BG | EN

Какво е общото между образованието и петзвездните хотели?

Варна
Снимка:pixabay.com

Това е история за един учителски форум, организиран във Варна в началото на септември тази година. Той неочаквано се оказа интересен за далеч по-широка аудитория от тази на преподавателската общност.

Причината е в лекотата, с която публичен ресурс е бил похарчен от организаторите. Но и в очевидната безотговорност, с която общински служители от Варна, където се е състояло събитието, са били командировани до петзвездни хотели на 10 км от града, за да участват в него кой знае защо онлайн. И всичко това с изричния инструктаж разходите да не минават през общинската система за финансов контрол „СФУК“.

Форумът с многообещаваща тема – „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“ се е състоял от 7 до 9 септември. По данни на организатора в него са взели участие 245 души, от които 75 – от Варна. Всеки от тях получава

лична покана от кмета на града

Иван Портних, с която наред с други подробности около организацията на „хибридния“ (според текста на поканата) форум, на всеки от участниците е предложено да направи и своя избор за настаняване в „посочените хотели“ с промокод, „който гарантира преференциална цена“. В тази покана обаче имена на хотели не са посочени. Няма ги нито в сайта на форума, нито в официалната кореспонденция по организацията му.

Поканата от кмета на Варна Иван Портних за участието в образователния форум
Поканата от кмета на Варна Иван Портних за участието в образователния форум

По-късно става известно, че хотелите, в които за всички 245 участника, в това число и на тези от Варна са договорени места за настаняване, са петзвездните ваканционни „Астор гардън“ и наскоро открития „Аквахаус“ в курорта Св. Св. Константин и Елена, на около 10 км от центъра на Варна и на 30 минути пътуване от града с градския транспорт. Хотелите са собственост на едноименното холдингово дружество, част от бизнесгрупата на „Химимпорт“ и „Централна кооперативна банка“.

Според информацията, публикувана в сайта на „Астор гардън“ в периода 1-15 септември цените на двойна стая се движат в диапазона

от 352 до 440 лв. за една нощ

В сайта на „Аквахаус“ цените са от 132 до над 1200 лв. и то за края на октомври.

Публикация в сайта на образователния форум показва, че всички панели в програмата му са били организирани във Варненския Икономически университет (намиращ се в центъра на града) и актовата зала на Първа езикова гимназия (в един от жилищните му квартали). При това положение липсва яснота защо за настаняването на участниците в събитието не са предпочетени бизнесхотели във Варна. Според най-популярните онлайн резервационни системи в централната част на града те са най-малко 10 и предлагат цени за нощувка между 60 и 120 лв.

Според съдържанието на справка, получена от „Дневник“ по Закона за достъп до информация, в качеството си на работодател на директорите на 51 детски градини и 3 центъра за подкрепа на личностното развитие, Община Варна е издала

48 заповеди за командировка за присъствено участие в конференцията

От тях по 42 заповеди са отчетени разходи за нощувки.

Защо обаче директори на детски градини и образователни центрове от Варна е трябвало да бъдат командировани до два петзвездни хотела и да нощуват там, при положение че програмата на конференцията е планирана изцяло във Варна, където те живеят и работят? Отговорът на този въпрос предизвика объркване в дирекцията „Образование и младежки дейности“ в община Варна, а резултатът от него е илюстрация на чиновническата изобретателност, когато трябва да бъде оправдано прахосничество.
В справката, получена по Закона за достъп до информация и подписана от ресорния образователен директор в община Варна Лилия Христова, пише следното: „Пленарните заседания на форума се проведоха в зала 1 и зала 320 на Икономически университет – Варна и конферентна зала на х-л „Астор гардън“, к.к. Св. Св. Константин и Елена“. Никъде в официалната програма на събитието обаче, достъпна и в този момент на сайта му, няма лекция, дискусия или каквото и да било друго събитие, планирано в петзвездния хотел. По тази причина нито едно от тях не се е състояло там. Това беше потвърдено за „Дневник“ и от трима участници във форума, пожелали да останат анонимни.

В отговорите на поставените й въпроси обаче Лилия Христова обяснява точно обратното и дори влиза в подробности като тези, че командироването на варненски участници в конференцията до курорта Св. Св. Константин и Елена и нощуването им в петзвездния „Астор гардън“ се е наложило и поради това, че „след края на пленарните заседания са се провеждали работни срещи, за да бъде оформен заключителния документ на форума“. Това също беше

категорично отречено от участниците

в него, с които „Дневник“ разговаря.

Няколко дни по-късно, в неподписан отговор на уточняващи въпроси от образователната дирекция на Община Варна, дадоха съвсем различно обяснение на въпроса, каква е била причината директори на учебни заведения във Варна да бъдат командировани до петзвездни хотели на 10 км от града.
Според предоставената информация с настаняването на варненски учители в хотелите „Астор гардън“ и „Аквахаус“ им е била дадена възможност „да се включат от разстояние“ в конференцията, независимо от факта, че командировъчните им заповеди са издадени за „присъствено участие“ в нея. Така те можели „да следят програмата и да се включват с въпроси и коментари в дискусиите“. А провеждането на конференцията в три зали едновременно било продиктувано от броя на участниците и капацитета на основната зала 1 в Икономическия университет във Варна,“ както и от добрите технически възможности за онлайн свързване“.

