Как съдебно решение може да бъде „съборено“ от общински съветник с прекратени пълномощия

Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Половин година след като е положил клетва общински съветник в Дряново трябва да напусне местния законодателен орган. За това има решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в града, основано на решение на Върховния административен съд (ВАС). Според мотивите на съда съветникът не е предприел в срок необходимото, „за да отстрани свързаност и конфликт на интереси“. Но въпреки, че решението на ВАС е влязло в сила, има вероятност то да не бъде изпълнено.

Това ще стане ако Административният съд в Габрово уважи жалбата на същия съветник срещу решението на ОИК за прекратяване на пълномощията му. Жалбата има един основен мотив – решението е взето неприсъствено заради извънредното положение и според съветника това го прави нелегитимно.

Заплетено и абсурдно

Решението на ВАС от 15 април т.г., не подлежи на обжалване. То потвърждава друго – на Административен съд Габрово от 29 януари т.г., с което отказ на ОИК в Дряново да прекрати пълномощията на съветника Нено Ненов от местната коалиция „Партия на Зелените“ (СДС и Движение 21) е определен като незаконосъобразен.

Веднага след обявяване на решението на Върховния съд, избирателната комисия в Дряново излиза с последващо решение (от 23 април т.г.) за прекратяване на пълномощията на Нено Ненов. Заради извънредното положение решението е взето на неприсъствено заседание. За това всички общински избирателни комисии в страната са получили указания още след обявяване на извънредното положение. Има и решение на ЦИК, което урежда провеждането на заседания дистанционно. Според него до отмяната на извънредното положение в страната Централната избирателна комисия ще провежда заседания по този начин при осигуряване на пряко и виртуално участие на членовете на комисията, при спазване на изискванията за кворум, за лично гласуване и изготвяне на протокол. Същото е в сила и за общинските комисии, т.е. неприсъствените заседания не са нарушение и са напълно легитимни, потвърди за „За истината“ председател на ОИК, потърсен за коментар.

Веднага след като от комисията в Дряново в изпълнение на съдебното разпореждане прекратяват пълномощията на Ненов и определят за избран друг съветник на негово място, Нено Ненов внася жалба в съда, с която иска отмяна на това решение.

Блокираната община

Заседанието на габровския съд е насрочено за 8 май т.г. До излизането на решението му работата на местната администрация в Дряново е блокирана. Тя не може да работи пълноценно, тъй като за част от делата й се иска санкция на Общинския съвет, а съветници от групата на Ненов бойкотират заседанията.

Насроченото за 5 май т.г. редовно заседание, на което избраният на мястото на Ненов трябваше да положи клетва, не се проведе. От него са отсъствали трима от съветниците на ГЕРБ, един от групата на Ненов и един от „Воля“ (Общинският съвет в Дряново е от 13 души). „До новото произнасяне на съда Общинският съвет в Дряново няма да заседава“, каза неговият председател Галин Герганов. „Нено Ненов има гражданското право да обжалва решението на ОИК. Освен неговите, нарушени са и правата на неговите избиратели, коментира Герганов пред „За истината“.

Кметът на Дряново Трифон Панчев (БСП) е на друго мнение. Той и колегите му смятат, че става въпрос за опит да се саботира работата на местната администрация и декларира, че ще сезира прокуратурата за престъпления против избирателните права на гражданите, както и ще настоява да бъде потърсена отговорност от председателя и заместник председателите на Общинския съвет, „както и на всички, които са забравили за какво са избрани в местната власт“.

Подобни казуси не са прецедент

Заради промените в Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, влезли в сила в началото на декември м.г., делата за прекратяване на пълномощия на общински съветници, които имат действащи договори с Общината, в която са избрани нарасна рязко. От новите текстове в него потърпевши се оказаха много лекари, най-вече в малки градове, които ползват под наем кабинети в бивши поликлиники. Техните сгради са общинска собственост, а законът изключва възможността съветник да е наемател на Общината.

Такъв е казусът и в Дряново. Д-р Нено Ненов е избран за общински съветник с решение на ОИК Дряново от 28 октомври 2019 г. Към тази дата той има собствена лекарска практика за първична медицинска помощ и за целта ползва под наем три кабинета в две общински сгради – бившата Детска поликлиника в Дряново и два кабинета в с. Скалско, дряновска община. Наемните му отношения са уредени с договор между еднолично търговско дружество, представлявано от него и кмета на Община Дряново.

­Основание за предсрочно прекратяване

На 13 декември 2019 г. общински съветник от БСП уведомява ОИК Дряново, че е налице основание за предсрочно прекратяване пълномощията на д-р Ненов, заради неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА). Въпросният текст от закона гласи, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник е едноличен търговец, акционер, съдружник, член на надзорен съвет или търговско дружество, което има сключени договори с Общината, в която е съветник, подава молба за освобождаване на заеманата от него длъжност и уведомява писмено Общинския съвет и съответната избирателна комисия.

Същия ден, 13 декември 2019 г., д-р Ненов писмено уведомява Община Дряново, че иска да бъдат прекратени договорите за наем на представляваното от него дружество. Кметът на Дряново прекратява договорите, считано от 31 декември 2019 г., но в последствие подписва нови, този път с физическото лице д-р Ненов.

Една „врътка“ без последици

На 8 януари т.г. ОИК Дряново е сезирана отново за предсрочно прекратяване пълномощията на д-р Ненов, тъй като той, вече като физическо лице, продължава да има договорни отношения с Общината, т.е. промяната, направена по негово искане, не променя по никакъв начин обстоятелствата. Същия ден комисията заседава и изготвя проекторешение за прекратяване пълномощията му. При гласуването обаче не се събират задължните две трети от гласовете и с 7 гласа „за“ прекратяване и 6 „против“ проекторешението е отвхърлено.

Членовете на комисията тълкуват по различен начин сроковете, в които произтича задължението на съветниците в подобни ситуации да отстранят конфликта. Мнозинството приема, че едномесечният срок за предприемане на действия за отстраняване на конфликт започва да тече от 1 декември 2019 г., т.е. датата, от която промените в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси влизат в сила. Друга част от комисията обаче са на мнение, че с обявяването на изборните резултати в края на октомври въпросният текст е бил приет и обнародван и въпреки, че не е влязъл в сила, общинският съветник Ненов е знаел, че на 1 декември за него настъпва несъвместимост.

По този начин броят сроковете и в съда. В решението на Административния съд в Габрово е записано, че общинските съветници не могат да извличат ползи от договорни отношения с Общината и единственото, което законодателят е предвидил в този случай, е заявяване на желание да бъдат прекратени пълномощията им. Срокът това да бъде сторено е едномесечен и започва да тече от датата на обявявянето на изборните резултати. Тъй като в случая това не е сторено, решението на ОИК Дряново, с което д-р Ненов запазва правощията си на съветник, е обявено за незаконосъобразно. По-късно това потвърждават и върховните магистрати.

До дни ще стане ясно дали неприсъствено взетото решение на Общинската избирателна комисия в Дряново е легитимно. А дотогава членове на ОИК и ангажирани с правораздаването очакват тълкувателно решение на ВАС за противоречивата практика при броенето на сроковете, в които произтичат задълженията на избраните общински съветници в мандат 2019-2023.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам