BG | EN

Кифли по 13 ст., козунак за 40 ст. – с какво ще се хранят децата в Силистра

пакетирани в найлонови пакети коцунаци
Снимка: „Местен репортер“

„За истината“ препубликува текст от регионалния сайт „Местен репортер.

В края на януари тази година Община Силистра е обявила обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детски градини и социални заведения, която е спечелена от една фирма по всички позиции с подозрително ниски цени. 

Общата стойност на поръчката е 1 862 072,00. Предметът обхваща доставки на хранителни продукти. Това са месо, риба, мляко, яйца, плодове и зеленчуци, пакетирани стоки, хляб и хлебни изделия. Всички тези продукти трябва да бъдат доставяни на детски ясли и социални заведения на територията на община Силистра в срок за до края на 2024г.  

Дейностите са били разделени на пет обособени позиции, за които са подали оферти различни участници, но конкуренцията е основно между две местни фирми – “Паралел – 92 Трейд” ООД и “Лъки сис” ЕООД.

Прави впечатление, обаче, че фирмата “Лъки сис” ЕООД е преложила прекалено ниски цени.

Какво има в кифла за 13 стотинки?

Това особено личи при петата обособена позиция в поръчката, която е за доставка на хляб и хлебни изделия.

В тази позиция са се състезавали общо 6 участника: “Зафира Бен” – с.Зафирово, “Хлебопроизводсто и сладкарство” ООД-гр.Троян, “Кремсто” ЕООД- гр.Русе , ЛТВ-С ООД- гр. София, “Лъки СИС” ЕООД, гр.Силистра и “Паралел 92” ЕООД, гр.Силистра.

В раздела за доставка на закуски за социалните заведения – дом за стари хора и центрове за настаняване на деца от семеен тип – в офертата на “Лъки сис”

всички закуски с грамаж от 150 грама са на цена за 1 брой от 0,13 стотинки.

Става дума за различни видове кифли, баница, тутманик, пица с колбас, рогче със сирене, витошка. Същите продукти при останалите участници са на цена не по-малко от 1 лев. Това при условие, че “Лъки СИС” не е производител на тези продукти, а някои от тях са.  

Козунакът с пълнеж, който е от 500 грама, е предложен в офертата на “Лъки СИС” на цена от 40 стотинки, а без пълнеж е 30 стотинки.

За сравнение, за козунака с пълнеж и без пълнеж основният конкурент “Паралел – 92” е предложил цена от 2,42 лв., а при всички останали фирми цената е 2 лева.  

В същата оферта типовият хляб с тегло от 500 грама е на цена от 0,10 стотинки. На същата цена е и царевичния хляб. Другите участници са дали средна цена за същите видове хляб от 1 лев. 

Колаж от цените на офертите на „Лъки СИС“ за социалните заведения – кифли, пици и тутманици по 13 ст.

Има ли уловка?

Може би уловката в предложените ниски цени е впоследствие да бъдат актуализирани до нормалните, но за да бъде спечелена поръчката са дадени невъзможно ниски в началото?

Според договора по поръчката, единичните цена може да се актуализират при промяна на инфлационния индекс за страната с над 10 пункта, въз основа на която се преизчислява цената на доставките.

Има практика при кандидатстване по тези поръчки цените и отстъпките, които правят участниците да се съпоставят с цените на системата за агропазарна информация-САПИ. Цените на САПИ в случая служат като референтни за отстъпките, които правят участниците и цените, които предлагат.

Процентът отстъпка, която е декларирала “Лъки сис” от базовата цена по актуален официален бюлетин на системата за агропазарна информация – „САПИ” за регион Силистра на  хранителните продукти е 2%.  

Другите участници са дали между 8 и 10 % отстъпка от референтните цени.

Това означава, че при актуализацията на цените с последващ анекс към договора заради инфлацията Община Силистра ще ползва по-малка отстъпка от спечелилата поръчката фирма.  

Офертата с хляб и козунаци за детски ясли и детска кухня

Не липсват “ценови аномалии” в офертите на Лъки и по другите позици – например

едро смляна лютеница за брой с грамаж от 520 гр. е на цена от 0,05 лв.

Същата лютеница при конкурента “Паралел 92” е на цена 2,65 лв.

При “Лъки”

килограм безсолни маслини Супер мамут са на цена 0,10 лв.,

а в офертата на “Паралел 92” са 5,83 лв. Килограм едри маслини без костилка с размер Супер мамут са на цена 0,15 лв., а при  “Паралел 92” са 6,6 лв. При “Лъки” най-висока цена имат обикновените маслини с размер Мамут от 1,20лв., същите при “Паралел 92” са 5,74 лв. 

Тези маржове в отстъпките дават конкурентно предимство, но доколко са реални?

Потърсихме за коментар управителя на фирма “Лъки СИС”, дали при така заявените ниски цени може да се справи с поръчката и откъде ще има печалба. Той обясни за “Местен репортер”, че фирмата имала дългогодишен опит в тези дейности и затова печели и изпълнява поръчките. А някои от тях и губи. По конкретната обществена поръчка фирмата била дала писмено обяснение за ниските цени пред общинската комисия, оценила офертите. 

Преглед в протокола от заседанията на комисията, назначена от кмета и оценила офертите показва, че комисията е направила подбор на офертите по критерия „най-ниска цена“. Двете силистренски фирми: “Паралел 92” и “Лъки СИС” са предложили най-изгодните цени. Заради това, че офертите на двете фирми са с повече от 20 на сто по-благоприятни от предложенията на останалите участници, комисията е изискала представяне на писмена обосновка за начина на образуване на офертите им, както се изисква от Закона за обществените поръчки(ЗОП).

В обосновката си участникът “Лъки СИС” посочил, че ползва допълнителни преференции и високи отстъпки от дългогодишните си доставчици.

Дружеството е посочило, че с наличието на собствена складова база може да поддържа големи количества продукти, с което избягва негативните последици от увеличението на цените на продуктите. Допълнително обстоятелство, декларирано от „Лъки СИС” е, че ще съчетае ежедневните доставки, които прави на територията на община Силистра с евентулните доставки по поръчката, което намалявало разходите му за гориво при разноса на стоките

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложението, гласи чл.72 ал.3 от Закона за обществените поръчки, но при даденото обяснение членовете на комисията са стигнали до заключението, че участникът е обосновал формирането на предложената стойност за изпълнение с обстоятелства, които доказват начина на формиране на по-ниска цена за изпълнение на обществената поръчка. 

По подобен начин е бил допуснат и другият участник, предложил благоприятна оферта – „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД. В нея обосновката е подобна, но цените не са толкова фрапиращо ниски. 

Фирмата “Паралел 92” обаче е обжалвала решението за класирането пред Комисия за защита на конкуренцията по обособени позиции от 1 до 4 – там, където основно са се състезавали двете фирми. Тоест без поръчката за козунаците от 5 позиция. Така произнасяне по цените за хлебните изделия може да няма, но пък може да има актуализация на цената по договора с Общината.  

В момента все още няма сключен договор за доставките, а Община Силистра е ответник по четири дела пред Комисията за защита на конкуренцията – КЗК. Очаква се решението на комисията по жалбите, което трябва да излезе до няколко месеца.   

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

80 млн. отчете като изпълнение на бюджета за 2023 г. администрацията в Силистра

Публичното обсъждане на отчета на общинския бюджет с местната общност се проведе на 17-ти юни в Общински съвет - Силистра. Какво показа то:

Готвачът на ГЕРБ в Силистра стана депутат

Поредните извънредни избори изпратиха нови и стари лица, излъчени чрез партийните листи за представители в парламента.

Кандидат  без конкуренция за управител на силистренската “Синева”

Силистренската почистваща фирма със сто процента общинско участие “Синева” ЕООД предстои да избере нов управител. Не особено изненадващо се оказа, че в дадения кратък срок от десет дни в обявата за конкурс на общинския съвет документи е подал единствено назначения в момента временен управител Милен Неделчев.

Още разследвания

Мандатът на съветник от Стара Загора ще бъде прекратен след присъда за купуване на гласове

Остана, обаче, подозрението, че има някакъв неясен сговор между ГЕРБ и осъдения общински съветник, който от началото на този мандат на ОбС се държи като човекът, който диктува дневния ред в него.

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

„Какво лошо има?“ – 1 млн. лв. за саниране на кметство с осем стаи в Мадара срещу 670 хил. за осеметажен блок в Шумен

Възможно ли е енергийното обновяване на двуетажна сграда с десетина стаи да струва повече от санирането на многоетажен жилищен блок с над 80 апартамента? Риторичен въпрос, както показва практиката от шуменското село Мадара.