Оттук нататък

започва сложното увъртане

в отговор на въпросите как точно е било оформено командироването на варненски учители и директори за онлайн участие от 10 км в събитие, което се е провело във Варна, както и колко нощувки е имал всеки от тях, на каква цена са те и как са били отчетени?

Инструктажът за оформяне на командировките
Инструктажът за оформяне на командировките

Няколко седмици преди откриването на конференцията, директорите на детските градини и тези на общинските образователни центрове във Варна са получили неподписан мейл с инструкции за заявяване на командировката и как точно да бъде оформена тя (виж копието по-горе). В този инструктаж пише следното: „Командировката да е с дати 07-09.09.2022г. При регистрация на форума да се посочи нощувка на 08.09.2022г. Да се поиска проформа фактура на името на директора, а не на институцията (която представлява). Сумата ще се плати от служебен аванс и ще се отчете при приключване на командировъчното. Разходите са за сметка на детските градини по повод командировка. Не се пуска през СФУК“.

А какво е СФУК?

С тази абревиатура е означена общинската система за финансово управление и контрол – на разходите, договорите и т.н. След дълга и упорита съпротива на администрацията тя бе въведена в тестови режим в края на септември 2009 г. Целта беше да осигури прозрачност на процесите по финансов контрол, да елиминира възможностите за недобросъвестна намеса и да даде възможност за изготвянето на пълен електронен архив. Документите за въпросната командировка на общинските служители от варненските детски градини и центрове за личностно развитие не е трябвало да минават през нея вероятно по следната причина:

Според инструктажа за подготовката на командировките нощувката трябва да е само една – на 8 септември. Но справката по Закона за достъп до обществена информация, изготвена от Лилия Христова, сочи друго. В нея пише, че „директорите на общинските второстепенни разпоредители, както и всички други участници във форума индивидуално са резервирали една или две нощувки на преференциални цени, договорени от организаторите на форума, на дати 7 и 8 септември. Заявените нощувки са според проявения интерес и ангажираността на всеки директор в отделните панели на събитието. Независимо от избрания хотел и вид стая, на директорите са възстановени средства за нощувки до 80 лв. на нощ и са били платени от бюджетите на образователните институции“. На въпроса какви са били „преференциалните цени“ за настаняване Христова не дава отговор.

Цитираното обаче напълно противоречи на допълнителните отговори, изпратени от образователната дирекция на Община Варна само десетина дни по-късно.

В тях пише, че „Община Варна няма договорни отношения за настаняване с КК „Св. Св. Константин и Елена“. В хода на подготовка на форума е проведена информационна среща, на която са обсъдени възможностите за настаняване в различни категории хотели. Изборът на хотел е правен при регистрацията индивидуално от всеки участник, по негово желание, без участието на организаторите“. Всички директори на детски градини и образователни центрове, с които „Дневник“ разговаря, категорично отрекоха да са имали подобна свобода при избора на хотел, в който да нощуват в рамките на командировките си, освен двата петзвездни.

Лилия Христова (вляво на снимката) и кметът на Варна Иван Портних (вдясно)
Лилия Христова (вляво на снимката) и кметът на Варна Иван Портних (вдясно)

Директорите на учебни заведения, участвали в конференцията обясняват, че са нощували в един от двата хотела само една нощ – на 8 септември, когато в хотел „Астор гардън“ се е състояла заключителна вечеря с развлекателна програма. При плащането за нощувката, за да могат да покрият цената й с лимита, отпускан според вътрешните правила на община Варна, на всеки от тях са били издавани фактури за две нощувки, независимо от факта, че са ползвали само една.

От хотелите „Аквахаус“ и „Астор гардън“ в курорта Св. Св. Константин и Елена отговориха на въпросите колко нощувки и на каква цена са били реализирани там в рамките на форума „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“ макар и в два последователни дни с напълно идентични текстове: „В своята дейност дружеството спазва всички установени нормативни изисквания и стандарти, както и добрата търговска практика. Нямаме практика да разкриваме детайли и информация за отношенията ни с нашите гости и клиенти“ .

Както в много подобни случаи,

обяснението на необяснимото

често се крие в контекста на събитията, които са го съпътствали. Там има три важни подробности:

Първо: Конференцията „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“ се е състоял от 7 до 9 септември т.г., или по-малко от месец преди извънредните парламентарни избори на 2 октомври и в разгара на предизборната кампания.

Второ: В структурата на областната организация на ГЕРБ във Варна Лилия Христова е председател на най-голямата първична организация на партията – тази в район „Приморски“. Той е най-големият градски район в страната и обхваща освен Варна и вилните зони северно от града, както и курортите Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци.

И трето, но не и последно: Лилия Христова беше народен представител в 41-вото Народно събрание. Евентуалния си мандат в 42-то тя отстъпи на сина си Павел Христов, който продължава парламентарната си кариера и в момента. В листата на ГЕРБ за изборите на 2 октомври т.г. той беше втори след бившия спортен министър Красен Кралев.

Според източници от местната структура на ГЕРБ във Варна Павел Христов ще е най-вероятната номинация на ГЕРБ за кмет на града на местните избори през 2023 г, до които остава по-малко от година.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините