BG | EN

Как шефът на Общинския инспекторат в Севлиево се оказа с пет наказателни постановления

Али Алиев пред НОВА ТВ
Али Алиев
Снимка: Скрийншот от видео на НОВА ТВ

Али Алиев – началникът на Общинския инспекторат в Севлиево, който е и лесовъд на частна практика, се оказа с пет наказателни постановления за злоупотреби в горски територии и е на път да загуби разрешителното си за лесовъдска дейност.

Директорът на Регионалната дирекция по горите (РДГ) във Велико Търново е санкционирал Алиев за поредица от нарушения на Закона за горите. Алиев обжалва наказателните си постановления, но на първа инстанция всичките са потвърдени от съда. Сега се чака произнасянето на следваща съдебна инстанция. Ако постановленията бъдат потвърдени и от нея, Али Алиев ще се прости с разрешителното си за лесовъдска дейност, но ще остане шеф на общинското звено, което контролира спазването на реда и законността в община Севлиево.

Добре отработена схема

Схемата, по която „работи“ Али Алиев без съмнение е добре отработена, тъй като се повтаря почти едно към едно във всички случаи, за които е санкциониран.

Като лицензиран лесовъд той изготвя горскостопански план за съответен имот, внася го за одобрение в РДГ Велико Търново и когато планът е утвърден, Алиев маркира дърветата за сеч, издава позволително за сечта и в повечето случаи провежда сечта. Има обаче една подробност – по план залага едно количество за отсичане, в действителност маркира друго, по-голямо.

Как става на практика

Ето пример, подробно описан в едно от съдебните решения, с които съдът потвърждава наказателно постановление срещу Али Алиев.

Като лесовъд на частна практика Али Алиев изготвя горскостопанска програма за имот в землището на севлиевското село Младен. Имотът е частна гора, в която се предвижда, според изготвената от Алиев програма, краткосрочна постепенна сеч с интензивност 25% и допустим размер на ползване 52 плътни кубични метра лежаща маса, без клони.

Разрешителното за лесовъдска дейност, достъпно в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите

Тази програма е съгласувана с Регионалната дирекция по горите във Велико Търново в края на май 2022 г. На 1 юни 2022 г. Алиев маркира дърветата, които ще се секат, за което е изготвен карнет-опис от същата дата. Маркира обаче повече, отколкото е одобрено – вместо 52 куб.м, 89 куб. м и вместо 25% интензитет на сечта – 43%.

В деня, в който маркира дърветата, издава и позволително за сечта. Според това разрешително се очаква добив от 80 плътни кубични метра лежаща маса от видовете благун и цер. Сечта трябва да приключи до края на 2022 г.

По план едно, на терен друго

На 25 октомври м.г. двама главни експерти в РДГ извършват проверка на сечището. За проверката уведомяват предварително Алиев, но той отказва да присъства.

Проверката установява, че са маркирани 196 дървета, равняващи се на 71 плътни кубични метра. Засечка с превозните билети обаче показва, че от сечището са извозени 89 плътни кубични метра дървесина.

Проверяващите съставят акт за административно нарушение, който изпращат в Община Севлиево за предявяване и връчване на Алиев, който, както стана ясно освен частен лесовъд, е общински служител на ръководна длъжност. Актът не е връчен, не е ясно защо, не става ясно и от съдебното решение.

Втори опит да бъде връчен акта от РДГ правят чрез Районното управление на полицията. Този път полицейски служител успява да връчи акта на нарушителя, който го приема без възражения, каквито не прави и впоследствие.

Въз основа на този акт директорът на РДГ издава наказателно постановление, с което на Али Алиев се налага глоба от 300 лв. – това е най-ниското според Закона за горите.

Висока степен на обществена опасност

„Касае се за нарушение на горското законодателство, охраняващо стопанисването и опазването на горите, които са национално богатство и поради това тази дейност е поверена на определена категория лица – лицензирани лесовъди, спрямо които са предвидени завишени санкции, и извършените от тях нарушения, поради спецификата, си, обосновават по-висока степен на обществена опасност“, смята съдебният състав, който потвърждава наказателното постановление.

На 23 ноември т.г. съдът се произнася по друга жалба на Алиев, този път срещу наказателно постановление за 1000 лв. То е за имот в землището на с. Добромирка, за който е предвидена 30% интензивност на сечта и допустим размер на ползване 8 плътни кубични метра, без клони. Това е по плана, изготвен от Али Алиев и одобрен от директора на РДГ. В действителност обаче Али Алиев маркира за 60% интензивност на сечта и почти два пъти повече размер на ползване – вместо 8 куб.м, 15 куб.м.

С друго решение, от 27 ноември т.г., Районният съд в Севлиево отхвърля още една жалба на Али Алиев срещу наказателно постановление за идентични нарушения. Той е също е за 1000 лв.

В този случай съдът отчита, че Али Алиев „е извършил нарушението при форма на вина пряк умисъл“ и „въпреки че е съзнавал обществено-опасния характер на нарушението и е предвиждал неговите обществено-опасни последици, е искал или допускал настъпването на тези последици. Въпреки че е знаел, че насаждението в имота не е маркирано за предвидената и одобрена с горскостопанската програма, изготвена от самия него, вид сеч, е издал позволително за сеч в нарушение“, пише в едно от петте съдебни решения.

В друго се посочва, че Алиев е собственик на еднолично дружество „Ясмин Найн“ – нещо, което той отричаше пред „За истината“ през 2019 г., когато бе потърсен да коментира избора си за председател на постоянната комисия „Земеделие и гори“ в Общинския съвет на града в предишния управленски мандат.

Биография на нарушител

Още тогава беше известно, че Али Алиев има множество нарушения на Закона за горите, което не попречи на управляващите от ГЕРБ да наложат избора му за председател на комисията, контролираща общинския дърводобив. Това стана с гласовете и на ДПС – партия, в която Али Алиев има активно присъствие.

Началникът на Общинския инспекторат в Севлиево и без съмнение системен нарушител по Закона за горите, е бивш директор на Държавно горско стопанство в града, откъдето е уволнен, защото не е спазил законовото изискване да не участва в собствеността на действаща частна компания докато е на публична длъжност.

Преди години негово дружество фигурира в списък с длъжници на НАП с неуредени публични задължения над 5000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица.

През 2014 г. Али Алиев е назначен за директор на природен парк „Българка“, което доведе до граждански протести, а скандалът някои сравниха с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Причината – Али Алиев има фирма за дърводобив, а в парк „Българка“ са най-големите букови гори у нас и е абсолютен конфликт дърводобивник да стопанисва парка.

Два пъти е отнемано разрешителното му за частна лесовъдска дейност, с което са отнети и контролните му горски марки. Това се случва за издадени най-малко три наказателни постановления за установени нарушения на Закона за горите и подзаконовите му актове.

Не конкурс, а събеседване – как агент на ДС оглави Общинския инспекторат в Севлиево

Ако второинстанционният съд потвърди наказателните постановления срещу Али Алиев, той ще се прости с разрешителното си за трети път, но ще остане служител на Община Севлиево, в чиито задължения влиза опазване на законността. На тази длъжност той бе назначен през 2019 г. незнайно по какви критерии.

Тогава, и сега, няма съмнения в биографията на нарушител, която Алиев си е изградил в годините, което, както става ясно, не е пречка той да бъде стожерът на обществения ред и правния порядък в града.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

Визуален архив на асимилацията разказва за престъпленията срещу българските мюсюлмани по време на т.нар. „възродителен процес“

Почти 40 години след последните репресии срещу турското малцинство в края на комунистическия режим, трима ентусиасти събират на едно място фотографии, документиращи преименуването, изселването и прогонването от България на помаци и турци.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Общинските съветници в Севлиево три пъти са престъпили закона, гласувайки си заплатите

Областният управител на Габрово върна като незаконосъобразно решението на Общинския съвет в Севлиево, с което общинските съветници в града си гласуваха заплатите.

Още разследвания

Издирва се! – Кой открадна водата на три села? (видео)

"Сложили една бележка, на 16-ти ще идват да събират пари. Който не си платял, щели да му спрат водата. Хората се смеят. Коя вода ще спрат? То вода няма… Като отвориш крана на чешмата, водомерът се върти, а нищо не тече. Има хора, до които водата не стига въобще, а са получавали по 120 лв. сметки“.

72 кипариса ще бъдат изсечени в Стара Загора, за да направят място за блокове и паркинг

До дни със заповед на кмета на Стара Загора ще започне изсичането на 72 дървета – половинвековни кипариси.

„Обичайни победители“ взеха нов милиард от спрени пътни поръчки

АПИ подписа договори с "властелина" от Търговище и със строителя на "тънките магистрали"