BG | EN

Как с милиони за път ще се съхрани естествената природа в Стара планина

Строящият се път Беклемето – хижа Дерменка
Снимка: Димитър Механджиев

Корекции в Плана за управление на национален парк „Централен Балкан“ и изваждане оттам на пътищата със свободен достъп поискаха с петиция от Българския планинарски съюз (БПС) и туристическо дружество „Насам-Натам“. Поводът – местата, определени за пешеходен туризъм в парка, са изорани от автомобили, които свободно се движат редом с пешеходните туристи, а това лято милиони левове от европейските фондове бяха похарчени за рехабилитация на път по проект за опазване и съхраняване на естествената природа.

Темата за движението на автомобили в парк „Централен Балкан“ не е от вчера. Планинарите са преброили двайсетина пътища на територията на парка, по които необезпокоявани се движат „туристи“ с офроудъри, атевета и ендуро мотори. Пред „За истината“ председателя на Управителния съвет на Българския планинарски съюз (БПС) Димо Колев сподели, че планината е заприличала на изорана нива, а от парковата дирекция поощряват движението на превозни средства. Пример за това според Колев е абсолютно ненужният ремонт на пътя Беклемето – хижа Дерменка, който струва малко над 4 млн. лв.

На коренно портивоположно мнение е ръководствотото на парка. В писмо до управителя на Планинарския съюз оттам уточняват, че ако пътят съществува и е в добро състояние, моторизираните „туристи“ ще се движат по него, вместо да съсипват площите встрани. Затова са и мантинелите на места – за да не излизат моторите и АТВ-тата извън трасето.

Пътища със свободен достъп

Една от корекциите в плана за управление на парк „Централен Балкан“, за която настояват от Планинарския съюз е изваждането на т.нар. пътища със свободен достъп, защото „днес картинката с многобройните МПС е страшна“. „Непонятно е как вместо да се ограничи човешкото въздействие в един Национален парк умишлено се подтиква увеличаване на свободно движение на превозни средства в територията му, и то по места, където се извършва пешеходен туризъм“, се казва в петицията, организирана в интернет, под която до момента има близо 3 хиляди подписали се. С нея от БПС очакват ресорните институции да се аргументират за необходимостта от път с мантинели в планината и как конкретно пътя Беклемето-Дерменка и увеличения трафик на всякакви превозни средства ще допринесе до опазването на природата и местообитанията, екологичния туризъм и отдих?

Чрез пътна рехабилитация към противоерозионни мерки

„Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ – хижа „Дерменка“ е една от петнайсетте дейности по проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“. Проектът е на стойност 10.9 млн. лв., от които 9.3 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие  и 1.6 млн. лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на България. Процедурата, по която се предоставя безвъзмездното финансиране е „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Срокът за изпълнение на проекта е до 26.11.2023 г.

Наложителният ремонт

От проектната документация се разбира, че въпросният проект е наложително да се изпълни, заради „сериозното натоварване на пътя, в следствие на което се наблюдава изравяне на пътното трасе и движение на МПС-та по алтернативни трасета, довеждащо до увреждане на съседни на пътя участъци“. Очевидно действително става въпрос за „сериозното натоварване“ на път, който върви по билото на Стара планина, което обяснява планираните за ремонта му 36% от парите за целия проект (10.9 млн. лв.) Разходът има за цел да се запазят дивата растителност и животински видове в защитената паркова зона. На езика на парковата администрация „рехабилитация на посочения път и изпълнение на противоерозионни мерки в съседните участъци има за цел възстановяване на местообитанията“.

В писмо до БПС от дирекцията на парк „Централен Балкан“ обясняват, че в района на пътното трасе и прилежащите му участъци има над 100 хектара увредени площи, а нерегламентираното движение на превозни средства извън пътното трасе е причинило ускорена ерозия на природни местообитания. Оттам са категорични, че дори да се ограничи движението на превозни средства в района, вече има непоправими увреждания на природата, които не могат да се възстановят по естествен път, а постоянен контрол не е възможен, заради силната ангажираност на служителите в дирекцията на парка. (отговорите от дирекция „Национален парк Централен Балкан“ )

Дотук всичко изглежда ясно – за да се запази естествената природа, през планината ще върви път, насипан с трошляк, част от него ограден с мантинели. По него занапред трябва да се движат „планинарите“, за които еко туризъм означава да минаваш през планината на мотор или АТВ.

Тръжната документация

По проекта „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в национален парк „Централен Балкан“ администрацията на парка е обявила 11 обществени поръчки във времето от октомври 2018 г. до юни 2020 г. За подготовка на тръжната документация по всяка от тях също е проведена процедура за избор на изпълнител. Поръчката печели обединение „БГОМНИА“, което срещу 358 хил. лв. с ДДС се задължава да изготви документацията за предвидените по проекта единайсет процедури за възлагане на обществени поръчки, т.е. средно по 32 хил. лв. на поръчка. Документацията за всяка от тях, съгласно договора между „БГОМНИА“ и управата на „Централен Балкан“, включва образци на заявление за участие, на техническо и ценово предложение, указания към участниците, изготвяне на проект на договор, методика за оценка, публикуване на обявление и решение за откриване на процедура.

В „БГОМНИА“ съдружници са представляваната от Адриана Гавраилова „БГБИОМАС“, регистрирана в с. Сладка вода, община Дългопол, Варненска област и юридическа кантора „ОМНИА“, регистрирана в София. Тя е представлявана от Милан Зарев.

Справка в информационната система ИСУН за управление и изпълнение на средствата от ЕС показа, че „БГБИОМАС“ има опит в изпълнението на обществени поръчки в областта на опазване на природните местообитания. През 2017 г. дружеството като съдружник в регистрираното по Закона за задълженията и договорите обединение „Морско картиране БГ“ е страна по договор с МОСВ по проект „Натура 2000 в Черно море“ на стойност малко над 1 млн. лв. Договорът е разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България.

Другият съдружник в обединението, което подготвя всички документи по проекта на „Централен Балкан“, е юристът Милен Зарев. Освен в правните среди Зарев е известен като продуцент на телевизионна продукция, работи още в областта на рекламата и недвижимите имоти. Според системата за фирмено разузнаване „Дакси“ той участва в управлението на 36 фирми, една от тях „Ди Индъстри“ изработва телевизионните, аудио и интернет клипове за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС, след спечелена обществена поръчка.

60:40 в полза на природата

Строител на добилия лоша слава път към хижа Дерменка е дружеството по задълженията и договорите „Балкан Плейн“, в което съдружници са акционерно дружество „ВДХ“ и „Дедал 1995“, и двете регистрирани в София.

„ВДХ“ е новото име на свързваната с Делян Пеевски „Водстрой 98” – дружество, за което в медийни публикации се споменава, че участва в консорциуми, които имат спечелени обществени поръчки за 976 млн. лв.

От техническата спецификация по проекта става ясно, че „ВДХ“ ще ремонтира 9.8 км. в Стара планина, от които около километър ще бъдат фрезовани и преасфалтирани, на останалите ще се положи настилка от трошен камък, която ще бъде два слоя с обща дебелина 37 см. Банкетите от двете страни на пътя са също от трошен камък, но дебелината им е различна – от страната на канавката са с дебелината на настилката, а от страната на откоса – 15 см. Те също ще бъдат от трошен камък. Мантинелите са от двете страни при паркингите на заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“. За около километър от пътя е планирано уширение.

Още при първия проливен дъжд настилката ще се свлече и от насипания ремонтиран път няма да остане нищо, смята Димо Колев от БПС. А след зимните снегове със сигурност пътят ще е в историята, категоричен е председателят на планинарите. Димов е гневен и за уширението на пътя. „От една страна пазим природните местообитания, от друга навлизаме в тяхна територия, като разширяваме съществуващ път, за да осигурим движение на превозни средства“, коментира той пред „За истината“.

На ход са институциите

Петицията на Бългаския планирнарски съюз и туристическо дружество „Насам-натам“ ще бъде изпратена до председателя на Народното събрание, президента на Република България, министър председателя, комисията по околна среда и водите към Народното събрание, министъра на околната среда и водите, омбудсмана на Република България и председателя на Европейската комисия. Към нея от Българския планинарски съюз ще добавят информация за дейностите, които се извършват по билото на Стара планина в отсечката Беклемето – х. Дерменка по проект, финансиран от Европейския съюз и ще попитат „Необходимо ли е това строителство, което ще доведе до увеличаване на потока с МПС в защитена територия?“

От БПС се надяват, че тези въпроси биха могли да получат отговори и решения по време на публичното обсъждане на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Планът е приет на 24 март 2016 г., а според Закона за защитените територии в края на първия четиригодишен период, след влизането му в сила, се предвижда публично обсъждане на изпълнението на предвидените дейности и необходимостта от внасяне на корекции в него. „В началото на тази година четиригодишният период изтече, а дата за публично обсъждане не е определена. Затова е и тази петиция, да покажем, че е време това обсъждане да се състои и предлаганите промени да се приемат“, обясняват планинарите.

За подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежа Натура 2000, попадащи в национални и природни паркове и резервати България е сключила 14 договора на обща стойност малко над 34 млн. лв. Средствата са по ОПОС, приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“. 70 на сто от тази сума е за опазване на природните местообитания в природните паркове Рила, Централен Балкан и Пирин.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините