремонт и изграждане на трибуни в двора на Основно училище „Цанко Церковски“; основен ремонт на общински клуб и изграждане на лятна градина към него.

Кметът Валя Берчева, обаче, призовава съветниците да прегласуват решението си като коментира, че „за община Мизия е жизнено важен всеки проект и всяко спечелено финансиране, тъй като цитираните проекти са от полза на местната общност“. По думите й през предишния програмен период са пропуснати много възможности. „Разчитам на общинските съветници от Мизия да препотвърдят върнатото решение. Разчитам на тяхната будна съвест. Разчитам на тяхното желание община Мизия да продължи да се развива. Разчитам на това, че те също мислят за по-доброто бъдеще на всички ни! 

„Нямаме време за губене, защото вече сме загубили достатъчно“, коментира кметът.

Според местни медии, предложенията ще бъдат преразгледани на следващото заседание на Общински съвет – Мизия на 23 март.

По закон те могат да бъдат отменени, изменени или да бъдат приети повторно от съветниците.

Според внесените за сесията документи се очаква решението за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за финансиране изработването на проекти с цел готовност за кандидатстване да бъде прието повторно, а другото решение – за поемане на общински дълг за закупуване на нов автомобил, да бъде отменено.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините