BG | EN

Камарата на архитектите в България иска спиране на обществената поръчка за Центъра за настаняване на животни в Бургас

Илюстративна снимка: pixabay.com

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за прекратяване обявената обществена поръчка за инженеринг на Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни в Бургас, съобщиха от организацията на страницата си.

Възложител е Община Бургас, а прогнозната стойност на процедурата е над 3 млн. лв. (с ДДС). Максималният срок за изпълнение е 680 календарни дни. Новият приют за кучета е планиран в местността „Черна гора“ в землището на кв. „Меден рудник“, поясняват от КАБ.

Архитектите са изпратили позицията си до кмета на община Бургас Димитър Николов, Агенцията за обществени поръчки и Сметната палата. В писмото се настоява за промяна в условията на процедурата и повторното ѝ провеждане.

Според архитектите, са необходими промени в изискванията поради наличие на неравноправни и неприемливи клаузи, неефективно разходване на обществени средства и ограничаване правото на достъп на проектантите до участие в процедурата. 

Архитектурната колегия настоява за преразглеждане на възлагането по процедурата “инженеринг” (проектиране и строителство). Отваряне на възможност за самостоятелно изпълнение на проектантските дейности – изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор.

Инженерингът създава условия за непрозрачност и многократно оскъпява публичните обекти за сметка на тяхното качество. Липсата на обособени позиции на поръчката стеснява кръга на възможните участници като необосновано ограничава конкуренцията. Не са посочени мотиви относно липсата на обособени позиции за проектиране, авторски надзор и строителство, което е в нарушение на Закона за обществените поръчки“, заявяват от КАБ. 

От Камарата са на мнение, че трябва да бъде заложена и прогнозна стойност за проектиране и авторски надзор, която е съобразена с пазарната – 8 % от строителната стойност.

„Буди недоумение фактът, че Община Бургас възлага на общинска фирма разработване на концептуален модел със спорно качество за „Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни“ на стойност 15 000 лв., а комплексното проектиране на центъра по всички проектни части не бива да надвишава 27 500 лв. (без ДДС).  Условията на поръчката създават дъмпинг, тъй като прогнозната стойност за проектиране и авторски надзор е много по-ниска от нормалната им стойност.“, твърдят от неправителствената организация.

Изискването за реализиран минимален общ оборот в размер от 500 000 лв. за услугите по архитектурно и инженерно проектиране, при заложена пределна цена за проектиране от 27 500 лв.,  е ограничително, необосновано и нарушава конкуренцията, смятат още архитектите.

Освен това, те изтъкват, че изисканата гаранция за изпълнение на проектирането в размер на 0,5% от стойността на поръчката, въпреки че изрично е подчертано, че цената за проектиране не трябва да надвишава 1% от общата стойност на поръчката, означава на практика, че гаранцията е в размер на 50% от стойността на цената за проектиране, което е крайно несъразмерно спрямо гаранцията и цената за строително-монтажните дейности.

Обществената поръчка е публикувана на 11 юни, а крайният срок за подаване на документи е 22 юли.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините