Предприемач не може да узакони инвестиция за 1 млн. лв. заради бездействие на Община Габрово

Новопостроените сгради тънат в бурени, тъй като нито могат да бъдат завършени, нито узаконени, нито могат да се сдобият със собственици
Снимка: „За истината“

В истинска патова ситуация се оказа строителен предприемач от Габрово. През 2022 г. започна единайстата година откакто чака местната администрация да изпълни законовите си задължения и да издаде строително разрешение за обект, за който самата тя е одобрила и съгласувала още през 2009 г. инвестиционен проект.

Въпреки, че по закон разрешението за строеж е неразделна част от проекта, т.е. одобряването на проекта води след себе си разрешение за строителство, то явно не така чете закона главният архитект на Габрово.

Шест еднофамилни жилищни сгради на ниво груб строеж, построени в Габрово, единайста година не могат да бъдат довършени, узаконени и продадени.

Според Община Габрово къщите са незаконни

и подлежат на принудително събаряне. Според Върховния административен съд обаче сградите не са незаконни и няма причина да бъдат разрушени, а главният архитект на Габрово, който отказва да издаде строително разрешение за тях, е проявил бездействие. Това е решение на ВАС от 2011 г., но оттогава нищо не се променило, освен че решението отдавна е влязло в сила. Според инвеститора бездействието на габровска Община му струва 1 млн. лв.

През 2004 г. Валентин Ценков, собственик на „Бауимпекс“ ООД, купува на търг от областна администрация Габрово парцел с намерение да построи осемнайсет еднофамилни къщи, разказва предприемачът пред „За истината“.

Инвестиционният проект, одобрен и съгласуван от Община Габрово
Снимка: „За истината“

Инвестиционният проект е одобрен и съгласуван от Община Габрово.

Съгласно този проект ще се построят три реда къщи, по шест на всеки ред. Първият етап включва шест еднакви еднофамилни жилищни сгради с гараж, обособени в редица.

През 2009 г. тези първи шест къщи са завършени, въведени в експлоатация и продадени на новите си собственици. За две от тях банката-кредитор има изискване новите собственици да притежават и част от земята. Затова Валентин Ценков продава на въпросните собственици идеални части от прилежащата земя. Тогава инвеститорът не подозира, че този му акт ще стане пречка да продължи с изпълнението на проекта си и дори повече, да го замрази за години напред.

Като се изключи тази подробност, за която ще стане дума по-долу, всичко се развива по план и през 2009 г. Ценков започва втория етап от своя проект. Той включва построяването на втори ред от шест къщи върху същия парцел.

На 17 ноември 2009 г. главният архитект на Община Габрово подпечатва проекта със

„съгласувам и одобрявам“

и го узаконява с печата на Община Габрово. Не е ясно обаче защо не издава строително разрешение. Ако се съди по текст от Закона за устройство на територията (ЗУТ), „одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж” (чл. 148, ал. 8). В случая има одобрен проект, но не и разрешение за строеж.

Убеден, че няма причини да не получи строително разрешение, Валентин Ценков започва изграждането на проектираните шест еднофамилни жилищни сгради и година по-късно те са на етап груб строеж. Тогава получава заповед от регионална дирекция „Национален строителен контрол“ (РДНСК) за тяхното събаряне като незаконни. Обжалва заповедта пред съда. Административен съд Габрово отхвърля жалбата му на първа инстанция, но това решение е отменено от Върховния административен съд с влязло в сила решение от юни 2011 г. Това решение отхвърля твърдението, че постройките са незаконни като съдът се позовава на ЗУТ, съгласно който строителното разрешение е неразделна част от инвестиционния проект, а както стана ясно

проектът е съгласуван и одобрен

от Община Габрово. Според ВАС „липсата на строително разрешение е детерминирана от бездействието на компетентния за издаването му административен орган в лицето на главния архитект на общината, което бездействие не може да е основание за квалифицирането на строежа като незаконен, който да предизвика правната последица премахване„.

Защо, след като няма причина на Валентин Ценков да бъде издадено строително разрешение, той не го получава, „За истината“ попита самия него и Община Габрово.

Според инвеститора

препъни камъкът

се оказало искането на архитекта на Община Габрово да му бъде предоставено писмено и нотариално заверено съгласие за новото строителство от двамата съсобственици на земята, закупили с две от първите шест къщи и част от прилежащата земя. За това си искане главният архитект на Габрово се позовал на текст от Закона за устройство на територията, който обаче през пролетта на 2009 г. е отменен и в сила е напълно нов текст.

Става въпрос за чл. 184, ал. 4 от ЗУТ, съгласно който „За издаване на разрешение за нов строеж, съответно за надстрояване или за пристрояване в съсобствен имот, предназначен за ниско жилищно или вилно застрояване, не се изисква съгласие от останалите съсобственици в случаите, когато те са реализирали, започнали са или имат права за съответното строителство в имота“.

Въпреки, че законът категорично отхвърля необходимостта от съгласие на останалите собственици, от Община Габрово настояват да го получат. И като не го получават, тъй като няма на какво основание да стане това, не издават строително разрешение. Така започва единайста година, в която Валентин Ценков чака своето разрешение. Сега той нито може да довърши започнатите шест къщи, нито да ги узакони, няма защо и да ги събори, защото

съдът е отвъхрлил иска за събаряне.

На 6 декември м.г. „За истината“ изпрати въпроси и до Община Габрово. За улеснение въпросите бяха адресирани до общинския пресцентър и до главния архитект на Габрово. Ден по-късно от общинската администрация се свързаха със „За истината“ за уточняващи детайли по изпратените въпроси, като от пресслужбата на администрацията написаха: „Когато имаме становище по случая веднага ще ви информираме“.

До публикуването на този текст отговор от Община Габрово не бе получен.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам