BG | EN

Предизборно кметовете на Любимец и Симеоновград са раздали милиони за обществени поръчки

сградата на Община Любимец
Община Любимец
Снимка: Иван Атанасов

Кметовете на Любимец и Симеоновград са разпределили от бюджетите на общините няколко месеца преди изборите близо 1.1 млн. лева на определени фирми. Без да организират публично състезание, те са сключили с двете дружества договори за извършване на строителни дейности, като са отстранили останалите участници със съмнителнозвучащи мотиви.

Любимецът на община Любимец

През лятото избраният наскоро за четвърти мандат от ГЕРБ Анастас Анастасов е сключил три договора за ремонти с фирма  „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД, за близо 300 хил. лв. с ДДС.

Общината се е възползвала от някои изключения, предвидени в Закона за обществени поръчки, при които не е задължително провеждането на публично състезание. Това включва случаи, когато обектът на поръчката е изключително специфичен и може да бъде предоставен само от един доставчик. Може да се спори дали случаите, при които са сключени тези договори са такива, но те вече се изпълняват.

В Указанията за участие в процедурите, обявени от Община Любимец, в т. 11. „Критерий за възлагане“ е записано, че „обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане – „най-ниска цена“, съгласно текстовете на Закона за обществените поръчки. Отбелязано е, че на първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.“

Тази точка се оказва безсмислена защото „неподходящите“ кандидати се отстраняват с измислени мотиви. 

Например при поръчката за ремонт покрив на киносалон в читалището на с. Лозен, при прогнозна стойност 91 666 без ДДС, „Ем Ви – Трейдинг“ е предложила 91 380, „Инфострой“ ООД  – 84 485, а „Блес строй“ ЕООД – 64 983 лева. Комисията в община Любимец с председател заместник-кмета Тодор Милев е преценила, че договор ще сключи в първата фирма. Според комисията, „Инфострой“ ООД е дал неподходяща оферта, а на третия участник – „Блес строй“ ЕООД е даден тридневен срок да донесе някакъв документ, но след това също е бил отстранен.

При друг случай, при прогнозна стойност 98 000 лв. предложената цена от „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД е  97 574. Средствата са за ремонт на покрив на кметство с. Георги Добрево. И тук това не е най-ниската оферта. „Мус Инженеринг“ ЕООД , „Ник строй – 2000“ и „БГ строй -Д“ предлагат много по-ниски цени, но са отстранени с различни мотиви и накрая и тук остава само „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД.

Историята се повтаря и при ремонт на покрив гараж на бивше МНО в Любимец, където е сключен договор за 56 083,10 отново с „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД. Тук прогнозната стойност е 66 666,67 лв., като останалите участници „Инфострой“ ООД, „ЦГ инвест“ ЕООД и „Ник строй – 2000“ са дали по-изгодни предложения, но са отстранени, защото са предложили „неподходяща оферта, по смисъла на §2 , т. 25 от Допълнителните разпоредби в ЗОП.“ 

Само един кандидат иска да ремонтира улиците в Симеоновград

Докато в Любимец за всяка поръчка все пак кандидатите са няколко, в Симеоновград за всички поръчки той е един и са му възложени проекти за близо 800 000 с ДДС.

В община Симеоновград само „Арис“ ЕООД участва в процедурата „събиране на оферти с обява“ на общинската администрация.

За рехабилитация на ул. „Тутракан“ в гр. Симеоновград на фирмата са платени 108 650 лева.

За рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ в Симеоновград дружеството е получило 198 400 лв..

За 43 704,17 лв., без ДДС, „Арис“ ЕООД е извършило текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на град Симеоновград, а за 50 000 лв. му е възложен „текущ ремонт на улици в Симеоновград“.

Най голямата поръчка е за 268 100 лева и е за основен ремонт на участък от ул. „Шейновска“ -гр. Симеоновград“. Тук прогнозната стойност е 269 000,00, с 1000 лева по-малко от допустимата по закона.

Този тип обществени поръчки са допустими за суми от 50 до 270 хил. лв., без ДДС.

И в двете общини на обявените обществени поръчки се явява по един кандидат, а когато са повече, „излишните“ са отстраняват с неясни мотиви.

Подобен пример е и поръчката за ремонт на „Ремонт на спортна площадка в двора на НУ „Христо Ботев“ в Любимец, където бяха отстранени 4 кандидати, за да се сключи договор с пети. 


„Арис“ ЕООД  е регистрирана през 2008 година в Хасково на ул. „Драгоман“ 54 ап.6 с капитал 5 хил. лв. Едниличен собственик е Красимир Богданов Тонев. 

„Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД е регистрирана през 2012 година в Хасково на ул. Драгоман № 10, вх. 3. Собственик на капитала от 500 лв. е Красимир Бузов.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Иван Атанасов
Иван Атанасов е издател и главен редактор на електронното и печатното издание "Сакарнюз". Занимава се с журналистика от 1996 г. Има публикации в почти всички централни медии.

Още от автора

Край Гълъбово ще се строи ТЕЦ за изгаряне на отпадъци

При изгарянето на RDF сде образува 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища. На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, но реално то може да съдържа и други материали с неясен произход.

1.6 млн. лв. планира да похарчи Община Харманли за ремонт на километър път до село без улици, вода и канализация

Сакарско село с разбити улици и без канализация възстана срещу намеренията на Община Харманли да ремонтира път до селото за 12 хил. лв. метъра.

За втори път в рамките на 3 месеца са увеличени заплатите на кметския екип в Любимец

За предстоящата сесия е внесена докладна от заместник-кмета Илия Илиев, който предлага утвърждаване средната брутна заплата на едно лице в Общинска администрация и размера на възнаграждението на кмета Анастас Анастасов, и на кметовете по селата.

Още за новините

Заплати за „нашите хора“! – Председателят на общинския съвет във Венец ще се сменя на всеки 8 месеца

Ротацията просто била „спусната“ от временна комисия, изработваща правилника на общинския съвет, а след това била гласувана в сесийна зала без никакви обяснения.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Най-добре платените кметове в Шуменско управляват на най-малките общини – Хитрино, Венец и Върбица

С най-висока заплата е кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, който е декларирал годишна заплата от 78 150 лв. за 2022 г.