КЗК установи картел при поръчката за санирането в Пловдив

Илюстративна снимка: Фейсбук

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, открита с решение на кмета на Община Пловдив, са направили картел (забранено споразумение) за манипулиране на обществената поръчка.

Нарушението е извършено в периода 01.10.2015 – 26.06.2017г., посочват от Комисията.

При проверка е било установено, че участниците са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и за цените, които да предложат на възложителя. Споразумението имало за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата като определяло печелившия участник по всяка обособена позиция и така изборът на възложителя се е предопределял.

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници, посочват от КЗК.

Комисията освобождава от санкция един от участниците в картела и намалява с 50% санкцията на друг, заради съдействието, което двете дружества са оказали в проучването. Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам