Как почти фалиралото ВиК – Шумен си купува медиен комфорт и плаща за скъп ПР

Почти фалиралото държавно дружество ВиК – Шумен, чиито сметки бяха запорирани от съдия –изпълнител и което само преди месец се нуждаеше от спешна държавна помощ, за да не остане без ток, години наред си е купувало медиен комфорт и е плащало за скъп ПР.  Това показва финансова ревизия на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), извършена по сигнал на десния общински съветник Добромир Драев, който отдавна се занимава с проблемите на водния сектор в Шумен. 

Финансовата проверка обхваща последните 3 години от работата на ВиК–Шумен – 2017 г., 2018 г. и девет месеца от 2019 г.  В този период дружеството е управлявано от двама директори – Красимир Марков и Илиян Илиев, който от тази година е шеф на националния воден холдинг.

Оказва се, че докато ВиК – Шумен е трупало милиони неплатени задължения, основно за ел. енергия, някак си е успявало да намери пари, за да плаща по договори за информационно обслужване на повечето шуменски медии и да си наеме скъп ПР-експерт в лицето на говорителя на областната организация на ГЕРБ. Това показват данните от документи, с които „За истината“ разполага.

В края на 2019 г. загубите на ВиК – Шумен надхвърлиха 3 милиона лева, обяви на брифинг тогавашният управител на дружеството Илиян Илиев.  Освен загубата от оперативната дейност, дружеството има и неплатени задължения за 4.5 милиона лева по стари договори за рехабилитация на ВиК-мрежата, заради които водният оператор беше осъден и сметките му бяха запорирани от съдия-изпълнител. Дружеството продължи да трупа задължения и към други доставчици, и то в огромни размери.  През септември 2020 г. стана известно, че дълговете на ВиК – Шумен само към електроразпределителните дружества са 7,5 милиона лева.  Водният оператор взе спешен вътрешен кредит от националния холдинг, за да си плати тока, в противен случай беше заплашен от спиране на електричеството. 

В същия период, в който не е намирало пари за доставчиците си, водното дружество се е разплащало редовно, за да си осигури медиен комфорт.  Не е ясно по какви критерии шефовете на ВиК – Шумен са избирали медийните си партньори,  тъй като сключването на договори е правено без публично обявяване на условия или изисквания. Сега финансовите ревизори посочват сключените договори на ВиК – Шумен с медии от града и резултатите от тяхното изпълнение:

През 2018 г. ВиК – Шумен има договор за информационно обслужване с Телевизия Шумен за срок от една година  за сумата от 300 лв. месечно без ДДС. Срещу тази сума телевизията трябва да излъчва 2 репортажа, 4 съобщения, 1 интервю и 1 участие в предавания на месец. От страна на ВиК – Шумен по договора са платени общо 4 320 лв. с ДДС за годината, а разходите са отчетени като външни услуги.  С писмо от 22.01.2020  г. финансовата инспекция е изискала да бъдат предоставени доказателства, удостоверяващи извършената по договора работа. „Такива не бяха представени. Предвид изложеното, финансовата инспекция не може да установи по безспорен начин дали договорения обем работа, за който са платени 4 320 лв., действително е извършен“, пишат ревизорите в заключителния си доклад.

На 1.02.2017 r. между ВиК – Шумен и Дарик Радио – София е сключен договор за информационно обслужване за една година, на стойност 1 200 лв. с ДДС.  Според договора радиото трябва да излъчи 40 съобщения и 3 интервюта. Парите са платени като разходи за външни услуги, но ревизорите отново посочват, че „не може да установи по безспорен начин дали договорения обем работа, за който са платени 1 200 лв., действително е извършен“.

През 2017 r. и 2018 r. ВиК – Шумен е платило разходи за излъчени съобщения, интервюта и репортажи на Радио – Шумен, без за тях да е сключен договор, установяват ревизорите. Разходите са общо 3 896. 70 лв. с ДДС и са доказани с фактури.  През 2017 г. ВиК е платило на радиото общо 1 861.50 лв. – едно съобщение, интервю и репортаж на стойност 1 224 лв. и още 637 лв. за  рекламен банер . През 2018 г. са платени 2 035.20 лв. за едно съобщение, интервю и репортаж. „Вписаната по фактурите обща цена за един брой услуга – 1 224 лв. и 2 035.20 лв., не  предоставя информация за всяка от платените услуги – съобщение, интервю и репортаж. Съпоставяйки стойностите по двете фактури е видно, че стойността на една и съща услуга стойността е нараснала след 9 месеца с над 800 лв.“, пише в доклада на финансовата инспекция. Ревизорите отново излизат със заключение, че “не може да се установи по безспорен начин дали фактурираният обем работа, за който са платени общо 3 896.70 лв., действително е извършен“.

На 1.01.2018 r. между ВиК – Шумен и Нюз.М ЕООД е сключен договор за информационно обслужване чрез електронния сайт shmoko.bg за публикуване на обяви, конкурси, реклами, интервюта.  Договорът е за 1 година и е на стойност 1200 лв. с ДДС. На 1 .02.2019 r. между ВиК – Шумен и Нюз.М ЕООД е сключен нов договор, идентичен с предходния, отново за една година, на стойност 1200 лв., платими по 100 лв. месечно. И в този договор финансовата инспекция „не може да установи по безспорен начин дали договорения обем работа, за който са платени общо 1 900 лв ., действително е извършен“, пише в ревизионния доклад.

И докато за договорите с обществените медии може да се намери някакво обяснение, въпреки липсата на критерии, повече от скандален е договорът с издавания от активистка на ГЕРБ сайт Стрела.бг. Този невинаги работещ сайт получава от държавния оператор два пъти по-големи суми от Дарик Радио и от Шмоко.бг, получава повече пари дори от Радио Шумен, а единствената му „заслуга“ в сравнение с останалите медии е партийната принадлежност на единственото му „перо“.  Трудно е да се определи каква медия е въпросният сайт, тъй като не предоставя ежедневни публикации, издателката му не ходи по брифинги и пресконференции, а от дъжд на вятър пуска копи-пейст на съобщенията от полицейския бюлетин. В продължение на месеци сайтът дори беше спрян и изобщо изчезна от интернет-пространството, но сега отново е възстановен. Стрела.бг изпълнява основно ролята на медийна бухалка срещу критиците на управляващите и особено на шуменския кмет Любомир Христов, който е и областен координатор на ГЕРБ. В стилистика, напомняща „Работническо дело“ от най-ретроградните му години, въпросният сайт „громи“ десни и леви опозиционни политици. Една от любимите му мишени е десният общински съветник Добромир Драев, но сега финансовата ревизия показва и каква е истинската причина за атаките срещу Драев. Сайтът Стрела.бг има договор за 2019 г. с ВиК – Шумен за сумата от 2 400 лв. годишно – два пъти повече отколкото са получили работещите Дарик Радио и Шмоко.бг. Уговорената сума се изплаща на тримесечие като разходи за външни услуги. Ревизорите не са получили доказателства, удостоверяващи дали плащането отговаря на извършената по договора работа, пише в доклада на АДФИ

Скъпият ПР на ВиК – Шумен

Освен на определени медии, ВиК – Шумен плаща щедро и на собствен пиар-експерт. Съвсем неслучайно това е ПР-ът на областната организация на ГЕРБ Камен Андонов, историк, преподавател в Шуменския университет и от 2019 г. общински съветник от управляващата партия.  На пресконференция към новия управител на ВиК Шумен Жанета Панайотова беше зададен въпроса как е избран активистът на ГЕРБ за длъжността ПР в държавното дружество и на какви професионални критерии е отговарял. Панайотова отклони въпроса с обяснението, че договорът е бил сключен от предходните управители.

Съвместната дейност между ВиК – Шумен и Андонов започва на 3.07.2017, когато между държавното дружество, представлявано тогава от управителя Красимир Марков и фирмата „Кей Ей Сошъл Нетуорк“ ЕООД, представлявана от Камен Андонов е сключен договор да се „изготви и изпълни комуникационна стратегия на ВиК-Шумен“. Договорът е със срок на действие до 3.01.2018  г. и в него е уговорено възнаграждение от 3 000 лв. за Андонов. Финансовата инспекция е изискала да бъдат представени доказателства, удостоверяващи извършената и предадена на възложителя работа. „Такива не бяха представени. Не може да установи по безспорен начин, че договореният обем работа, за която са платени 3000 лв., е извършена“, твърдят финансовите ревизори.

Договорът с ПР-а на ГЕРБ продължава и следващата година.  В сила от 4.01.2018 г. между ВиК Шумен и „Кей Ей Сошъл Нетуорк“ е сключен нов договор, пак за изпълнение на комуникационната стратегия на водното дружество, за срок от една година. Уговорено е два пъти по-голямо възнаграждение за услугата в размер 6 000 лв., платими всеки месец по 500 лв. след представяне на фактура. Задълженията на страните са идентични с предходния договор, но се вижда, че за едни и същи договорени дейности по двата договора стойността на услугата е нараснала двойно – от 3000 на 6 000 лв., пишат финансовите ревизори. Финансовата инспекция отново не може да установи по безспорен начин дали договореният обем работа, за който са платени 6000 лв., действително е била извършена.

И през 2019 г. ВиК-Шумен сключва договор с активиста на ГЕРБ при същите условия – 6000 лв. за годината, които се плащат всеки месец по 500 лв. Плащанията и по трите договора с Андонов са отчетени като външни разходи за дружеството.

Освен разходите по договора, през 2019 г. ВиК – Шумен е платило на Андонов 400 лв. за сметка на социалните разходи за озвучаване на конкурса „Ден на гората“. Според ревизорите обаче, този разход е недопустим. „Според сключения договор, изпълнителят /Андонов, б.р./ следва да „организира и популяризира обществени събития, за което ежемесечно му се изплаща възнаграждение от 500 лв. по договора. Поради това е налице

двойно платен от ВиК Шумен разход за една и съща дейност

веднъж по фактурата, втори път съгласно платеното по договора възнаграждение за м. март 2019 г.“, констатират ревизорите и посочват, че отговорни за тези неоснователно завишени разходи на дружеството са управителят Красимир Марков и ръководителят на финансовото звено Жанета Панайотова, която сега е шеф на водното дружество. Ревизорите посочват, че в договора неоснователно е заложено правото на Андонов да получава командировъчни, тъй като той не е служител на ВиК – Шумен.

Финансовата инспекция е открила няколко нарушения в протокола, с който Андонов отчита извършената през 2019 г. работа.  ПР-рът е отчел като платени (дейност за плащане) две публикации в сайта Shumenonline.bg за свободните работни места и за извършен ремонт на бул. „Ришки проход“. Според ревизорите обаче няма данни те да са публикувани на посочените от Андонов дати.  През май е платена публикация за текущ ремонт на водопровод на улица в Шумен, но не е посочено името на медията, което прави проверката невъзможна, пишат ревизорите.  През юни е отчетено плащане към ТВ Шумен за информация за отстраняване на аварии, но не са посочени обектите на конкретните аварии, поради което проверката е невъзможна, констатират инспекторите. „В тази му част протоколът се явява формално съставен от изпълнителя и не съдържа информация за реално свършената работа. Затова не може да установи по безспорен начин дали договорения обем работа, за който са платени 4 500.00 лв., действително с извършен“, е заключението на финансовите ревизори.

Инспекцията посочва, че решенията и преценките относно необходимостта от възлагане на услугите за ГIР-дейности и реклама на външни фирми са взети от управителите на дружеството – първо Красимир Марков, а впоследствие Илиян Илиев. По време на инспекцията не са представени конкретни доказателства за изпълнението на услугите – предадена документация, разяснения, указания, съответно получена документация от изпълнителя под формата на отчети, справки и анализи, пишат ревизорите и посочват: Не е достатъчно само наличието на издадени от изпълнителя фактури, а следва да са налице и други съпътстващи документи – протоколи, заявки, справки, публикации, интервюта и др.

Финансовата инспекция завършва със заключение, че „не може да се направи обоснован извод за реално извършени дейности и не може да се установи по безспорен начин извършването на договорени и платени услуги на обща стойност 26 616. 70 лв.“.  Ревизорите посочват, че управителят Красимир Марков е отговорен за утвърдени плащания в размер на 23 116. 70 лв., а след май 2019 г. Илиян Илиев е утвърдил разходи от 3 500 лв. „без налична документация, от която да е видно ,че описаните във фактурите услуги са действително са извършени“.

На 1 юни 2020 г. ПР-рът на ВиК – Шумен Камен Андонов беше освободен от длъжност, но не заради описаните от ревизорите пропуски, а заради невярна информация към медиите, както обяви на специален брифинг новият управител на дружеството Жанета Панайотова.

През цялото това време – 2017 г., 2018 г. и 2019 г., шуменци плащаха най-скъпата вода в страната – 3,40 лв. за кубик.

При това водата от години е с лоши качества и често е негодна за консумация, тъй като градът няма пречиствателна станция, а язовир „Тича“, който е основният източник за Шумен, няма санитарно-охранителна зона. За капак шуменци често остават без вода заради непрекъснатите аварии по мрежата. Огромното обществено напрежение обаче намира отдушник основно в социалните мрежи. В повечето медии, вместо анализ на проблемите, преобладават героични, и както става ясно платени репортажи за отстраняване на аварии, сякаш рутинната дейност по поддържане на ВиК-мрежата е някакъв подвиг в мирно време. 

Всичко това е на фона на все по-лошото финансово състояние на ВиК – Шумен.  През 2019 г. за първите 9 месеца в сравнение със същия период на 2018 r. приходите на дружеството намаляват с 101 хил. лв. (-0.8%), а разходите се увеличават с 1 105 000 лв. или с 8.9%., показва финансовата ревизия. Това е доказателство за ниска събираемост на приходите и за извършени от дружеството раздути и/или прекомерно големи разходи, които не могат да се покрият, въпреки увеличените цени на услугите, коментират проверяващите от АДФИ.

ВиК – Шумен съвсем не е единственото държавно дружество в региона, което плаща по този непрозрачен начин на определени медии, по-скоро това е масова практика, заяви общинският съветник Добромир Драев. Създаването на медиен комфорт за управляващите и отглеждането на послушни медии чрез разпределение на държавни и европейски средства вече стана тема и на ЕП, а евродепутати подготвят резолюция за регулиране на медийната свобода на европейско ниво, за да се защити независимата журналистика в България. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам