BG | EN

Определен е концесионер на Летище Пловдив

летище Пловдив концесия
Летище Пловдив
Снимка: plovdiv-airport.com

Консорциум между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище Пловдив след проведена процедура. С решение от днес правителството упълномощава министъра на транспорта да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на решението.

По информация на правителствената пресслужба, концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да инвестира 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения. След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана част в размер на 600 хил. лв. без ДДС и променлива част, представляваща 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.

В пресинформацията са описани и етапите, през които е преминала процедурата: Процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД „Силк роуд Пловдив Еърпорт“; „Консорциум Летище Пловдив“; Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ не отговаря на критериите за подбор и дружеството е отстранено от процедурата. На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и обвързващите предложения на „Консорциум Летище Пловдив“ и на Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. Отстраненият участник ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ обжалва решението и процедурата е временно спряна до 1 март 2018 г., когато Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“.

Според изнесените днес данни, единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group („Хайнан Груп“) към момента разполага с приблизително 145 млрд. активи, над 90 долара млрд. приходи годишно и с над 410 хил. служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града.

В прессъобщението на правителството, обаче, не се съдържа информация за другия участник – „Пловдив Еърпорт Инвест“ (Рlоvdіv Аіrроrt Іnvеѕt ВV), както и за съотношението на дяловете в обединението.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините