Как в Севлиево са плащали за изборите срещу „чавка“, вместо срещу подпис и печат

В тази история става дума за 30 лв. Толкова, според решение на Централната избирателна комисия трябва да получат членовете на секционни комисии (СИК), ангажирани с изборите в деня преди вота. Държавата е отпуснала средствата, а ЦИК е определила реда за изплащането им. Членове на комисии в Севлиево обаче твърдят, че парите не са им платени.

От Общината отричат и уверяват, че са изплатили възнаграждение на 503 членове. Общият им брой обаче е бил 501, се вижда от решение на Общинската избирателна комисия.

На последните местни избори членовете на секционни избирателни комисии за първи път имаха право на допълнително възнаграждение, ако са присъствали при получаването на изборните книжа и са участвали в подготовката на изборното помещение.

Става дума за сума от 15 лв., регламентирана с решение на ЦИК от 23 август м.г. Ако в съответната община има балотаж, сумата се удвоява. Същото решение на ЦИК урежда и начина, по който се удостоверява кой има право да получи допълнителните пари – върху удостоверението за назначаване члена на СИК се поставя печат на Общината или на Общинската избирателна комисия (ОИК), отбелязва се датата и се подписва от член на ОИК. В Севлиево са въвели свой ред, който няма нищо общо с разпореденото от ЦИК. Виновни няма. Само ощетени.

Решението на ЦИК, което дава право на допълнително възнаграждение на участвалите в подготовката за изборите
Илюстрация: „За истината“

Отметка вместо печат

В началото на декември м.г. трима членове на СИК потърсиха „За истината“, за да сигнализират, че Община Севлиево не е изпълнила задълженията си, вменени с решение на ЦИК за изплащане на допълнително по 15 лв. на работилите в предизборния ден. Единият от тримата поискал среща с кмета, но го насочили към секретаря на местната администрация. На тази среща станало ясно, че от Общината са изплащали допълнителни пари само на онези членове на комисии, срещу чиито имена в един нарочен списък служител на Общината поставял отметка. А отметките се слагали на входа на Общината при получаване на изборните книжа в предизборния ден. Всичко това пред „За истината“ потвърди и секретарят на общинската администрация Румяна Дъчева, която лично поиска да обясни процедурата за изплащане на парите и услужливо предложи да покаже списъка с отметките.

Казаното от нея обаче се разминава с решениено на ЦИК от 23 август м.г. , което опрделя кой има право на допълнително възнаграждение и реда, по който това се удостоверява. В това решение изобщо не се споменава за отметки, а се говори за печат и подпис.

Решението на ЦИК, което урежда как да се удостовери труда в деня преди вота
Илюстрация: „За истината“

В началото е обучението

Преди всички избори членовете на секционни комисии преминават обучение. На него било подчертано, че изборните книжа и материали се получават само от ръководството на СИК – председател, заместник-председател и секретар, тъй като само за тях се осигурявали задължителните превоз и охрана.Това твърдят тримата членове, които ни потърсиха.

Ако действително присъствалите на обучението са били инструктирани по този начин, то това противоречи на текст от Изборния кодекс, в който има раздел „Предизборен ден“. Чл. 215 от него гласи: „В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия…“ и са изброени всички книжа, които се получават.

С други думи – изборният кодекс не разделя комисията на ръководство и членове, а я третира като едно цяло, заради което получаването на изборните книжа е трябвало да става от всички членове на СИК, а не както в Севлиево това да е задължение само на секционното ръководство.

Историята се разплита

Това е първата пукнатина в историята с неизплатените пари на членове на СИК. Защото решението на ЦИК от 23 август гласи, че за получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплащат допълнително по 15 лв. за всеки участвал. В същото решение се казва, че участието се доказва като върху удостоверението за назначаване члена на СИК се постави печат на Общината или на ОИК, отбелязва се датата и се подписва от член на ОИК.

Вместо това от Община Севлиево определят свои служители, които стоят на входа и поставят отметка в хартиен списък срещу името на онези, които минат край тях. А това са основно председатели, заместник-председатели и секретари на секционни комисии, тъй като, както стана ясно, в деня на обучението са им казали, че членовете не присъстват на получаване на изборните книжа.

Така повечето членове на СИК са били пред самите секции, където са изчакали пристигането на секционното ръководство, за да подредят изборното помещение. Имало е обаче и комисии в пълен състав, които са получили изборните книжа. Защо е това различие, няма как да знаем, но очевидно става дума за липса на ясни правила, което по-късно се оказва причина участвалите в педизборната подготовка да не получат допълнително заплащане. Това обаче те разбират едва при самото изплащане.

ЦИК се намесва

След като разбира, че е ощетена, гражданка – член на СИК, изпраща писмо до Централната избирателна комисия, с което моли за намесата й. ЦИК от своя страна изпраща писмо до кмета на Селиево с копие до ОИК, в което пише: „Молим да установите контакт с председателите на СИК за определяне на лицата, които трябва да получат допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. и изплатите незабавно тези суми“. Писмо е от 19 ноември м.г. Десет дни по-късно реакция от Общината няма. Авторът на първото писмо до ЦИК изпраща второ, а секретарят на комисията Севинч Солакова лично й се обажда, за да уточнят какво се случва в Севлиево. Следва втора реакция на ЦИК, откъдето отново пишат до Община Севлиево: „Обръщаме се с молба да предприемете необходимите действия за изплащане на дължимите възнаграждения на членовете на СИК на територията на община Севлиево в най-кратък срок, като се има предвид срокът за отчитане на план-сметката за изборите“.

ЦИК моли Община Севлиево да изпълни задълженията си
Илюстрация: „За истината“

Обаче срокът е изтекъл

Въпреки двете категорични „напомняния“ Община Севлиево да изпълни задълженията си, отново няма реакция. На ощетените е обяснено, че план-сметката е отчетена и парите върнати. Дали бързината в случая е заради очевидно неспазените правила, можем само да предполагаме. Факт е, че в Севлиево са побързали да избягат от ситуацията с аргумента, че изборите са отчетени и нищо не може да се направи. За да се подсигурят информират ЦИК, че са изплатени допълнителни пари само на онези членове на СИК, за които има доказателства за действително положен труд. Не уточняват обаче, че доказателството е отметка от общински служител върху хартиен списък, което е очевидно нарушение на разпоредбите.

Разминаване в цифрите

На колко точно членове на СИК Община Севлиево е изплатила допълнителното възнаграждение от 30 лв. за двата изборни тура „За истината“ попита по реда на Закона за достъп до обществена информация. Отговорът: на 503. Справка в сайта на ОИК Севлиево обаче сочи, че съгласно решение на комисията общият чрой на членовете на СИК е 501. Почти сигурно е, че не става дума за техническа грешка.

Отговорът от Община Севлиево, в който се твърди, че е плащано по правилата
Илюстрация: „За истината“

В същия отговор от Общината подчертават, че допълнителните пари са плащани на основание решение на ЦИК и „съгласно доказателства за действително положен труд, а именно подпечатани и подписани от член на ОИК удостоверения, както и проверени и отбелязани в нарочен списък от служители на Община Севлиево“. Това е първият случай, в който от Общината говорят за подпечатани удостоверения като доказателство за участие в предизборния ден. Председателят на ОИК Севлиево обаче обясни, че подпечатвани са единствено удостоверенията на онези трима членове на СИК, които са предавали протоколите в края на изборния ден.

Отговорът от Общината извика още един въпрос – ако действително е отчетено, че са изплатили допълнително по 30 лв. на 503 членове, но те са 501, а ние имаме сигнал от трима, че не са получили парите, в кой параграф са отчетени като изплатени неизплатените пари. Ако съдим по тримата граждани, потърсили ни за съдействие, става дума за 90 лв., но неофициално имаме данни, че без допълнително възнаграждение са повече от тримата, сезирали медията.

Да, в тази история очевидно не става въпрос за много пари. Но това изобщо не е маловажно, когато са налице неспазване на разпоредби и своеволно определяне на правила. За отговорност няма да говорим. За наказани също.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам