КЕВР: Огромни загуби на вода и лошо качество на ВиК – услугите в Шумен

Огромни загуби на вода, достигащи 82.4 % и лошо качество на ВиК-услугите в Шумен – това установява проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за състоянието на водния сектор в страната. ВиК – Шумен има сериозно неизпълнение на заложените в бизнес плана показатели за качество на услугите, включително по най-важните за потребителите: качество … Продължете с четенето на КЕВР: Огромни загуби на вода и лошо качество на ВиК – услугите в Шумен