Какво се случи, след като „За истината“ попита какво излиза от комина на цех за пелети в Севлиево

Илюстративна снимка, Pixabay

Три години след като цех за производство на пелети на метри от жилищен квартал в Севлиево работеше без да е ясно какво бълва коминът му, инсталацията е на път да се впише в законовите разпоредби. Тя е свързана с с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия земеделски министър Мирослав Найденов.

Собствениците на цеха са предприели предписаните им от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново стъпки, за да направят прозрачни

последиците за околната среда

от производството.

Това уточниха от екоинспекцията пред „За истината“, сдлед като през март т.г. изданието съобщи, че „Никой не знае какво излиза от цех за пелети, собственост на бивш депутат от ГЕРБ и бивш земеделски министър“.

След като от пускането си в експлоатация през 2019 г. цехът работеше без да има яснота какви емисии изпуска в атмосферата, най-после пропускът е поправен. Изградена е точка за вземане на проби и водене на извадки от контролни и собствени периодични измервания на емисиите от циклона след барабанната сушилня към производствената линия за пелети, обясниха от РИОСВ Велико Търново. Инициирана е и процедура за утвърждаването на контролната точка пред РИОСВ, за което вече има заповед на директора на инспекцията. Това означава, че ако се установи превишаване на вредните емисии,

инсталацията може да преустанови временно производството,

както между другото е разписано в разрешителното й за започване на дейност.

По отношение на управлението на отпадъците са изпълнени трите точки от предписанието на екоинспекторите. Представен е и утвърден работен лист за класификация на отпадък с код 10 01 01- сгурия, шлака и дънна пепел от котли, съгласно изискванията на Наредба 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.

По следите на един цех за пелети, чии следи се губят в Габровския Балкан – тук.

Направена е регистрация и се води отчетност в Националната информационна система за отпадъците – изискване на Наредба 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Представено е копие на договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, доказващ изпълнение на задълженията по смисъла на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Дотук всичко звучи добре,

което не омаловажава факта, че три години никой не влезе на проверка в новооткрития цех за пелети, за да установи дали указаното преди старта на производството се спазва. Още повече, че с разрешение на главния архитект на Община Севлиево производството на пелети е позиционирано в жилищен квартал, който обаче по градоустройствен план е производствена зона. Това, според архитекта на Община Севлиево, е надделяло при издаване на разрешително за промяна предназначението на бивш цех за леена на метали в цех за дървени пелети. Обстоятелството, че районът е гъсто населен няма отношение към работата на архитекта, който издава разрешителните по законосъобразност, а не по целесъобразност, обясни лично той пред „За истината“.

И още един детайл не е за пренебрегване. Налице са достатъчно основания да се предположи, че

собствениците на инсталацията за пелети се ползват с благоволението на институциите,

за да работят необезпокоявани от 2019 г. и то в очевидно противоречие със законодателството. Повод за подобни предположения е собствеността на дружество „Балкан Пелетс“, което стопанисва цеха за пелети. Според публично достъпни бази данни то е свързано с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия земеделски министър Мирослав Найденов.

Не е изключено тези имена да са затворили очите на проверяващите, но е възможно и смяната в ръководството на РИОСВ Велико Търново през март тази година, провокирана от готвеното изграждане на инсталации за изгаряне на тонове боклук край павликенското село Върбовка, да е причина РИОСВ да се намеси и за производството на пелети в Севлиево.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам