BG | EN

Кметовете на най-малките общини са с най-високи заплати в Хасковска област

колаж от снимки на кметовете
Колаж: Иван Атанасов

Кметовете на най-малките общини в област Хасково са с по-високи доходи от колегите си в големите. Това става ясно от публикуваните декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи според изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2022 година. Декларациите са достъпни в регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности.

В документите може да се види, че кметът на най-голямата община – Хасково Станислав Насков Дечев за декларирания период е получил само 38 258 лева от заплата. Няма влогове, няма налични пари.

В същото време колегата му от Любимец Анастас Анастасов през 2022-ра в различни сметки е бил собственик на 276 064 лв.

През 2022 година той е взел 48 058 лв. от заплата, 18 493 лв. от пенсия и 11 950 от други доходи. Държи на влог 55 983 лв. от придобити средства от пенсия, а в друг има 141 580 лева от заплата и продажба на автомобил. Има 3000 лева налични/джобни пари. Същата година е придобил Ауди за 45 600 лева и прехвърля възмездно ½ от друго за 34 750 лв.

Съседният кмет на Ивайловград – Диана Овчарова, през 2022 година е получила 46 619 лева от заплата, а е похарчила 46 200 за нов автомобил „Нисан Кашкай“.

Мария Киркова, управляваща община Харманли, е получила 52 806 лева от възнаграждението си като кмет. Има влог с 12 150 лева и кредит за 42 800.
Заместничката ѝ Валентина Димулска е взела 42 078 лева от заплата. Има влогове от 12 000 лв., друг от 5220 лв. и кредит от УниКредит Булбанк за 20 000 лв.

Милена Рангелова, кмет на Симеоновград, има заплата за 2022 година 38 391 лева. Не е декларирала други доходи, не е купила нищо на нейно име.

Управляващият община Свиленград Анастас Карчев през 2022 година е получил 46 313 лева от заплата и 5400 от наем. Придобил е 45 дребни имота за около 15 000 в с. Дервишка могила с жена си Христина Карчева. Пак на нейно име е купен трактор с инвентар за 300 000 лева с кредит. Тя извършва сериозна стопанска дейност, защото нейните доходи са по-големи от неговите.

Ерджан Сабахтин Юсуф от Маджарово е получил 45 375 лв. от заплата и 292 лева от друга дейност. Има налични 59 000 лева, дошли от заплата и от родители. Отделно в банкови влогове има 186 210 лева и други от 10 705 евро.

Кметът на Тополовград Божин Божинов е декларирал като доходи само годишна заплата от 31 842 лева.

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Али Искендер е взел 57 059 лева като възнаграждение, прехвърлил е имоти за 1500 лева в Брястово. Получил е 110 769 лева от ДФ „Земеделие“ и 14 401 лв. като тютюнопроизводител.

Кметът на Димитровград Иво Тенев Димов е взел от заплата 50 928 лева и 2732 от друга стопанска дейност. Освен това в сметката му са влезли 25 920 лева от наем и 4130 лева от други източници.

Кметът на другата малка община Стамболово Аднан Кязим Йълдъз с жена си са купили апартамент за 55 000 лв. в Хасково, като той е платил половината – 27 500 лева. Към жилището има складови помещения и гараж.
От заплата е придобил 39 172 лв., а има 37 801 лв. банков влог от спестявания.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините