Кметове и кметски наместници в Симеоновград с допълнителни възнаграждения за постигнати резултати

Заседание на ОбС – Симеоновград
Снимка: Иван Атанасов

Общинските съветници в Симеоновград гласуваха допълнителни възнаграждения за кмета на Община Симеоновград, кметовете на кметства и кметските наместници като за постигнати от тях резултати през
последните три месеца на 2021 година.

От докладната, с която беше направено предложението, не се разбра какви са заслугите на кметовете, но беше посочено, че средствата за допълнителните възнаграждения са от икономии по § 01 от бюджета на общината в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”.

Парите, които ще им се изплатят ще бъдат в размер на 15 % от индивидуалната основна заплата на кметовете и кметските наместници.

Предложението беше внесено от председателя на ОбС – Симеоновград Светлана Манолова. При гласуването то събра 10 гласа “за”, 5 – ”против” и 1 ”въздържал се”.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам